You are here

Dofinansowanie

Gotowy wniosek o dofinansowanie

Nie masz czasu na napisanie wniosku? Obawiasz się, że nie zdążysz ze wszystkimi formalnościami? Nie przejmuj się! Mam dla Ciebie radę: gotowy wniosek o dofinansowanie. Daje Ci to znaczną oszczędność czasu oraz możliwość złożenia wniosku w terminie, czyli szansę na pozyskanie dotacji unijnych.

Ile kosztuje napisanie projektu unijnego?

Nim zleci się sporządzenie wniosku o dotacje powinno się zastanowić, czy nie warto skorzystać z pomocy doświadczonego doradcy czy pracownika biura rachunkowego. Wielu zdaje sobie sprawę, że jest to rozsądne posunięcie, jednak nie ma pojęcia ile kosztuje napisanie projektu unijnego i obawia się zainwestować, gdyż w razie niepowodzenia będą to stracone pieniądze.

Dotacje Kraków

Mieszkasz w Krakowie? Chcesz zmienić swoje życie i życie innych mieszkańców miasta? Chciałbyś pewnie wiedzieć jakie są dotacje Kraków. Sprawdź to.
W Krakowie można korzystać z dofinansowań w ramach każdego z programów operacyjnych, jakie Unia Europejska przygotowała na lata 2014 – 2020. Także dla małopolski opracowano specjalny Program Operacyjny, dzięki któremu ten obszar może się znacznie rozwinąć.

Nabór wniosków o dofinansowanie 2014

Uwaga! Trwa nabór wniosków o dofinansowanie 2014 z Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa dolnośląskiego. Czasu nie pozostało wiele. Ostatnie wnioski przyjmowane są 16 września 2014. Warto się więc pospieszyć i od razu zdecydować.

Nabór wniosków z konkursu 1.5 RPO WM 2014

Regionalny Program Operacyjny 1.5 dla województwa mazowieckiego jest kolejną szansą dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Daje on swoim beneficjentom możliwość dostosowania własnych jednostek do wymogów rynkowych, pozwoli zapewnić im dostępu do nowych technologii oraz podniesie ich konkurencyjność.

W ramach tego konkursu mogą uzyskać one wsparcie na zakup środków trwałych (wraz z uruchomieniem) oraz wartości niematerialnych i prawnych.
Jednostka, która chce się starać o uzyskanie tego dofinansowania musi spełniać odpowiednie warunki:

EURES

EURES to jedna z osi priorytetowych programu EaSI (Europejskiego programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych), którego celem jest wsparcie zatrudnienia, polityki społecznej oraz mobilności pracowników na obszarze Unii Europejskiej. Program ten przede wszystkim ma zapewnić odpowiednią opiekę społeczną, przeciwdziałać ubóstwu i wykluczeniu społecznemu, a także przyczyniać się do poprawy warunków pracy.

1.1.A2 Dotacje inwestycyjne dla MŚP

Fundusze unijne to szansa dla przedsiębiorców działających na terenie Polski. Realizowane programy umożliwiają rozwój każdego z 16 województw Polski. Jednym z województw, które obecnie może ubiegać się o dotację unijną jest województwo dolnośląskie. Na tym terenie Polski firmy głównie z sektora MŚP mają możliwość składania wniosków na działanie 1.1.A2 Dotacje inwestycyjne dla MŚP.

Schemat 1.1.A2 RPO WD

Schemat 1.1.A2 RPO WD to możliwość pozyskania dotacji inwestycyjnej przez sektor MŚP wspierającej innowacyjność produktową i procesową na poziomie przedsiębiorstw z wyłączeniem projektów, które związane są z turystyką w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa dolnośląskiego. Beneficjentami programu są mikro, mali, średni przedsiębiorcy działający na rynku przez okres dłuższy niż 2 lata.

Działanie 1.1 A2 RPO

Przedsiębiorcy działający na terenie województwa dolnośląskiego mają szansę ubiegać się o dotację wspierającą innowacyjność. Działanie 1.1 A2 RPO to projekt, który umożliwi pozyskanie dofinansowania na zakup ruchomych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych a także na zakup specjalistycznych szkoleń, zlecenie wykonania analiz i usług doradczych. Dofinansowanie otrzymają wyłącznie projekty, które realizowane będą na terenie województw dolnośląskiego.

Europejski program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych - EaSI

Europejski program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych -EaSI to powstały stosunkowo niedawno, ogólnoeuropejski projekt, który obok Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym i Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji tworzy czwarty filar inicjatywy na rzecz wykluczenia społecznego i zatrudnienia w latach 2014-2020.

Pages

Subscribe to RSS - Dofinansowanie

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60