You are here

Dotacje 2012

Dotacje Małopolskie

Warto zdawać sobie sprawę, jak rozdzielane są środki europejskie w podziale na konkretne województwa. Jeżeli chodzi o Unijne Dotacje, Małopolskie jest w czołówce ich wykorzystywania. Podmioty zainteresowane pozyskaniem środków UE, mogą to zrobić między innymi za pośrednictwem Gospodarki Regionalnej Szansy - II Osi Priorytetowej Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Dotacje dla przedsiębiorców

Unia Europejska przywiązuje największą wagę do rozwoju gospodarki. W zasadzie wszystkie jej działania skupiają się wokół tego tematu. Unia oddziałując na rynek wewnętrzny kraju przez programy dla obywateli - wspiera rozwój kapitału ludzkiego, natomiast dotacje dla przedsiębiorców przyznawane są bezpośrednio firmom lub osobom fizycznym chcącym założyć działalność gospodarczą w celu podwyższenia konkurencyjności głównie wśród sektora MŚP.

Dotacje dla nowych firm

Jednym ze sposobów aby pozyskać dotacje dla nowych firm jest wzięcie udziału w konkursie w Działaniu 8.1. Działanie to dotyczy wdrażania na rynek usług internetowej innowacyjnych e-usług, które mają odpowiadać na potrzeby grupy docelowej, do której są kierowane. Firma starająca się o dotacje nie może przy tym działać dłużej niż 2 lata, a w przypadku woj. lubuskiego, lubelskiego, kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego - dłużej niż rok.

Dotacje dla niepełnosprawnych

Dotacje dla niepełnosprawnych przyznawane są głównie przedsiębiorcom, którzy podejmując odważny krok, zdecydowali się na zatrudnienie w swojej firmie osób niepełnosprawnych. Pracodawcy mogą skorzystać z dofinansowana do pensji osób niepełnosprawnych nie tylko z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) - również Unia Europejska nie zapomniała o pomocy osobom niepełnosprawnym. W ramach PO KL możliwe jest uzyskanie dofinansowania unijnego na aktywizację zawodowa oraz podnoszenie kwalifikacji takich osób.

Dotacje dla mikroprzedsiębiorstw

Dotacje dla mikroprzedsiębiorstw oraz małych przedsiębiorstw stanowią spory odsetek środków całej puli, jakie Unia Europejska przekazała Polsce w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Jedną z dotacji, ukierunkowanych na rozwój właśnie sektora MŚP jest Działania 8.1, z którego większe podmioty zostają automatycznie wykluczone.

Dotacje dla kobiet

Największe szanse na wsparcie na założenie firmy, dzięki dotacjom unijnym bez wątpienia mają młode i starsze kobiety, zgodnie z nowymi wytycznymi. Jednak uprzywilejowanie kobiet dotyczy głównie działania PO KL 6.2, ponieważ przykładowo w przypadku działania PO IG 8.1 kobiety nie są w żaden sposób uprzywilejowane. W końcu jednym z głównych założeń PO IG jest brak dyskryminacji ze względu na płeć.

Dotacje dla firm na wsi

Jednym z najpopularniejszych programów unijnych skierowanych do polskich przedsiębiorców jest Działanie “Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” prowadzone w ramach PROW. Firma wnioskująca o wsparcie według tej właśnie strategii, działająca na terenach wiejskich lub w małym miasteczku, może pozyskać do 300 tys. zł.

Dotacje dla firm na terenach wiejskich

Starając się o dotacje, pochodzące z Unii Europejskiej, czasami warto zarejestrować działalność nie w mieście a na wsi. W ramach PO IG dotacje dla firm na terenach wiejskich nie dotyczą żadnego konkretnego działania, jednak osobom, które pochodzą z terenów wiejskich często należą się dodatkowe punkty, przyznawane w procedurze konkursowej.

Dotacje celowe

Dotacje celowe to wszystkie środki przeznaczone na realizację programów finansowanych, które wydatkowane są przez podmioty je realizujące, które nie są państwowymi jednostkami urzędowymi. Tak więc dotacjami celowymi są środki przeznaczane na realizację projektów pomocy technicznej finansowanych z udziałem Unii Europejskiej.

Dotacje 2012

Na co zostały udzielne dotacje 2012 w pierwszym i drugim kwartale? Rok 2012 można śmiało nazwać przedostatnią prostą w obecnej perspektywie finansowej 2007-2013. patrząc wstecz wiele podmiotów dokonało już pierwszych podsumowań wydatkowania w tym okresie przez Polskę środków unijnych. A jak sytuacja w roku 2012? Na takie statystyki i raporty tak naprawdę możemy liczyć dopiero w połowie roku 2013.

Pages

Subscribe to RSS - Dotacje 2012

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60