You are here

Dotacja Dotacje UE Unia Europejska

Typy projektów w ramach 3.2 internacjonalizacja

W ramach perspektywy finansowej przeznaczonej i działającej w latach 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój zaplanowano dofinansowanie wspierające rozwój działalności eksportowej polskich jednostek gospodarczych w ramach polityki spójności. Inteligentny rozwój wiąże się także z procesem internacjonalizacji. Jest to proces umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa, rozszerzenie jego działalności oraz przejście od rynku krajowego na rynki obce.

Typy projektów w ramach 3.2 internacjonalizacja Inteligentny Rozwój obejmuje działania

Subscribe to RSS - Dotacja Dotacje UE Unia Europejska

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60