You are here

Dotacja

Wniosek o dotację

Przygotowując wniosek o dotację warto skupić się na kilku aspektach. Podczas pierwszego sporządzania wniosków, wnioskodawca zazwyczaj pobiera szablon wniosku, instrukcję jego wypełniania, oraz krok po kroku próbuje stworzyć całość. Jednak nie każdy zdaje sobie sprawę, że to nie wszystko, ponieważ poza samą instrukcją istnieje jeszcze wiele innych dokumentów, regulujących zakres procedur związanych z ubieganiem się o dotacje. Procedur tych na pewno nie przeoczy nasza firma, ponieważ sporządzaniem wniosków 8.1 zajmujemy się od lat.

Własna działalność gospodarcza dotacje

Przyznawane na własna działalność gospodarcza dotacje pomóc mają przedsiębiorczym osobom, które nie posiadają środków w odpowiedniej wysokości, by móc rozpocząć prowadzenie wymarzonego biznesu. Dotacje w ramach PO KL 6.2 są mało ryzykowne, ponieważ stworzona działalność gospodarcza musi przetrwać dość krótko, by pieniądze nie musiały być zwracane.

Wierzba energetyczna dotacje

Fundusz Rolniczy wypłaci dotacje do plantacji wierzby energetycznej o łącznej powierzchni - maksymalnie 375 ha. Plantatorzy otrzymają 1000 zł/ha jednorazowej dotacji. Warto mieć na uwadze, że z jednego hektara można uzyskać aż 30 ton biomasy, a więc kwotę 1000-1500 zł.

Jak starać się o dotacje dla firm

Małe i mikro przedsiębiorstwa, które niedawno rozpoczęły swoją działalność, nierzadko zastanawiają się nad tym jak starać się o dotacje dla firm. Obecnie jest szereg działań organizowanych przez Unię Europejską dających możliwość rozpoczęcia i dofinansowania działalności firm sektora MŚP. Ważne jest jednak odpowiednie dobranie programu, w którym dana firma może wystartować, gdzie będzie mieć szanse na pozyskanie nawet sporego dofinansowania. W celu porady odnośnie odpowiedniego działania skontaktuj się z naszą firmą.

Fundusze Europejskie Małopolska

Fundusze europejskie Małopolska wykorzystuje z dużym potencjałem. Jednym z projektów, realizowanych ostatnio w województwie jest „Mój Rynek. W ramach tego projektu ponad 16 mln PLN przeznaczonych zostało na remont małopolskich targowisk. Łącznie planuje się remont 19 targowisk. Zarząd Województwa zatwierdził projekty, jakie wnioskodawcy złożyli w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” PROW.

Dotacje Unii Europejskiej

Rozwój gospodarczy obudził przedsiębiorczość w wielu Polakach. Na całym świecie głównym czynnikiem zmian w biznesie są ciągle powstające małe i średnie przedsiębiorstwa, które - mając niewiele do stracenia, a dużo do zyskania - wykazują się większą chęcią do podejmowania ryzyka. Dużą rolę przywiązują też do szans, jakie daje członkostwo Polski we Wspólnocie oraz dotacje Unii Europejskiej.

Dotacje rusztowania

Dotacje: rusztowania zaliczane są do konstrukcji tymczasowych. Do konstruowania rusztowania wymagana jest wiedza i doświadczenie, duża wyobraźnia, a także zdobycie uprawnień montażysty rusztowań. Uprawnienia takie można zdobyć uczestnicząc w kursie montażystów rusztowań, który obecnie jest współfinansowany przez Unię Europejską. Projekt nosi nazwę „Podnoszenie kwalifikacji pracowników polskich przedsiębiorstw” i mieści się w ramach PO Kapitał Ludzki.

Dotacje rolnicze

Jednym z celów do którego dążą programu realizowane przez Unię Europejską jest dbanie o środowisko naturalne dzięki powiększaniu obszarów zajmowanych przez lasy. Osoby realizujące założenia ochrony środowiska mogą liczyć na wsparcie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Dotacje na zatrudnienie

Jak pozyskać dotacje na zatrudnienie niepełnosprawnych? Z takiego dofinansowania mogą skorzystać firmy zatrudniające mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, ale w tym wypadku tylko te, które osiągają wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6%.

Dotacje na założenie firmy dla rolników

Jeżeli chodzi o dotacje na założenie firmy dla rolników, obecnie realizowane są rogramy rolnośrodowiskowe w których maksymalna kwota pomocy jaką można otrzymać wynosi 1800 zł/ha. Płatność rolnośrodowiskowa jest pomocą wieloletnią, wypłacaną corocznie, po wykonaniu określonego zestawu zadań w ramach danego wariantu. Pomoc za pośrednictwem dotacji mogą również uzyskać młodzi rolnicy. Jednorazowa premia w tym wypadku to równowartość 50 tys. zł. Należy pamiętać, że powierzchnia gospodarstwa nie może być mniejsza niż średnia powierzchnia gospodarstw rolnych w danym województwie.

Pages

Subscribe to RSS - Dotacja

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60