You are here

Dotacja

Dotacje na rozwój

Dotacje na rozwój firmy przyznawane sa przedsiębiorcom w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. jest to jeden z 6 programów krajowych, finansowany z funduszy europejskich, który trafia głównie do przedsiębiorców którzy zamierzają realizować innowacyjne projekty, związane z B+R oraz nowoczesnymi technologiami, czy też wdrażaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Dotacje na otwarcie działalności

Skąd pozyskać dotacje na otwarcie działalności gospodarczej? Godną uwagi możliwością pozyskania pieniędzy na rozpoczęcie działalności gospodarczej jest właśnie unijna dotacja.
Stanowi źródło taniego pieniądza dla firm, nie trzeba jej zwracać, ani też nie jest oprocentowana, tak jak np. kredyt bankowy. Nie ma też żadnej zagrożenia utraty kontroli nad przedsiębiorstwem, tak jak w przypadku VC.

Dotacje Lublin

W rejonie województwa lubelskiego, jednym z podstawowych instrumentów wsparcia przedsiębiorców są właśnie dotacje, Lublin - jak wiadomo wraz z całym województwem charakteryzują się znacznie niższym PKB oraz innymi wskaźnikami niż inne polskie województwa. Podmioty mogą starać się o dofinansowanie w znacznej mierze ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

Dotacje dla firm w Opolskim

Dotacje dla firm w Opolskim które poprzez swoją działalność chcą realizować innowacyjne inwestycje przeznaczone jest działanie 1.3.2. W ramach tego programu Unia Europejska inwestuje głównie we wprowadzanie innowacji w przedsiębiorstwach. Dofinansowanie przyznawane jest w ramach RPO Województwa Opolskiego.

Dotacje dla firm w małopolsce

Dużą szansą na dotacje dla firm w Małopolsce są przyznawane W ramach 2 Osi Priorytetowej:Gospodarka regionalnej szansy udzielane jest bezzwrotne dofinansowanie przedsięwzięć w dwóch głównych obszarach, dotacje ukierunkowane na wzmacnianie konkurencyjności przedsiębiorstw. Program przeznaczony jest głównie dla firm sektora MŚP oraz instytucji otoczenia biznesu.

Dotacje dla firm w łódzkim

Wszystkie podmioty, zainteresowane pozyskaniem dotacji dalej mają szansę na wzięcie udziału w niektórych działaniach, dających szansę na dotacje dla firm w łódzkim. 17 czerwca 2012 r., na Rynku Manufaktury w Łodzi odbył się 4 Piknik Funduszy Europejskich. Na odwiedzających czekały atrakcje m.in. koncert Zakopower, jednak przede wszystkim, dzięki piknikowi, wszyscy przedsiębiorcy zainteresowani możliwością pozyskania dotacji mogli zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi działań, w których łódzkie firmy otrzymały szansę uzyskania dotacji.

Dotacje dla firm na terenach wiejskich

Starając się o dotacje, pochodzące z Unii Europejskiej, czasami warto zarejestrować działalność nie w mieście a na wsi. W ramach PO IG dotacje dla firm na terenach wiejskich nie dotyczą żadnego konkretnego działania, jednak osobom, które pochodzą z terenów wiejskich często należą się dodatkowe punkty, przyznawane w procedurze konkursowej.

Dotacje dla bezrobotnych

Czy Unia wciąż daje pieniądze na dotacje dla bezrobotnych w ramach NSRO 2007-2013? Oczywiście, ponieważ PO KL posiada rozdzielone środki pomocowe na cały okres trwania tej transzy dotacji. Instytucjami pośredniczącymi w udzielaniu dotacji dla osób bezrobotnych są zazwyczaj Urzędy Pracy - będące Beneficjentem pośredniczącym. Beneficjentem ostatecznym w tym wypadku pozostaje osoba bezrobotna, która otrzymała wsparcie.

Dotacja z Urzędu Pracy

Dotacje z Urzędu Pracy są potencjalnym źródłem finansowania obmyślonego wcześniej przedsięwzięcia. Urzędy we własnym zakresie ustalają swoje listy priorytetów, oraz celów i wymogów, które trzeba spełnić, aby dofinansowanie otrzymać, np. zapotrzebowanie na określony rodzaj działalności na danym terenie, konkurencyjność przedsięwzięcia, wpływ na lokalny rynek pracy, zasadność społeczna uruchomienia określonego biznesu itp.

Tags: 

Dotacja z Unii Europejskiej na stronę

Dotacja z unii europejskiej na stronę internetową może pochodzić z dwóch źródeł. Z działania PO KL 6.2, które osobom fizycznym, nie prowadzącym jeszcze działalności gospodarczej, przyznaje pomoc w wysokości 40 tys. zł, dzięki której dana osoba będzie mogła rozpocząć działalność oraz zakupić wszelkie potrzebne rzeczy. Jednak jeżeli są to za małe środki - warto skorzystać z pomocy Unii, świadczonej w ramach Działania PO IG 8.1, w którym można uzyskać pomoc aż to 560 tys zł.

Pages

Subscribe to RSS - Dotacja

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60