You are here

Dofinansowanie

E-biznes mazowieckie

Mając na uwadze e-biznes, mazowieckie przedsięwzięcia, które otrzymały dofinansowanie w ramach Działania 8.1 PO IG radzą sobie bardzo dobrze na polskim rynku e-usług. Instytucją finansującą w województwie mazowieckim jest Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw. O dofinansowanie w ramach działania, przyznane przez FMŚP mogą ubiegać się firmy, mające siedzibę na terenie województwa mazowieckiego, oraz działają na rynku nie dłużej niż 2 lata.

Dotacje na założenie firmy 2012

Dotacje na założenie firmy 2012- to ważna informacja dla wszystkich chcących rozwinąć skrzydła. W tym roku w Polsce jest możliwość pozyskania wielu dotacji na ten cel. Najpopularniejsze z nich są dotacje przyznawane w ramach Działania 6.2 w kwocie 40 tys. zł, przeznaczona dla osób bezrobotnych. Jednakże jeżeli ktoś chciałby świadczyć usługi w Internecie i posiada pomysł na innowacyjną e-usługę, to najodpowiedniejszym, i także dość popularnym sposobem, jest dotacja w ramach działania 8.1 PO IG.

Dotacje na rozpoczęcie działalności

Unia zachęcając nowych przedsiębiorców przydziela dotacje na rozpoczęcie działalności. Najczęściej dotacje te finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i udzielane osobom bezrobotnym. Wsparcie wynosi 40 tys. zł na początek, a później co miesiąc otrzymuje się 1000 zł na obsługę bieżących wydatków firmy. Niemniej można także znaleźć inne dotacje przyznawane przedsiębiorcom, poniekąd wiążące się z rozpoczęciem nowej działalności- np. dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1 dotyczące tworzenia, świadczenia i promocji nowych e-usług.

Czy od otrzymanego dofinansowania płaci się podatek?

Jeśli chodzi podatek dochodowy to nie trzeba go uwzględniać w żadnych zeznaniach podatkowych ponieważ dotacje z UE są zwolnione z takiego podatku. Jeśli chodzi o podatek VAT to jeśli jest to dotacja z UE na rozwój ogólny przedsiębiorstwa to nie podlega również obowiązkowi zapłaty podatku VAT.

Na jaką działalność nie można pozyskać dofinansowania?

Zakresy działalności gospodarczej, które nie podlegają dofinansowaniu w ramach Działania 8.1:
1.produkcja lub wprowadzanie do obrotu wyrobów tytoniowych;
2. produkcja lub wprowadzanie do obrotu napojów alkoholowych,
3. produkcja lub wprowadzanie do obrotu treści pornograficznych,
4. obrót materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją,
5. gry losowe, zakłady wzajemne, gry na automatach i gry na automatach o niskich wygranych,
6. produkcja lub wprowadzanie do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów,

Co decyduje o przyznaniu dofinansowania?

O przyznaniu dofinansowania decydują wyłącznie wyniki oceny – liczba punktów uzyskanych w ramach oceny merytorycznej fakultatywnej oraz oceny kryterium rozstrzygającego.

Czy wyliczając zysk operacyjny bierzemy pod uwagę dofinansowanie?

Wyliczając zysk operacyjny nie bierzemy pod uwagę dofinansowania.

Czy emeryt/rencista prowadzący działalność krócej niż rok może starać się o dofinansowanie?

Tak oczywiście emeryt lub rencista może starać się o dofinansowanie w ramach Działania 8.1 Nie ma tutaj żadnych ograniczeń. Wystarczy, że prowadzi działalność krócej niż rok i posiada ona siedzibę na terytorium Polski.

Czy istniejące firmy mogą otrzymać dofinansowanie?

Często w rozmowie z naszymi klientami pada pytanie czy istniejące firmy mogą otrzymać dofinansowanie. Oczywiście firmy, które już funkcjonują mogą być finansowane ze środków Unii Europejskiej. W Działaniu 8.1 firmy takie nie mogą działać jednak dłużej niz 12 miesięcy i muszą posiadać status mikro lub małego przedsiębiorcy. Również w Działaniu 8.2 istniejące firmy mogą otrzymać dofinansowanie. W programie tym promowane są mikro i małe firmy z długoletnim stażem działalności, posiadające partnerów biznesowych.

Czy spółka cywilna może ubiegać się o dofinansowanie?

Spółka cywilna jest dosyć specyficzną formą przy składaniu wniosków POIG 8.1. Po pierwsze ma przywilej, którego nie mają żadne pozostałe spółki a mianowicie może otrzymać wyższy próg refundacji czyli 80% kosztów kwalifikowanych. Aby tak się stało jednak obydwaj wspólnicy muszą mieć poniżej 27 roku życia. Ponadto żeby określić czy spółka cywilna może ubiegać się o dofinansowanie należy sprawdzić jak długo działalność prowadzą jej wspólnicy. W przypadku spółki cywilnej liczy się bowiem ciągłość prowadzenia działalności przez wspólników.

Pages

Subscribe to RSS - Dofinansowanie

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60