You are here

Dotacje 2012

Dotacje unijne na rozpoczęcie działalności

Coraz większa liczba osób zastanawia się nad prowadzeniem własnej działalności. Niemniej, równocześnie z tym pomysłem pojawiają się pytania, jak pozyskać dotacje unijne na rozpoczęcie działalności. Istnieje kilka sposobów na pozyskanie środków z Unii Europejskiej na ten cel. Obecnie największą popularnością cieszą się dotacje regionalne, działanie 6.2, a także 8.1 w ramach PO IG. Fundusze te mogą pozyskać nowo powstałe firmy, mikro i mali przedsiębiorcy.

Dotacje unijne forum

Gdzie znaleźć odpowiedzi poruszające dotacje? Forum to najlepsze miejsce do tego celu. Na forach na stronie www.web.gov.pl wypowiadają się osoby, które chcą pozyskać dofinansowanie w ramach działań 8.1 i 8.2, a odpowiedzi udzielają im eksperci szkoleni przez PARP i posiadający fachową wiedzę w tym temacie. Warto przewertować zadane już pytania i uzyskane na nie odpowiedzi, gdyż, jak się okazuje, zazwyczaj powtarzają się one u różnych osób chcących pozyskać dotacje i przygotowujących wniosek.

Dotacje na rozwój firmy 2012

Zastanawiasz się, gdzie można dostać dotacje na rozwój firmy 2012 roku? Istnieje kilka sposobów na pozyskanie takiego dofinansowania. O dotację na założenie firmy można ubiegać się w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (PO KL- Działanie 6.2), z Funduszu Pracy, programów regionalnych, jak również w ramach różnych działań z PO IG. Każde z nich z pewnością ułatwi nowym przedsiębiorcom wejście w świat biznesu.

Dotacje unijne 2012

Nasza firma pomaga uzyskać dotacje unijne 2012. W bieżącym roku odbędzie się jeszcze kilka konkursów w ramach których można otrzymać dotacje unijne dla swojej firmy. Do pozyskania będą pieniądze nie tylko na otworzenie własnej działalności gospodarczej ale również na jej rozwój. Zachęcamy do sięgnięcia po dotacje unijne 2012 w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka i organizowanych w jego ramach konkursów POIG 8.1 oraz POIG 8.2.

Dotacje dla firm

Obecnie wiele osób sięga po dotacje dla firm. Jedni na rozpoczęcie działalności inni zaś na jej rozwój. Wszystkie są ogólnie dostępne dlatego jeśli spełnia się kryteria warto spróbować. Dotacje dla firm, które dopiero mają powstać są przyznawane m. in. poprzez Urzędy Pracy. Pozostałe są przyznawane m. in. przez PARP (Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości) Jednym z Działań, które daje duże perspektywy rozwoju i cieszy się dużym zainteresowaniem wśród przedsiębiorcó jest Działanie POIG 8.1.

Dotacje dla mikroprzedsiębiorstw 2013

Dotacje dla mikroprzedsiębiorstw 2013 ruszą już z początkiem przyszłego roku, jeszcze w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, a więc programu na lata 2007-2013. Ich forma będzie więc analogiczna do dotychczasowej. Dlatego warto skorzystać z możliwości, jaką daje UE już teraz. Od roku 2014 rusza kolejny narodowy plan wykorzystania środków unijnych - nie wiadomo jednak na jakich zasadach i jak szerokie możliwości da przedsiębiorcom.

Dotacje dla firm na Śląsku

Dotacje dla firm na Śląsku dały przedsiębiorcom już wiele szans na rozwinięcie ich biznesu. Korzystnym rozwiązaniem w przypadku wielu firm było skorzystanie z poddziałania 1.2.3 Innowacje w Mikroprzedsiębiorstwach i MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, z którego środki przeznaczone były głównie na wdrażanie i komercjalizacja technologii i produktów innowacyjnych, czy wsparcie w zakresie podjęcia lub rozwoju działalności B+R. Nabór w roku 2012 zakończył się 9 lipca.

Dotacje 2011

Zarówno dotacje 2011 oraz 2012, pochodzące ze środków Unii Europejskiej dały już wielu przedsiębiorcom szansę na rozpoczęcie własnego biznesu, czy też rozwój firmy, a także wielu instytucjom - na ich rozwój, na pomoc różnym grupom społecznym. Z dotacji skorzystały regiony, państwo, rozbudowując infrastrukturę oraz unowocześniając polskie miasta, by stały się bliższe europejskim aglomeracjom. Niektóre programy operacyjne i ich poddziałania wciąż dają szansę na pozyskanie dotacji, a której warto skorzystać. nasz firma chętni pomoże w opracowywaniu wniosków, głównie w ramach PO IG.

Lista kontrolna 8.1 POIG 2012

Lista kontrolna 8.1 POIG 2012, a więc instrukcja wypełniania wniosków opracowana na rok 2012 zawiera pełen pakiet informacji na temat treści, które muszą być umieszczone we wniosku, a więc jego pełnej zawartości. Instrukcja dostępna jest na stronie internetowej PARP.

Dotacje na e-biznes 2012

Dotacje na e-biznes 2012 to jedna z ostatnich szans, jakie przedsiębiorcy otrzymują na stworzenie internetowego rozwiązania, świadczącego e-usługę, które może stać się szansą na prowadzenie dochodowego biznesu. Pula środków ciągle jest wysoka, lecz należy pamiętać, że rok 2013 jest ostatnim rokiem realizacji projektów w ramach NSRO 2007-2013. Prognozy na okres 2014-2020 są optymistyczne, jednak nikt nie jest w stanie określić dokładnych zasad, na jakich odbywać będą się kolejne nabory, dające szanse na rozpoczęcie prowadzenia e-biznesu.

Pages

Subscribe to RSS - Dotacje 2012

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60