You are here

Dofinansowanie

Ubieganie się o dofinansowanie z programu pomoc na przedsięwzięcia wydawnicze promujące eksport

Program „Pomoc na przedsięwzięcia wydawnicze promujące eksport” pomaga pozyskać dofinansowanie na wiele przedsięwzięć m.in.: przedsięwzięcia wydawnicze: katalogów, informatorów (branżowych i regionalnych), folderów, obcojęzycznych wersji czasopism, publikacji książkowych oraz materiałów promocyjnych i informacyjnych na nośnikach elektronicznych promujących eksport lub sprzedaż na Jednolitym Rynku Europejskim.

Dofinansowanie z programu pomoc na przedsięwzięcia wydawnicze promujące eksport

Dofinansowanie z programu pomoc na przedsięwzięcia wydawnicze promujące eksport przeznaczone jest dla przedsiębiorców prowadzących swoją działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Konkurs ten dofinansowuje przedsięwzięcia wydawnicze: katalogów, informatorów (branżowych i regionalnych), folderów, obcojęzycznych wersji czasopism, publikacji książkowych oraz materiałów promocyjnych i informacyjnych na nośnikach elektronicznych promujących eksport lub sprzedaż na Jednolitym Rynku Europejskim.

Poddziałanie 2.3.4

Poddziałanie 2.3.4 ma na celu wsparcie projektów związanych z uzyskaniem prawa ochrony własności przemysłowej oraz realizacją ochrony prawa własności przemysłowej. Nabór wniosków skierowany jest do mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw, które funkcjonują na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Pula środków konkursu w ramach tego poddziałania wynosi 4 440 000,00 zł dla przedsiębiorstw zlokalizowanych w województwie mazowieckim i 45 560 000,00 zł dla tych zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie.

Nabór wniosków poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej

Nabór wniosków poddziałanie 2.3.4 "Ochrona własności przemysłowej" skierowany jest w głównej mierze do mikro, małych oraz średnich przedsiębiorców, których celem jest pozyskanie dofinansowania związanego z ochroną praw własności przemysłowej.

W ramach tego konkursu można pozyskać dofinansowanie na wdrożenie pomysłu w życie. Budżet programu wynosi:
- dla przedsiębiorstw zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 4 440 000,00 zł,
- dla tych zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie wynosi 45 560 000,00 zł.

Ubieganie się o dofinansowanie z poddziałania 2.3.4

Ubieganie się o dofinansowanie z poddziałania 2.3.4 przeznaczone jest dla beneficjentów z zakresu mikro, małych oraz średnich przedsiębiorców prowadzących działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Konkurs dotyczy projektów związanych z uzyskaniem prawa ochrony własności przemysłowej oraz realizacją ochrony prawa własności przemysłowej.

Budżet konkursu wynosi:
- dla przedsiębiorstw zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 4 440 000,00 zł
- dla tych zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie wynosi 45 560 000,00 zł.

Dofinansowanie z podziałania 2.3.4

Pod koniec 2015 roku rozpoczęły się nabory z wielu programów, również poddziałania 2.3.4 "Ochrona własności przemysłowej". Oto kilka przydatnych informacji o tym programie...

Jak pozyskać dotację z podziałania 1.1.2?

Być może wiele osób, które dowiedziały się o ogłoszeniu naboru wniosków z poddziałania 1.1.2 PO IR, zastanawia się jak pozyskać dotację z podziałania 1.1.2? Pozyskanie takiego dofinansowania nie jest wcale łatwe.

1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw

Pierwsza oś priorytetowa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój to "Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa". Natomiast działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, realizowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, oferuje dotacje dla przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wytwarzania instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej. Zadania te określane są dokładnie w dokumentacji dwóch poddziałań 1.1 PO IR.

1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej

1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej - tak właśnie brzmi jedno z podziałań PO IR. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój oferuje dofinansowanie dla przedsiębiorstw, w zakresie wdrażania innowacji oraz prowadzenia badań i prac rozwojowych. Poddziałanie 1.1.2 to doskonały przykład tego, jak bardzo PO IR wspiera innowacje.

1.1.2 "Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej"

Podziałanie 1.1.2 "Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej" jest programem unijnym, który realizuje dotacje na prace rozwojowe. Dofinansowanie to skierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz dużych firm. Oznacza to, że o wsparcie z tego programu mogą się strać wszystkie przedsiębiorstwa, które prowadzą swoją działalność na terenie Polski.

Pages

Subscribe to RSS - Dofinansowanie

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60