You are here

Dofinansowanie

Dofinansowanie z działania 1.1

Dofinansowanie z działania 1.1 PO IR można otrzymać na projekty, dotyczące badań, rozwoju i innowacji. Jednak w ramach działania 1.1. wpierane są odmienne cele. Działanie 1.1. "Projekty B+R przedsiębiorstw" dzieli się na dwa poddziałania:
1.1.1 "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa" - zwane także "Szybką ścieżką"
1.1.2 " Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej".

Pozyskiwanie dotacji z poddziałania 1.2.3

Pozyskiwanie dotacji z poddziałania 1.2.3 to nasza specjalność! Nabór wniosków ramach tego poddziałania ruszył. Teraz czas na Twój krok w stronę sukcesu. Zgłoś się do nas, a napiszemy wniosek o dofinansowanie za Ciebie.

Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje wspiera następujące typy projektów:
- bon na B+R,
- bon na wzornictwo,
- bon na ochronę własności intelektualnej.

Regionalny PO Województwa Małopolskiego

Regionalny PO Województwa Małopolskiego oferuje przedsiębiorcom z województwa małopolskiego dotacje na zakup usług, które mają służyć zakupowi:
usług badawczo-rozwojowych, polegających na opracowaniu nowych lub ulepszeniu produktów, usług, procesów produkcyjnych,
usług związanych z wzornictwem,
usług służących ochronie własności przemysłowej.

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy z Małopolski mogą się starać o dotację w wysokości nawet 90% kosztów kwalifikujących. Jednak wysokość dofinansowania jest zależna.

Jak pozyskać dotację z poddziałania 1.2.3

Jak pozyskać dotację z poddziałania 1.2.3 "Bony na innowacje dla MŚP"? To pytanie może zadać sobie wiele przedsiębiorców, prowadzących swoją działalność na terenie województwa małopolskiego. Otóż rozpoczął się nabór wniosków konkursowych w ramach tego poddziałania.

Beneficjenci poddziałania 1.2.3

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach poddziałania 1.2.3 RPO Małopolskiego - "Bony na innowacje dla MŚP". Dla przedsiębiorstw z tego województwa to szansa pozyskania środków, które można przeznaczyć na zakup innowacyjnych usług.

Oto kilka podstawowych informacji o poddziałaniu 1.2.3 RPO Małopolskiego - "Bony na innowacje dla MŚP".

Kto może pozyskać dofinansowanie z poddziałania 1.2.3

Rozpoczął się nabór wniosków konkursowych w ramach poddziałania 1.2.3 RPO Małopolskiego. Program umożliwia pokrycie części kosztów realizacji projektu, polegającego głównie na zakupie usługi badawczo-rozwojowej.

Kto może pozyskać dofinansowanie z poddziałania 1.2.3 "Bony na innowacje dla MŚP"?

Pisanie wniosków do działania 3.2

Pisanie wniosków do działania 3.2 może być uciążliwe dla zwykłego przedsiębiorcy. Dlatego właśnie wielu z nich zwraca się o pomoc do nas. Jesteśmy firmą specjalizującą się w zdobywaniu dotacji dla naszych klientów. Świadczymy również wiele innych usług związanych z tematyką dotacji unijnych. Jeśli potrzebujesz pomocy, zgłoś się do nas!

Działanie 3.2 ma na celu zwiększenie zastosowania innowacji w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Pochodzi ono z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Nabór wniosków z programu 3.2

Nabór wniosków z programu 3.2 trwa. Zachęcamy do składania wniosków! Działanie 3.2 pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego i realizowane będzie w latach 2014-2020. Możemy wyróżnić:
Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek

Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne

Celem szczegółowym działania 3.2 jest zwiększenie zastosowania innowacji w MŚP.

Dla kogo jest program 3.2?
Beneficjentami są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa działające dla wdrożenia i komercjalizacji innowacji produktowych i procesowych.

Regionalny PO Województwa Dolnośląskiego

Regionalny PO Województwa Dolnośląskiego ma za zadanie realizować projekty, które w głównej mierze przyczynią się do rozwoju tego obszaru. W dużej mierze dofinansowywane będą projekty, które skupią się na inteligentny specjalizacjach wskazanych dla tego regionu.

Priorytet inwestycyjny 1.2

Priorytet inwestycyjny 1.2(PI 1B) realizuje w ramach II osi priorytetowej PO IR cel szczegółowy 2: Zwiększony potencjał przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I.
W ramach tego projektu realizowane będą takie projekty jak:
- Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw
- Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii
- Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
- Zwiększenie intensywności współpracy w ramach krajowego systemu innowacji

Pages

Subscribe to RSS - Dofinansowanie

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60