You are here

Dotacje 2012

Dotacja 8.1

Dotacja 8.1 to środki przeznaczone na projekty, wprowadzające na rynek e-usługi. Proces wprowadzania e-usługi w życie to tzw. okres realizacji projektu. Dofinansowywany projekt musi sie skończyć najpóźniej 31.12.2015 - dotyczy to okresu w trakcie którego klient otrzymuje raty zaliczki i tworzy projekt. Zwykle podzielony jest na okresy od 2-6 mcy. Maksymalnie może wynieść 2 lata a minimalnie 2 miesiące.

Działanie 8.1 Innowacyjna Gospodarka 2012

Działanie 8.1 Innowacyjna Gospodarka 2012 przeznaczone jest na dofinansowanie projektów mających na celu świadczenie usług drogą elektroniczną (usług cyfrowych) oraz dotyczących wytworzenia produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia takich usług. Wymaganym rezultatem kwalifikowanego do wsparcia projektu jest wytworzenie, świadczenie i aktualizacja usług cyfrowych.

Dotacja z Działania 8.1 2012

Szansą na powodzenie rynkowe przedsięwzięcia internetowego jest bez wątpienia dotacja z Działania 8.1 2012. Należy pamiętać, że składając wniosek oświadcza się że nie zalega się ze składkami wobec ZUS i podatkami wobec US, więc przez podjęciem decyzji o startowaniu w jednym z naborów w działaniu 8.1, warto uregulować swoje zobowiżania wobec tych instytucji.

PO IG 8.1 2012

W ramach PO IG 8.1 2012 Projektodawcy składający wnioski często zastanawiają się jak duże znaczenie dla pozytywnej oceny wniosku ma jego forma ortograficzno-gramatyczna. należy pamiętać, że wniosek to nie matura z języka polskiego. Mogą pojawić się błędy stylistyczne i ortograficzne. Jedynym powodem odrzucenia wniosku mogą być błędy merytoryczne. Trzeba jednak pamiętać, by nie pojawiły się żadne błędy w nazwie firmy, numerach rejestrowych itp.

Działanie 8.1 2012

Projekty wnioskodawców ukierunkowanych na Działanie 8.1 2012 ciągle są oceniane przez PARP. Lista wniosków zatwierdzonych przez PARP w pierwszym naborze zawiera 111 pozycji, spośród których większość Wnioskodawców pochodzi z woj. mazowieckiego. Jeżeli również chcesz otrzymać dotacje, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Portale: dotacje na e-biznes

Działanie 8.1 to przede wszystkim środki przeznaczone na internetowe portale - dotacje na e biznes są więc szansą dla twórców stron internetowych na opracowanie odnoszącego sukcesy przedsięwzięcia internetowego. Wśród portali, które otrzymały już dofinansowanie są między innymi powszechnie rozpoznawalne fru.pl, audioteka.pl, czy też evenea.pl.

Zdobądź dotację na swój e-biznes PO IG 8.1 2012 Poznań

Zdobądź dotację na swój e-biznes PO IG 8.1 2012 Poznań! Mieszkańcy wielkopolski ciągle mają szansę na otrzymanie dofinansowania. Instytucją finansującą, a więc wielkopolskim RIF, jest Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Proszę pamiętać, że Wielkopolska jest jednym z regionów, gdzie działalność gospodarcza prowadzona przez podmiot wnioskujący, nie może być prowadzona dłużej niż rok (w większości województw są to 2 lata).

Dotacje unijne POIG 8.1 w 2012 roku

Dotacje Unijne POIG 8.1 w 2012 roku przyznawane są trzy razy. I runda kończy się 20 kwietnia 2012 r., II runda 17 sierpnia 2012 r., natomiast III runda 14 grudnia 2012 r. Na każdy z trzech naborów PARP przeznacza taką samą pulę środków, w wysokości 143,9 mln PLN. Warto spróbować sięgnąć po te pieniądze. W procedurze ubiegania się o refundację kosztów związanych z wdrażaniem e-usługi, warto skonsultować się z naszą firmą. nasi pracownicy pomogą w sporządzaniu wniosku oraz prowadzeniu rozliczeń po otrzymaniu dofinansowania.

8.1 PO IG 2012

Coraz więcej młodych ludzi interesuje się możliwością pozyskania dotacji na swój biznes. Związane jest to z pewnością z tym, że członkostwo Polski w UE pokazało, że warto brać dotacje, które pomogły już wielu osobom. Kolejny nabór wniosków w ramach Działania 8.1 PO IG 2012 już w grudniu. Warto wykorzystać szansę i starać się o dofinansowanie.

Dotacje 2012 na E-Biznes

W Internecie działa już wiele portali, stworzonych w ramach programu PO IG w poprzednich naborach, jakie odbyły się w latach 2009-2011. W tym roku ruszyły kolejne nabory, dotacje 2012 na e-biznes dają kolejną szansę na zaistnienie w internecie innowacyjnych e-usług, które służyć będą wielu użytkownikom. Jeżeli Państwo również chcą pozyskać dotację, a tym samym wpisać się do rejestru przedsiębiorców, prowadzących działalność internetową, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Pages

Subscribe to RSS - Dotacje 2012

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60