You are here

Dotacje 2014

Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

4 MAJA ROZPOCZĘŁY SIĘ NABORY NA WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA!

Działanie 1.1 przeprowadzone przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju funkcjonuje w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w nowej perspektywie finansowej przeznaczonej na lata 2014-2020 dla mikro małych i średnich przedsiębiorstw. Dofinansowanie obejmuje realizację projektów obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe bądź same prace rozwojowe.

Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw

Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw ma na celu wsparcie projektów B+R realizowanych przez przedsiębiorstwa. Dotacje w tej kwestii przeznaczone są zarówno dla małych, średnich, jak i dużych przedsiębiorstw, co nie oznacza, że jeden z konkursów w ramach tego działanie nie może być zorganizowany np. tylko dla małych firm.
Warunkiem jest wpisanie danego projektu w tzw. Krajową Inteligentną Specjalizację.

Projekt horyzont 2020

Projekt horyzont 2020 to tytuł programu finansowanego ze środków unijnych. Jego głównym zadaniem jest stworzenie spójnego systemu finansowania badań naukowych i innowacji. Nie da się ukryć, że jest on dużą szansą na rozwój polskiej innowacji, której daleko do innych krajów europejskich. Otrzymane dofinansowanie miałoby obowiązywać przez cały proces realizacji projektu, któremu przyznano dotację na podstawie udziału w konkursie. Począwszy od koncepcji naukowej, poprzez szereg badań, aż po wprowadzenie innowacyjnego rozwiązania, produktu na rynek.

Horyzont 2020 konkursy

Horyzont 2020 jest unijnym programem wspierającym badania i innowacje. Budżet tego programu wynosi blisko 80 mld euro. Kwota ta ma: pobudzić europejską gospodarkę i rozwój nauk, a także przyczynić się do poprawy jakości życia i wzrostu poziomu zatrudnienia.

Pośród obszarów zaplanowanych do realizacji warto wyróżnić:
- bezpieczeństwo cyfrowe,
- inteligentne miasta,
- spersonalizowaną opiekę medyczną.

Pozyskanie dotacji na innowacje

Dotacje stanowią olbrzymią szansę dla przedsiębiorców pragnących rozwinąć swoją działalność, jednak nie posiadających na ten cel odpowiednich środków finansowych.
Niejednokrotnie zdarzają się sytuacje, gdy firma doskonale wie czego potrzebuje, aby usprawnić swoje przedsięwzięcie, niestety brak wystarczając funduszy do przeprowadzenia niezbędnych badań, zakupienia odpowiedniego sprzęt itd. bardzo ogranicza możliwości działaczy.

Dotacja z programu Horyzont 2020

Horyzont 2020 to jeden z największych programów operacyjnych na rzecz badań naukowych i technologii. Unia Europejska przeznaczyła na niego fundusz wynoszący niemalże osiemdziesiąt miliardów euro.

Dotacja z programu Horyzont 2020 przeznaczona jest dla:
- naukowców, zespołów i jednostek badawczych,
- instytucji z sektora nauki i przemysłu,
- podmiotów prywatnych i publicznych,
- mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw,
- podmiotów posiadających osobowość prawną.

Pisanie wniosków do działania Horyzont 2020

Lata 2014-2020 obfitują w różnego rodzaju programy i projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej. Jest to dobry czas dla przedsiębiorców chcących rozwinąć swoje przedsiębiorstwa. Dlatego nie powinni zwlekać, tylko czym prędzej zabrać się za sporządzanie wniosków dotacyjnych. My osobiście polecamy pośpieszne pisanie wniosków do działania Horyzont 2020.

Pozyskanie dotacji w ramach działania 1.1.1

Pozyskanie dotacji w ramach działania 1.1.1 może odbyć się tylko pod warunkiem złożenia wniosku elektronicznego o pomoc finansową za pomocą systemu informatycznego IP oraz uregulowania formalności związanych z wpisem do Krajowej Inteligentnej Specjalizacji. Przedsiębiorstwa składające wniosek muszą określić wartość dofinansowania i uwzględnić w nim również poziom kosztów kwalifikowanych projektu: minimalnych i maksymalnych.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu nie może być niższa niż 2 mln złotych.

Program "Szybka ścieżka" MŚP

Program "Szybka ścieżka" MŚP jest jednym z poddziałań (1.1.1) działania 1.1 “Projekty B+R przedsiębiorstw”. To z kolei wchodzi w skład POIR (Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój).

Dotacje z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

2 kwietnia 2015 roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków do Działania 1.1 „Projekty B+R Przedsiębiorców”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” trwający od 4 maja do 31 grudnia 2015 roku.

Dotacje z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju działają w ramach I Osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligenty Rozwój przeznaczone na lata 2014-2020.

Pages

Subscribe to RSS - Dotacje 2014

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60