You are here

Dotacje 2012

Wierzba energetyczna dotacje

Fundusz Rolniczy wypłaci dotacje do plantacji wierzby energetycznej o łącznej powierzchni - maksymalnie 375 ha. Plantatorzy otrzymają 1000 zł/ha jednorazowej dotacji. Warto mieć na uwadze, że z jednego hektara można uzyskać aż 30 ton biomasy, a więc kwotę 1000-1500 zł.

Punkt przedszkolny dotacje

Jeżeli chcesz otworzyć punkt przedszkolny dotacje ze środków Unii Europejskiej są bardzo dobrym rozwiązaniem. Jak pokazują ostatnie lata, sytuacja, jaka tworzy się w okół placówek przedszkolnych w Polsce nie jest optymistyczna. Rodzice, chcąc zapisać dzieci do przedszkola, muszą wyrazić taką chęć, oraz dokonać zapisu nawet do 2 lat wcześniej. W związku z tym warto rozpatrzeć możliwość skorzystania ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1 – Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

Pozyskiwanie dotacji unijnych

Pozyskiwanie dotacji unijnych warto zacząć od znalezienia dobrej firmy doradczej, która pomoże nam w sporządzeniu wniosku o dotacje. Mając gotową strategię działania, wiedząc w jakim konkursie powinniśmy wziąć udział oraz znając wytyczne, dotyczące naszej koncepcji, nie możemy być pewni, że od razu pozyskamy dotację. Bardzo dużo zależy bowiem od sposobu napisania wniosku o dotacje.

Kompedium wiedzy o dotacjach

Na naszej stronie internetowej, ale także na stronach poszczególnych instytucji finansujących np. www.parp.gov.pl, można znaleźć bogate kompendium wiedzy o dotacjach unijnych. Warto zapoznać się z zawartymi tam informacjami, aby przygotować się i wybrać odpowiednie działanie dla realizacji swojego pomysłu.

Kapitał Ludzki Dotacje

Bardzo ważnym działem na stronie PARP jest zakładka Kapitał Ludzki Dotacje, gdzie można znaleźć wszelkie niezbędne informacje dotyczące obecnie prowadzonych naborów wniosków o dofinansowanie. W ramach Kapitału Ludzkiego prowadzone są dwa działania: Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki - projekty wybierane w konkursach oraz Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki - projekty systemowe.

Jak pozyskać dotację na start

Coraz częściej zadawane pytanie to, jak pozyskać dotację na start. Najlepiej poprzez unijne dofinansowania w ramach działań 8.1, gdyż wygodnie prowadzić biznes w Internecie. W celu uzyskania informacji skontaktuj się z nami.

Dotacje z PUP

Za przyznawane z rezerwy Funduszu Pracy dotacje z PUP, które mają posłużyć finansowaniu zadań na rzecz promocji zatrudnienia odpowiadają właśnie Powiatowe Urzędu Pracy. W pierwszej transzy dotacji na cel udzielenia pomocy Beneficjentom PUP rozdysponowano 350 milionów złotych. W Urzędach Pracy ciągle natykamy się na kolejki Wnioskodawców, osób bezrobotnych. Niektóre działania ograniczone są tylko do osób do 30 lub po 50 roku życia, albo też tylko do zwolnionych z pracy z przyczyn pracodawcy.

Dotacje unijne Łódź

Dotacje unijne, Łódź, udzielane Beneficjentom na na badania i rozwój cieszą się mniejszym zainteresowaniem niż tradycyjne dotacje inwestycyjne dla firm, gdzie można pozyskać pieniądze na projekty, które są innowacyjne jedynie w skali danego przedsiębiorstwa. Jest to oczywiste, ponieważ trudniej stworzyć innowacyjny na skalę krajową projekt. Polska gospodarka rozwija się a dotacje stały się dla przedsiębiorców szansą, którą każdy chce wykorzystać.

Dotacje unijne Kraków

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, odpowiedzialne za przyznawane Dotacje Unijne - Kraków wystosowało ostatnio nowy komunikat dla Beneficjentów, dotyczący konsekwencji wynikających z naruszenia zasad korzystania z RPI. Wybierając Regionalną Pomoc Inwestycyjną, należy pamiętać, że ealizacja projektu projektu nie może rozpocząć się przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Dotyczy to wszystkich kosztów poniesionych przez beneficjenta.

Dotacje unijne dla rolników

W początkowej fazie udzielania wsparcia przez UE, dotacje unijne dla rolników nie wszędzie zostały w pełni wykorzystane. Łącznie otrzymali oni w 2009 w sumie ponad 1,5 mld euro dopłat bezpośrednich, czyli wciąż znacznie mniej niż w Niemczech, czy we Francji. 97,5 proc. producentów rolnych otrzymało w 2009 roku 67 proc. całej puli dopłat - przekraczającej 1,5 mld euro. Tylko 70 gospodarstw - na 1,4 mln beneficjentów unijnych dopłat bezpośrednich, otrzymało po ponad 300 tys. euro.

Pages

Subscribe to RSS - Dotacje 2012

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60