You are here

Dotacja

Dotacje 2014

Własna firma – czemu nie? Wydaje mi się, że prowadzenie własnej firmy, to cel każdej przedsiębiorczej osoby. Jednak do niedawna istniały bariery, które hamowały ten entuzjazm. Trudności w urzędach, skomplikowana dokumentacja, ale również brak środków finansowych, co stanowiło chyba największą przeszkodę.

Obecnie problemy te są likwidowane. Trudności w urzędach i wymagana dokumentacja zastępowane są elektronicznym sposobem zakładania firmy, a doskonałym sposobem na brak środków finansowych, okazują się dotacje 2014.

Inteligentny Rozwój 2014-2020

W ostatnim czasie jednym z bardzo popularnych tematów w naszym kraju jest inteligentny rozwój 2014-2020. Polega on na wsparciu Polski w dziedzinach edukacji, badań naukowych, czyli tzw. innowacji, a także społeczeństwa cyfrowego.

Środki finansowe przeznaczone na ten cel, będą pochodziły z funduszu Unii Europejskiej, który ma wspomagać kraje takie, jak Polska w rozwoju gospodarczym. Nie ma się co oszukiwać, nasz kraj potrzebuje takiego wsparcia. Inteligentny rozwój 2014-2020 przyniesie Polsce wiele korzyści i być może wyprowadzi na prostą.

Dotacja na inteligentny rozwój

Dotacja na Inteligentny Rozwój to jeden z sześciu programów operacyjnych, jakie Unia Europejska przewidziała dla Polski na lata 2014-2020. Na ten cel zostanie przeznaczone 7 625 mln euro.

Program ten będzie miał za zadanie wprowadzić ulepszenia w dziedzinach takich, jak edukacja, badania naukowe, czyli innowacja, a także społeczeństwo cyfrowe. Polska inteligentny rozwój będzie mogła osiągnąć poprzez:

PO Inteligentny Rozwój

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój – POIR – w obecnej perspektywie finansowej 2014-2020 zastępuje Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Dzięki POIG podpisano ponad 11 tys. umów otrzymując jednocześnie środki z Unii o wartości 35,5 mld złoty. Celem POIG było przede wszystkim zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw i zwiększenie ich udziałów w rynku międzynarodowym. Nowy program PO Inteligentny Rozwój w założeniach ma wsparcie dla badań i prac rozwojowych, które będą mogły liczyć na realne zastosowanie w gospodarce. Ważną kwestią jest podniesienie poziomu badań naukowych.

Program Operacyjny Polska Wschodnia

Program Operacyjny Polska Wschodnia (PO PW) to program, którego celem jest w szczególności poprawa pozycji konkurencyjności Polski Wschodniej. W założeniach PO Polska Wschodnia są działania mające na celu wzmocnienie rozwoju gospodarczego, podniesienie poziomu innowacyjności oraz rozwoju rynków pracy.

Program Operacyjny Polska Wschodnia dotyczy 5 województw o najniższych w skali kraju PKB. Są to województwa: warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie i świętokrzyskie. Program realizowany będzie zgodnie z Założeniami Umowy Partnerstwa w ramach 2 celów tematycznych:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa (PO PC) to program ukierunkowany na obszar technologii informacyjno- komunikacyjnej, a przede wszystkim dla projektów polegających na tworzeniu sieci szerokopasmowych oraz rozwoju usług publicznych świadczonych on-line na poziomie centralnym.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IIŚ) to program, w którym głównymi beneficjentami są podmioty publiczne, także samorządy oraz podmioty prywatne – przedsiębiorstwa. Ukierunkowany jest na promocję miast, które otrzymają szczególną pulę wsparcia w zakresie transportu lub podniesienia efektywności energetycznej.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko dotyczy ochrony środowiska, bezpieczeństwa energetycznego, transportu, a realizowany będzie zgodnie z założeniami Umowy partnerstwa według 4 głównych celów tematycznych:

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) to program ukierunkowany między innymi na wspieranie jakości, skuteczności i otwartości szkolnictwa wyższego jako instrumentu budowy gospodarki opartej o wiedzę. Jego celem jest wzrost poziomu zatrudnienia, a także poprawa funkcjonalności administracji publicznej.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój skupiać się będzie na 4 głównych celach tematycznych zgodnych z Założeniami Umowy Partnerstwa, a mianowicie:

PO IR

PO IR to nic innego jak skrót od Program Operacyjny Inteligentny Rozwój. Cele tego programu będą skoncentrowane na kwestiach takich, jak:

→ rozwój innowacyjności przedsiębiorstw,
→ pogłębianie starych oraz budowanie nowych połączeń między sektorami nauki i przedsiębiorcami,
→ zwiększenie jakości badań oraz poszerzenie pozycji krajowych jednostek naukowych.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR) to godny następca Innowacyjnej Gospodarki. Niedawno Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przedstawiło jego założenia, z których wynika, że głównymi celami POIR będzie wspieranie badań naukowych i innowacji, podniesienie konkurencyjności małych i średnich firm, a także rozwój technologiczny.

Pages

Subscribe to RSS - Dotacja

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60