You are here

Dotacja

1.2.1 konkurs horyzontalny

1.2.1 konkurs horyzontalny to program, wspierający tworzenie i rozwój infrastruktury Badań i Rozwoju (B+R) przedsiębiorstw. W jego ramach można się starać o dofinansowanie projektów, obejmujących tworzenie oraz rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego. W zakres tego projektu wchodzą:

- laboratoria specjalistyczne oraz działy badawczo-rozwojowe,
- centrów badawczo-rozwojowych.

Przeznaczone na realizację tego konkursu środki to około 13 mln euro czyli naprawdę duża kwota. Warto się postarać.

Nabór wniosków poddziałanie 1.2.1

Nabór wniosków poddziałanie 1.2.1 rozpoczął się, więc beneficjenci powinni jak najszybciej rozpocząć starania o dotacje. Powszechnie wiadomo, że otrzymanie dofinansowania z Unii Europejskiej jest poprzedzone wieloma trudnościami. Pozyskanie dotacji to jednak bardzo pracochłonny proces.

Decydując się ubiegać o dotacje z jakiegokolwiek programu unijnego, warto skorzystać z pomocy fachowców. Pomogą oni w napisaniu wniosku, zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji oraz zapoznaniu się z szczegółowymi wymaganiami.

Wnioski z poddziałania 1.2.1

Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw wspiera projekty B+R. Wsparciem zostaną objęte projekty dotyczące badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz prac rozwojowych związanych z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej.

Wnioski z poddziałania 1.2.1 mogą być składane przez takich beneficjentów jak:

Pisanie wniosków o dofinansowanie poddziałanie 1.2.1

Pisanie wniosków o dofinansowanie poddziałanie 1.2.1 to usługa którą stworzyliśmy dla podmiotów chcących pozyskać dofinansowanie, ale nie wiedzą jak się do tego zabrać. Z racji tego, że od wniosku zaczyna się cała droga po dofinansowanie, to wykorzystując zdobytą wiedzę i doświadczenie staramy się opracować wniosek, który będzie zgodny z kryteriami oceniania przez Komisje.

Zapraszamy do współpracy z naszymi specjalistami wszystkich, dla których pisanie wniosków o dofinansowanie poddziałanie 1.2.1 jest problemem.

Poddziałanie 1.2.1

Poddziałanie 1.2.1 projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw ma na celu wsparcie projektów B+R. Dokładniej chodzi tutaj o realizację badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych. Beneficjentami programu są przedsiębiorstwa, jednostki naukowe, uczelnie, organizacje pozarządowe oraz instytucje otoczenia biznesu.

Wszystkich, którzy chcą pozyskać szczegółowe informacje na temat poddziałania 1.2.1 zapraszamy do kontaktu. Pomożemy zdobyć dotację na realizację Twojego projektu. Zapraszamy.

Nabór wniosków poddziałanie 1.2.2

Instytucja zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym województwa dolnośląskiego ogłosiła nabór wniosków, na realizację projektów z podziałania 1.2.2. Podziałanie to umożliwia zarówno dużym, jak i mniejszym firmą pozyskanie dotacji na realizację badań przemysłowych oraz prac rozwojowych, a także zakup wyników prac B+R oraz praw własności intelektualnej.

Poddziałanie 1.2.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa

Poddziałanie 1.2.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa to szansa dla przedsiębiorstw, które chcą rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R. To podziałanie jest bowiem skierowane dla firm, które będą realizować projekty polegające na:
- prowadzeniu badań przemysłowych i prac rozwojowych (w tym także eksperymentalnych prac rozwojowych),
- zakupie i dostosowywaniu do wdrożenia wyników prac B+R oraz praw własności intelektualnej (dotyczy to m. in. patentów, licencji, know-how).

Wnioski z poddziałania 1.2.2

Wnioski z poddziałania 1.2.2 powinny być składane w formie dokumentu elektronicznego lub w formie papierowej. To wniosek w głównej mierze decyduje o tym, jak potoczy się późniejsza droga zmierzająca do pozyskania dofinansowania z UE. Warto więc już na samym początku zadbać o to, aby wniosek był poprawny i zawierał wszelkie niezbędne informacje.

Jeżeli chcesz złożyć wniosek o dofinansowanie, to skontaktuj się z nami. Chętnie pomożemy Ci opracować wniosek, który zapewni Ci sukces. Z naszą pomocą zrealizujesz swój projekt szybciej niż myślisz. Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem.

Poddziałanie 1.2.2 nabór wniosków

Podziałanie 1.2.2 nosi nazwę Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i jak sama nazwa wskazuje ma na celu pomoc ludziom młodym znaleźć pracę.

Poddziałanie to skierowane jest do:
- publicznych służb zatrudnienia,
- Ochotniczych Hufców Pracy,
- agencji zatrudnienia,
- instytucji szkoleniowych,
- instytucji dialogu społecznego,
- instytucji partnerstwa lokalnego.

Szanse na dotację mają projekty koncentrujące się na aktywizacji zawodowo-edukacyjnej młodych osób.

1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia

"1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia" lub też "Bony na dotacje" to dofinansowanie oferowane przez Regionalne Programy Operacyjne województwa Dolnośląskiego. Celem tego programu jest wsparcie przedsiębiorstw z sektora MŚP, działających na terytorium województwa podkarpackiego, w wdrażaniu innowacji w przedsiębiorstwach. Zgodnie z tym założeniem, beneficjenci będą mogli otrzymać dotacje na zakup usług badawczo-rozwojowych od jednostek naukowych.

Pages

Subscribe to RSS - Dotacja

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60