You are here

Dofinansowanie

Wnioski działanie RPO 1.2

Wnioski działanie RPO 1.2 powinny być składane przez mikro–, małe i średnie przedsiębiorstwa, które funkcjonują na rynku nie krócej niż 12 miesięcy oraz uzyskują przychody ze sprzedaży towarów lub usług.

Celem projektu jest dofinansowanie rozwoju działalności badawczo-rozwojowej MSP. Dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85% wydatków kwalifikowanych.

Chcesz pozyskać dofinansowanie w ramach działania RPO 1.2 ? Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Odpowiemy na wszystkie pytania, rozwiejemy wątpliwości.

Działanie RPO 1.2 nabór wniosków

Czym jest działanie RPO 1.2 nabór wniosków? To możliwość pozyskania dofinansowania pozwalającego na wdrożenie projektu w życie. W ramach tego programu wnioski mogą być składane przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, prowadzące działalność gospodarczą przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy, licząc do dnia złożenia wniosku i uzyskujące przychody ze sprzedaży towarów lub usług.

Regionalny PO Województwa Podkarpackiego działanie 1.2

Regionalny PO Województwa Podkarpackiego oferuje przedsiębiorstwom dofinansowanie z zakresu działania 1.2 "Bony na innowacje". Podobne działania oferowane są z innych Regionalnych Programów Operacyjnych. Są to na przykład RPO woj. małopolskiego czy PO IR.

Działania takie jak 1.2 RPO "Bony na innowacje" wspierają przedsiębiorstwa w zakupie specjalistycznych usług badawczo-rozwojowych od jednostek naukowych. Są więc docelowym wsparciem, w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań w firmach.

Nabór wniosków w ramach działania RPO 1.2

Nabór wniosków w ramach działania RPO 1.2 rozpoczął się!

Dla przedsiębiorców, prowadzących swoją działalność na terenie województwa podkarpackiego to doskonała wiadomość. Będą mogli oni pozyskać dotacje na zakupu innowacyjnych usług, od jednostek naukowych.

Działanie RPO 1.2

Działanie RPO 1.2, realizowane w województwie podkarpackim to możliwość pozyskanie dofinansowania, na zakup usługi od jednostek naukowych. Usługi te mogą być doradcze lub badawczo-rozwojowe.

Dotacje na zakup tych usług mogą otrzymać mikro, małe oraz średnie firmy, działające na terenie województwa podkarpackiego. Pula środków przeznaczonych na realizację tego podziałania to około 4 milinów złotych, co i tak stanowi bardzo duże wsparcie.

Poddziałanie 1.4.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw

Poddziałanie 1.4.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw ma na celu wsparcie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw w województwie dolnośląskim. Głównie koncentruje się on na zwiększeniu poziomu handlu zagranicznego sektora MŚP.

Nabór wniosków w ramach działania 1.4.2.

Nabór wniosków w ramach działania 1.4.2. jest coraz popularniejszym tematem wśród przedsiębiorców. Głównym celem działania jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego sektora MŚP.

Kto ma szansę na dotacje?
Większe szanse na dofinansowanie z UE mają projekty realizowane w partnerstwie oraz w ramach inteligentnych specjalizacji regionu.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat programu? Myślisz o pozyskaniu dofinansowania? Skontaktuj się z nami. Zapraszamy.

1.4.1 Internacjonalizacja przedsiębiorstw

1.4.1 Internacjonalizacja przedsiębiorstw to kolejne realizowane działanie, z Regionalnych Programów Operacyjnych. W ramach realizacji tego podziałania przedsiębiorstwa, mogą starać się o dofinansowanie działań, takich jak:
tworzenie długoterminowych strategii biznesowych, mający na celu: tworzenie i rozwój strategii działań międzynarodowych, dostosowanie produktów lub usług do wymogów zagranicznych rynków, otwieranie nowych kanałów biznesowych, rozwój kontaktów biznesowych pomiędzy przedsiębiorstwami.

Regionalny PO Województwa Dolnośląskiego działanie 1.4

Regionalny PO Województwa Dolnośląskiego działanie 1.4 tak brzmi możliwość otrzymania dotacji na stworzenie nowych modeli biznesowych, umożliwiających pozyskanie nowych rynków. Internacjonalizacja firm oraz pomoc w rozwoju ich eksportu jest bardzo dużą szansą dla firm. Warto z niej skorzystać.

Pozyskaj dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego woj. dolnośląskiego - napisz do nas lub zadzwoń.

Pozyskiwanie dotacji z poddziałania 1.5.1

Pozyskiwanie dotacji z poddziałania 1.5.1 skierowane jest do mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw a także zgrupowań i partnerstw MŚP. Projekty mogące liczyć na dofinansowanie powinny koncentrować się na innowacyjności produktowej oraz procesowej:
wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług;
dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług.

Pages

Subscribe to RSS - Dofinansowanie

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60