You are here

Dotacja

Nabór wniosków z programu 2.3.2

Wystartował nabór wniosków z programu 2.3.2. Działanie 2.3.2 nosi nazwę Bony na innowację dla MŚP. Jego głównym celem jest realizacja projektów obejmujących zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego. Konkurs o dofinansowanie ogłosiła Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Nabór wniosków z programu 2.3.2 przeznaczony jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Nabór wniosków z programu 2.3.2

Wystartował nabór wniosków z programu 2.3.2. Działanie 2.3.2 nosi nazwę Bony na innowację dla MŚP. Jego głównym celem jest realizacja projektów obejmujących zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego. Konkurs o dofinansowanie ogłosiła Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Nabór wniosków z programu 2.3.2 przeznaczony jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Poddziałanie 2.3.2

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój bardzo intensywnie wspiera wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP. Dzięki realizacji działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw" i jego podziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP" mogą one starać się o dofinansowanie zakupu innowacyjnych usług od jednostek naukowych.

Dofinansowanie poddziałania 1.2.1

Poddziałanie 1.2.1 realizowane jest w ramach Osi Priorytetowej 1 i obejmuje projekty badawczo – rozwojowe również z możliwością pierwszej produkcji.

Dofinansowanie poddziałania 1.2.1 przeznaczone jest dla podmiotów, które zaliczają się do mikro, małych bądź średnich przedsiębiorstw. Przedmiotem oceny jest każdorazowo całościowa koncepcja projektu. zarówno prace B+R, jak i założenia dotyczące dalszego wdrożenia: przedmiotem oceny jest poziom naukowy i innowacyjność proponowanych rozwiązań oraz możliwość dokonania wdrożenia pod względem technicznym i ekonomicznym.

RPO poddziałanie 1.2.2

RPO poddziałanie 1.2.2 zajmie się realizacją projektów z województwa dolnośląskiego. Skierowane jest ono do małych i dużych przedsiębiorstw, które mają na celu realizację badań przemysłowych oraz prac rozwojowych, a także zakup wyników prac B+R oraz praw własności intelektualnej. Poddziałanie 1.2.2 jest ogromną szansą na sukces dla wielu firm. Aby nie zmarnować okazji, jaką dała Ci Unia Europejska, złóż wniosek o dofinansowanie! Konkurs o dotacje nie będzie trwał wiecznie, dlatego nie zwlekaj.

Działania inwestycyjne podziałanie 1.5.2

Działania inwestycyjne podziałanie 1.5.2 RPO "Rozwój produktów i usług w MŚP- ZIT AW" to szansa dla przedsiębiorstw z terenu Aglomeracji Wałbrzyskiej, na otrzymanie wsparcia unijnego w zakresie wdrażania innowacyjności produktowej oraz innowacyjności procesowej.

Działania inwestycyjne podziałanie 1.5.1

Działania inwestycyjne podziałanie 1.5.1 RPO woj. dolnośląskiego to wpieranie innowacyjności procesowej oraz produktowej w przedsiębiorstwach sektora MŚP z województwa dolnośląskiego. Wsparte działania obejmują:
wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych usług bądź produktów,
wprowadzanie zasadniczych zmian w sposobie świadczenia usług lub procesie produkcyjnym.

Pozyskiwanie dotacji z działania 1.2

Pozyskiwanie dotacji z działania 1.2 nie jest niczym prostym. Dofinansowanie to ogromna szansa dla przedsiębiorstwa, dlatego wymagania są duże. Wszystko jednak jest możliwe, jeżeli dobry projekt, wpadnie w ręce profesjonalistów! Nasza firma zajmuje się zdobywaniem dotacji dla swoich klientów. Możemy pochwalić się dużą skutecznością! W zakres naszych usług wchodzi między innymi pisanie wniosków o dofinansowanie. O dofinansowanie starać się mogą:

1.2 Badanie przemysłowe

"1.2 Badanie przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrażania" lub też "Bony na innowacje" to nowa dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego województwa podkarpackiego. Celem programów unijnych jest wspieranie rozwoju innowacyjności i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Ta dotacja jest bardzo dobrym sposobem na realizację tego założenia.

Co warto wiedzieć o programie 1.2 "Bony na innowacje"

Konkurs horyzontalny 1.2.1

Konkurs horyzontalny 1.2.1 o nazwie "Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw" to kolejna z licznych możliwości otrzymania dotacji na badania i rozwój.

Konkurs ten wchodzi w skład:

I osi priorytetowej RPO woj. dolnośląskiego - "Przedsiębiorstwa i innowacje"
Działania 1.2 - „Innowacyjne przedsiębiorstwa”
Podziałania 1.2.1 - „Innowacyjne przedsiębiorstwa– konkurs horyzontalny”
oraz schematu 1.2. B czyli "Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw"

Pages

Subscribe to RSS - Dotacja

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60