You are here

Dotacja

PO inteligentny rozwój 4.1.4 Projekty aplikacyjne

PO Inteligentny Rozwój 4.1.4 Projekty aplikacyjne to kolejny z programów w ramach którego, można się starać o dofinansowanie w zakresie badań przemysłowych i prac rozwojowych. Dotacje z tego poddziałania skierowane są dla konsorcjów przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, które składają się z nie więcej niż 5 członków, pośród których 50% stanowią przedsiębiorstwa.

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Podlaskiego 1.2.2 Bon na usługi badawcze

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Podlaskiego 1.2.2 Bon na usługi badawcze realizowany będzie w latach 2014-2020. Poddziałanie 1.2.2 przeznaczone jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które zostaną zaliczone do inteligentnych specjalizacji bądź do obszarów o dużym potencjale wzrostu innowacyjności. Projekty dofinansowanie mogą być maksymalnie w 85%.

Nabór wniosków w ramach działania 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu

Nabór wniosków w ramach działania 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu trwa. Dla przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie województwa wielkopolskiego jest to okazja na otrzymanie sporego dofinansowania. Dotacja z tego programu przeznaczona jest wdrażanie innowacji procesowych, produktowych oraz nie technologicznych.

Pisanie wniosków o dofinansowanie z poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Pisanie wniosków o dofinansowanie z poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa to dla nas nic nowego. Trwa nabór wniosków w ramach tego poddziałania. Nie zmarnuj tej okazji! Poddziałanie 1.1.1 NCBiR pochodzi z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój i jest kontynuacją działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Nabór wniosków poddziałanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne

Trwa nabór wniosków poddziałanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne. Poddziałanie to pochodzi z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. W latach 2015-2023 zostanie na nie przeznaczone blisko 143 mln EURO. Nabór wniosków poddziałanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne przeznaczony jest dla projektów które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania).

Pozyskiwanie dotacji z poddziałania 1.1.1 POIR

Kolejne z poddziałań Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój umożliwia uzyskanie dofinansowania projektów, obejmujących badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe. Beneficjentami tego programu są tylko duże przedsiębiorstwa.

POIR 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

POIR 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa to kolejny program z którego przedsiębiorstwa mogą otrzymać dofinansowanie w zakresie badań i rozwoju. Dotacja z tego programu umożliwia otrzymanie dofinansowania w zakresie prowadzenia eksperymentalnych prac rozwojowych. Oto kilka innych ważnych informacji o tym programie:

BENEFICJENCJI: jednostki nie posiadające statusu mikro, małego lub średnie przedsiębiorstwa czyli tylko duże przedsiębiorstwa.

Wniosek o dotację z poddziałania 1.2.2 A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R

Poddziałanie 1.2.2 A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R, RPO WD to program, w ramach którego dofinansowanie mogą otrzymać projekty wszystkich przedsiębiorstw, niezależnie od ich wielkości (mikro-, małe, średnie i duże). Zainteresowani udziałem w konkursie powinni niezwłocznie zapoznać się z wytycznymi, bowiem wniosek o dotację z poddziałania 1.2.2 A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R można złożyć, jeśli:
- chcemy otrzymać dofinansowanie na prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych,

Program ramowy na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Program ramowy na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Program ramowy na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw (COSME) jest jednym z unijnych programów, zakładających wzrost konkurencyjności i trwałości przedsiębiorstw, w szczególności z sektora MŚP. Unia Europejska na realizacje tego celu przeznaczyła 2,3 mld euro.

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Opolskiego 2.4

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Opolskiego 2.4 ogłosił konkurs! Już teraz składać można wnioski o dofinansowanie w ramach działania 2.4 “Współpraca gospodarcza i promocja”. Unia Europejska dofinansować może maksymalnie 70% projektu. Finansowe wsparcie otrzymać mogą przedsięwzięcia takie jak:

Pages

Subscribe to RSS - Dotacja

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60