You are here

Dofinansowanie

Jak pozyskać dotację z poddziałania 1.1.2 ?

Wielu przedsiębiorców może zastanawiać się jak pozyskać dotację z poddziałania 1.1.2 ? Proces ten nie jest łatwy, dlatego też osoby ubiegające się o dofinansowanie z tego programu, powinny korzystać z pomocy specjalistów z tego zakresu.

Pozyskiwanie dofinansowania z działania 2.3

Ogłoszony konkurs w ramach działania 2.3 POIR poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” to szansa na pozyskanie dofinansowania wyłącznie przez mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Poddziałanie 2.3.2 nabór wniosków

Poddziałanie 2.3.2 nabór wniosków powinno być interesujące dla przedsiębiorców chcących zwiększyć innowacyjność i konkurencyjność swoich działalności. Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, POIR to szansa dla mikro, małych i średnich beneficjentów, których firma zarejestrowana jest na terytorium Polski.

Wnioski o dofinansowanie POIR 2.3.2

Wnioski o dofinansowanie POIR 2.3.2 „Bony na innowacje” mogą składać mikro, mali i średni przedsiębiorcy, których działalność gospodarcza zarejestrowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polski. Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje”, POIR przeznaczona jest na zakup usługi badawczo-rozwojowej, która polega na opracowaniu:
- nowego lub znacznie ulepszonego wyrobu, technologii produkcji, usługi,
- nowego projektu wzorniczego.

Dofinansowanie programu pomoc na przedsięwzięcia wydawnicze promujące eksport

Dofinansowanie programu pomoc na przedsięwzięcia wydawnicze promujące eksport pozwala otrzymać dofinansowanie na projekty, których celem jest promowanie eksportu. Uprawnionymi do składania wniosków w ramach ogłaszanego naboru są przedsiębiorcy funkcjonujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Mogą oni otrzymać dofinansowanie aż 50% kosztów netto kwalifikowalnych.

Jak pozyskać dotację z programu pomoc na przedsięwzięcia wydawnicze promujące eksport?

Zastanawiasz się jak pozyskać dotację z programu pomoc na przedsięwzięcia wydawnicze promujące eksport? Najbezpieczniejszym sposobem jest skontaktowanie się z naszą firmą oraz podjęcie współpracy. Dzięki wieloletniej obecności na rynku udało nam się pozyskać doświadczenie, które pomaga nam szybko zdobyć dofinansowanie dla Klientów.

Nabór wniosków w ramach programu pomoc na przedsięwzięcia wydawnicze promujące eksport

Celem programu „Pomoc na przedsięwzięcia wydawnicze promujące eksport” jest promowanie przedsięwzięć koncentrujących się na eksporcie. Wnioski mogą być składane przez przedsiębiorców prowadzących działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Pozyskiwanie dotacji unijnej w ramach programu pomoc na przedsięwzięcia wydawnicze promujące eksport

Skuteczne i bezpieczne pozyskiwanie dotacji unijnej w ramach programu pomoc na przedsięwzięcia wydawnicze promujące eksport pozwala na realizację projektu wydawniczego: katalogów, informatorów (branżowych i regionalnych), folderów, obcojęzycznych wersji czasopism, publikacji książkowych oraz materiałów promocyjnych i informacyjnych na nośnikach elektronicznych promujących eksport lub sprzedaż na Jednolitym Rynku Europejskim.

Nabór wniosków program pomoc na przedsięwzięcia wydawnicze promujące eksport

Nabór wniosków program pomoc na przedsięwzięcia wydawnicze promujące eksport skierowany jest do przedsiębiorców prowadzących działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Mogą oni otrzymać dofinansowanie na przedsięwzięcia wydawnicze: katalogów, informatorów (branżowych i regionalnych), folderów, obcojęzycznych wersji czasopism, publikacji książkowych oraz materiałów promocyjnych i informacyjnych na nośnikach elektronicznych promujących eksport lub sprzedaż na Jednolitym Rynku Europejskim.

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 50% kosztów netto kwalifikowalnych.

Pomoc na przedsięwzięcia wydawnicze promujące eksport

Pomoc na przedsięwzięcia wydawnicze promujące eksport obejmuje dofinansowanie przedsięwzięć wydawniczych: katalogów, informatorów (branżowych i regionalnych), folderów, obcojęzycznych wersji czasopism, publikacji książkowych oraz materiałów promocyjnych i informacyjnych na nośnikach elektronicznych promujących eksport lub sprzedaż na Jednolitym Rynku Europejskim.

Beneficjentami są przedsiębiorcy prowadzący firmy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 50% kosztów netto kwalifikowalnych.

Pages

Subscribe to RSS - Dofinansowanie

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60