You are here

Dotacja

PO Inteligentny Rozwój - Projekty B+R

Jednym z krajowych programów operacyjnych realizowanych w Polsce na lata 2014-2020 jest Program Operacyjny Inteligentny Rozwój.

Działanie 1.1.1 NCBiR

Działanie 1.1.1 NCBiR realizowane jest przez Program Operacyjny Inteligenty Rozwój z inicjatywy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) skierowane głównie do małych i średnich przedsiębiorstw. Celem działania jest podniesienie innowacyjności polskich przedsiębiorstw w stosunku do pozostałych państw.

Działanie nosi nazwę: „PODDZIAŁANIE 1.1.1 BADANIA PRZEMYSŁOWE I PRACE ROZWOJOWE REALIZOWANE PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA” i będzie przyznawane w ramach konkursów, w których beneficjenci zobowiązani będą do wypełnienia szeregu formalności, a w tym:

Cele działania 1.1

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój zastępca dawnego PO IG, działa w obecnej perspektywie finansowej 2014-2020. Jego głównym celem jest wspieranie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki, wyrażające się głównie zwiększeniem nakładów na B+R.

PO IR ma swoje motto, hasło przewodnie, które brzmi następująco: "wsparcie projektów od pomysłu do rynku". Nie zostało ono wymyślone przypadkowo. Założeniem PO Inteligentny Rozwój jest wsparcie realizacji całego procesu powstania innowacji, stąd takie hasło.

Jak uzyskać dofinansowanie z poddziałania 1.1.1

Pojawił się jeden z harmonogramów naborów wniosków na dotacje ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Jednym z działań jakie będą prowadzone jest podziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa - tzw. „szybka ścieżka”, projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Wszyscy przedsiębiorcy zainteresowani pozyskaniem dotacji na pewno zastanawiają się jak uzyskać dofinansowanie z poddziałania 1.1.1.

Dotacja z poddziałania 1.1.1

Dotacja z poddziałania 1.1.1 to badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. Inicjatorem jest Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, który działa w latach 2014-2020 zastępując przy tym Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Poddziałanie 1.1.1 nazywane jest również "szybką ścieżką".

Celem tego działania jest podniesienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw dzięki wykorzystywaniu efektów prac B+R w prowadzonej przez nie działalności gospodarczej.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój poddziałanie 1.1.1

POIR czyli Program Operacyjny Inteligentny Rozwój to nowy program, zastępujący dotychczasowe POIG, wprowadzony na lata 2014-2020. Jego beneficjentami są przedsiębiorstwa - w szczególności MŚP, jednostki naukowe, instytucje otoczenia biznesu oraz podmioty zrzeszające wyżej wymienionych adresatów wsparcia.

Budżet poddziałania 1.1.1

W nowej perspektywie finansowej 2014-2020 możemy dostrzec kilka nowych programów, które nie pojawiły się w latach 2007-2013. Dzięki tym programom znacznie więcej polskich przedsiębiorców może skorzystać z pomocy z Unii Europejskiej dla swojej firmy.

Poddziałanie 1.1.1 dofinansowanie projektów

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój to jeden z programów krajowych, który realizowany będzie w związku z perspektywą dofinansowań 2014-2020. Nadrzędnym celem tego programu jest poprawa poziomu innowacyjności polskiej gospodarki. W najbliższym czasie przedsiębiorcy będą mieli możliwość składania wniosków o dotację w Poddziałaniu 1.1.1. Projekt będzie miał na celu dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych pobudzających innowacyjność przedsiębiorstw a tym samym całej polskiej gospodarki.

Adresaci konkursów w poddziałaniu 1.1.1

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój ma swoje działania oraz poddziałania. Z racji tego, że NCBR ogłosiło harmonogram wniosków na rok 2015, wszyscy zainteresowali się poddziałaniem 1.1.1 PO IR, czyli tzw. "szybką ścieżką".

Głównym celem poddziałania 1.1.1 - "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa" jest podniesienie innowacyjności polskich firm. Ma to zostać osiągnięte dzięki wykorzystywaniu rezultatów prac B+R w prowadzonej działalności.

Podniesienie innowacyjności jednostek dzięki działaniu 1.1

Jeśli tylko jesteś przedsiębiorcą, który chce osiągnąć sukces i marzy o tym, żeby rozwinąć swoją działalność gospodarczą, poświeć kilka minut na zapoznanie się z treścią mojego wpisu. Być może podsunę Ci pomysł, który sprawi, że już wkrótce Twoja firma rozwinie swoje skrzydła.

Słowo innowacja, z języka łacińskiego innovare oznacza „tworzenie czegoś nowego”. Innowacja jest więc procesem przekształcania dostępnych możliwości i środków w nowe i ich skuteczne wykorzystywanie.

Pages

Subscribe to RSS - Dotacja

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60