You are here

Dotacja

Dofinansowanie z podziałania 1.2.3

Dofinansowanie z poddziałania 1.2.3 otrzymać mogą projekty typu:

- bon na B+R
- bon na wzornictwo
- bon na ochronę własności intelektualnej

Działanie 1.2.3 nosi bowiem nazwę BONY NA INNOWACJE i pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPO WM 2014-2020). Beneficjentami są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Alokacja na poddziałanie 1.2.3 wynosi 20 000 000 EURO.

1.2.3 Bony na innowacje, RPO Małopolskiego

1.2.3 Bony na innowacje, RPO Małopolskiego to program realizujący dotacje dla przedsiębiorców, na zakup usług:

badawczo-rozwojowych, związanych z opracowaniem lub ulepszeniem produktu, usługi bądź procesu produkcji,
w zakresie wzornictwa,
dotyczących ochrony intelektualnej.

1.2.3 Bony na innowacje, RPO Małopolskiego jest dotacją przeznaczoną tylko dla tych przedsiębiorstw, które należą do sektora MŚP oraz prowadzą swoją działalność na terenie województwa małopolskiego, co potwierdzone jest wpisem w właściwym rejestrze.

Nabór wniosków poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje

Nabór wniosków z poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje RPO woj. Małopolskiego rozpoczął się już. Dla przedsiębiorców to okazja, by pozyskać dotacje na projekty polegające na:

- Zakup usług badawczo-rozwojowych, związanych z opracowaniem, rozwojem lub praktycznym zastosowaniem nowego bądź ulepszonego produktu, usługi czy zmian procesowych,
- Zakup usług związanych z wzornictwem,
- Zakup usług ochrony własności intelektualnej w związku z przygotowaniem zgłoszenia patentowego.

Dofinansowanie poddziałania 1.2.3

Dofinansowanie poddziałania 1.2.3 "Bony na innowacje dla MŚP" oferuje Regionalny Program Operacyjny województwa małopolskiego. Poddziałanie to umożliwia realizację projektów, polegających na zakupie innowacyjnych usług

Dofinansowane usługi dotyczą między innymi opracowywania nowych lub ulepszania istniejących produktów i usług, zmian procesowych, wzornictwa oraz ochrony własności intelektualnej.

Dotacja z działania 3.2

Wystartował konkurs o dofinansowanie! Dotacja z działania 3.2 jest już na wyciągnięcie ręki. Wystarczy złożyć odpowiedni wniosek. Jeśli masz wątpliwości, czy poradzisz sobie z jego napisaniem, zgłoś się o pomoc do naszej firmy! Od dawna zajmujemy się pisaniem takich wniosków, a wspierane przez nas projekty zawsze mają ogromną szansę na uzyskanie dofinansowania.

Pozyskiwanie dotacji z działania 3.2

Pozyskiwanie dotacji z działania 3.2 to czynność, którą zajmujemy się od wielu lat. Nasi klienci nieustannie cieszą się sukcesem swoich projektów. Najlepiej wiemy co zrobić, by zdobyć dofinansowanie z Unii Europejskiej.
Działanie 3.2 nosi nazwę Innowacje w MŚP i pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego. Realizowane będzie w perspektywie finansowej 2014-2020. Za ogłaszanie konkursów i pośredniczenie odpowiedzialna jest instytucja PARP - Polska

Wnioski działanie 3.2

Ruszył kolejny konkurs o dofinansowanie! Wnioski działanie 3.2 można już składać. Być może przyda Cie się pomocna dłoń profesjonalisty z naszego biura. Naszą specjalnością jest zdobywanie dotacji dla przedsiębiorców. Wiemy, jak wielkie znaczenie ma wniosek o dofinansowanie, dlatego chętnie wyręczymy Cię w tym zadaniu. Przedsiębiorcy bardzo często zwracają się do nas o pomoc, ponieważ wiedzą, że przyniesie to oczekiwane korzyści. Wynika to z naszego profesjonalizmu i wieloletniego doświadczenia.

Pisanie wniosków o dofinansowanie z działania 3.2

Pisanie wniosków o dofinansowanie z działania 3.2 to nasza specjalność! Konkurs o dofinansowanie niedawno wystartował, dlatego coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na skorzystanie z naszej usługi jaką jest pisanie wniosków o dotacje.
Działanie 3.2 Innowacje w MŚP pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Jego celem jest zwiększenie zastosowania innowacji w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Działanie to podzielić możemy na:

- Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek
- Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne

3.2 Innowacje w MŚP

3.2 Innowacje w MŚP to działanie mające na celu zwiększenie zastosowania innowacji w MŚP. Pochodzi ono z RPO WSL (Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego) i będzie realizowane w latach 2014-2020.

Działanie 3.2 Innowacje w MŚP skierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, których projekty będą miały na celu wdrożenie i komercjalizację innowacji produktowych oraz procesowych.

Program operacyjny Inteligentny Rozwój 2.3.2

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2.3.2 "Bony na innowacje dla MŚP" to doskonała okazja dla przedsiębiorców z całej Polski, by otrzymać wsparcie w zakupie innowacyjnej usługi. Dotacja to spore wsparcie finansowe, gdyż może ona pokryć do 70% lub 80% kosztów kwalifikujących.

Dofinansowanie z PO Inteligentny Rozwój w ramach 2.3.2 "Bony na innowacje dla MŚP" przeznaczone jest dla wszystkich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, prowadzących działalność gospodarczą na terenie Polski.

Pages

Subscribe to RSS - Dotacja

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60