You are here

Dotacja

Pozyskiwanie dotacji z poddziałania RPO 1.2

Przedsiębiorstwa z województwa podkarpackiego mają obecnie świetną szansę, by zadbać o swój rozwój i innowacje w firmie. Tak dobrą możliwość stwarza Regionalny Program Operacyjny, realizowany na terenie województwa podkarpackiego. Oferuje on wsparcie dla firm z sektora MŚP w zakresie, zakupu innowacyjnej usługi.

Dofinansowanie z projektu obejmie zakup usługi doradczej lub usługi badawczo-rozwojowej. Ważnym warunkiem jest jednak, by była ona świadczona przez jednostkę naukową.

Napiszemy wniosek w ramach działania RPO 1.2

Wniosek aplikacyjny to podstawa ubiegania się o dotację unijną. Jednak sporządzenie go to spora trudność. Należy nie tylko zadbać o jego poprawność formalną czy rachunkową, lecz także o merytorykę, która sprawdzana jest podczas rozpatrywania wniosku.

Zanim znaczenie sporządzać się wniosek o dofinansowanie z UE, ważne jest by zapoznać się z szczegółowymi zasadami konkursu. To też trudność, gdyż wiele pojęć czy zasad jest skonstruowanych w mało jasny sposób. Pomoc fachowca w przygotowywaniu projektu oraz sporządzaniu wniosku jest potrzebna.

1.2 Bony na innowacje

Jednym głównych celów funduszy unijnych jest wpieranie wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach. Dzięki dotacjom z programów takich jak PO IR oraz także z Regionalnych Programów Operacyjnych, polskie firmy stają się coraz bardziej innowacyjne oraz konkurencyjne.

Wnioski działanie RPO 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia

Wnioski na działanie RPO 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, można już składać. Zanim jednak podejmie się starania o pozyskanie dotacji z tego podziałania, warto zapoznać się z założeniami projektu.

Po pierwsze dobre jest się szczegółowo zapoznać z celem dotacji i przeznaczeniem środków. W przypadku działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, celem dotacji jest wsparcie zakupu usług doradczych lub naukowo-badawczych, realizowanych przez jednostki naukowe na rzecz MŚP.

Pisanie wniosków o dofinansowanie z działania RPO 1.2

Pisanie wniosków o dofinansowanie z działania RPO 1.2 to bariera, która blokuje wiele podmiotów do podjęcia starań o pozyskanie dofinansowania. Nie warto poddawać się dlatego, że wniosek musi spełniać odpowiednie kryteria, aby nie został odrzucony przez Komisję. Najlepszym i najrozsądniejszym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług doświadczonych specjalistów, dla których pisanie wniosków o dofinansowanie z działania RPO 1.2 to błahostka. Nasza wiedza z pewnością zwiększy szansę na zdobycie dofinansowania.

Nabór wniosków z programu RPO 1.2

Kolejny nabór wniosków z programu RPO 1.2 już się rozpoczął. Dla przedsiębiorców z województw, takich jak podkarpackie czy dolnośląskie to wspaniała wiadomość.

Dotacje z programu RPO woj. podkarpackiego w ramach 1.2 stanowią dla firm z tego regionu możliwość, otrzymania dotacji na zakupu innowacyjnych usług. Wymaga się jednak, by usługi te polegały na fachowym doradztwie w zakresie B+R oraz były świadczone przez jednostki naukowe.

Chcących otrzymać dotację, co oczywiście nie jest łatwe, zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

RPO 1.2 Badania przemysłowe

RPO 1.2 Badania przemysłowe to program skierowany do mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy oraz uzyskujących przychody ze sprzedaży towarów lub usług.

Dofinansowanie obejmuje sporządzenie, w formie studium wykonalności, analizy wykonalności prac badawczo-rozwojowych, planowanych do przeprowadzenia przez wnioskodawcę. Powinno się ono składać z oceny wykonalności planowanego badania oraz planu ich przeprowadzenia.

Poddziałanie 1.4.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw

Poddziałanie 1.4.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw ma na celu wsparcie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw w województwie dolnośląskim. Głównie koncentruje się on na zwiększeniu poziomu handlu zagranicznego sektora MŚP.

Nabór wniosków w ramach działania 1.4.2.

Nabór wniosków w ramach działania 1.4.2. jest coraz popularniejszym tematem wśród przedsiębiorców. Głównym celem działania jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego sektora MŚP.

Kto ma szansę na dotacje?
Większe szanse na dofinansowanie z UE mają projekty realizowane w partnerstwie oraz w ramach inteligentnych specjalizacji regionu.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat programu? Myślisz o pozyskaniu dofinansowania? Skontaktuj się z nami. Zapraszamy.

Nabór wniosków poddziałanie 1.4.1 Internacjonalizacja przedsiębiorstw

Nabór wniosków na poddziałanie 1.4.1 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, realizowane przez Regionalny Program Operacyjny Dolnego Śląska już trwa. Dla firm z tego terenu to niepowtarzana szansa, by otrzymać wsparcie , które umożliwi wejście na nowe rynki.

Pages

Subscribe to RSS - Dotacja

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60