You are here

Dotacje 2012

Dotacje Unijne Białystok

Dotacja Unijne - Białystok finansowane są z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Realizowane w województwie podlaskim dzięki dofinansowaniu z RPOWP projekty to głównie rozbudowa parku technologicznego, przebudowanie ulic Białegostoku, czy też wzrost konkurencyjności podlaskich przedsiębiorstw.

Dotacje Rzeszów

Dotacje Rzeszów: PUP w Rzeszowie przyjmuje wnioski o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. Kwota o jaką młodzi przedsiębiorcy mogą maksymalnie wnioskować to 17 tys. PLN. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej przyznawane będą w ramach projektu systemowego PUP w Rzeszowie „Więcej szans w powiecie rzeszowskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a dokładniej Działania 6.1 (6.1.3).

Dotacje na założenie firmy

Przed złożeniem wniosku o dotacje na założenie firmy, należy solidnie się przygotować. Jest wiele źródeł, z których możemy uzyskać informację jak poprawnie wypełnić wniosek.
Poza prasą, internetem, istnieje wiele prywatnych firm zajmujących się pisaniem projektów o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Dotacje na rozwój firmy

Aby otrzymać dotacje na rozwój firmy, musimy zgłosić swój wniosek, w ramach wybranego działania, do tzw. RIF, czyli Regionalnej Instytucji Finansującej. Przykładami instytucji, które otrzymały pozytywną ocenę Komisji Konkursowej, a tym samym uzyskały status RIF dla wybranych działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) na lata 2007-2013 są Małopolska, czy też Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego. Pełna lista RIF znajduje się na stronie internetowej PARP.

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, przyznawane w ramach PO KL 6.2, mające mieć wpływ na rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia w Polsce to bez wątpienia forma skutecznego przeciwdziałania bezrobociu, podnoszenia aktywności zawodowej społeczeństwa, a także stymulowania rozwoju społecznego i gospodarczego regionów.

Dotacje na otwarcie firmy

Osoby chcące pozyskać dotacje na otwarcie firmy muszą zdawać sobie sprawę, że starając się o dotację na start w ramach działania nie należy się zgłaszać do Wojewódzkiego Urzędu Pracy, a do jednego z podmiotów, który realizuje projekt na terenie danego województwa, a więc uzyskał uprzednio status Beneficjenta Pośredniczącego.

Dotacje na internet

Dotacje na internet, a w zasadzie na działalność internetową przyznawane są przedsiębiorcom w ramach Działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Dotacje przyznawane są począwszy od 2009 roku, kiedy to w wielu ogólnopolskich telewizjach mogliśmy zobaczyć ogromne kolejki osób, które chcą pozyskać dotacje na założenie własnego e-biznesu. Obecnie sytuacja wygląda inaczej, nie trzeba już stać w kolejkach. Czyżby pomysły młodym przedsiębiorcom już się wyczerpały? Być może warto "ruszyć głową" i postarać się o dotacje jeszcze w roku 2012.

Dotacje na firmę

Chcąc pozyskać dotacje na firmę, przede wszystkim musimy zastanowić się w jakiej branży nasza firma będzie się obracać oraz dokładnie zdefiniować jakie usługi chcemy świadczyć. Czasami być może warto zwrócić się o dotację w ramach działań, które wcześniej nie przeszły nam nawet przez myśl. Przykładowo, chcąc rozpocząć działalność szkoleniową - być może warto stworzyć portal, na którym kursy te dostępne będą w formie e-learningu. Nasz biznes na pewno będzie wówczas dochodowy, natomiast nam na pewno zaoszczędzi to sporo dodatkowych obowiązków.

Dotacje na działalność gospodarczą 2011

Dotacje na działalność gospodarczą 2011 zostały już przyznane i rozdysponowane pomiędzy zainteresowanymi podmiotami, w 2012 pojawiła się kolejna szansa dla młodych przedsiębiorców. Warto pamiętać, że konkursy w ramach tego działania prowadzone są przez regionalnych operatorów, którzy mają możliwość modyfikowania zasad. Złożenie wniosku wymaga zapoznania się z dokumentacją opracowywaną na potrzeby konkretnego konkursu przez podmioty je prowadzące.

Dotacje na agroturystykę

Dotacje na agroturystykę były w początkowej fazie bardzo chętnie udzielane przez Unię Europejską. Rolnicy oraz ich rodziny, domownicy, wciąż mogą starać się o 100 tys. zł dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, innej niż rolnicza. Warto skorzystać z szansy, ponieważ środki powierzone rolnikom do tej pory, zostały wykorzystane bardzo efektywnie, a i sami zainteresowani - rolnicy - mają dobre doświadczenia.

Pages

Subscribe to RSS - Dotacje 2012

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60