You are here

Dotacje 8.1

Na co można uzyskać dotację?

Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowało napływ kapitału w ramach programów rozwoju gospodarczego. Wiele firm sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw korzysta z dotacji unijnych w celu wdrożenia i świadczenia innowacyjnych usług. W 2013 roku na dofinansowania w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka przeznaczono około 537 mln zł, które zostały rozdysponowane w ramach 14 działań.

Dotacje na e-biznes

Internet jest obecnie najpopularniejszym środkiem przekazu. Także biznes rezygnuje obecnie coraz częściej z klasycznych rynków na rzecz Internetu. Analitycy od wielu lat wskazują na konieczność przenoszenia usług do sieci. Również konkurencja bardzo często ,,wymusza” wejście na e-rynek.

Dotacje unijne forum

Gdzie znaleźć odpowiedzi poruszające dotacje? Forum to najlepsze miejsce do tego celu. Na forach na stronie www.web.gov.pl wypowiadają się osoby, które chcą pozyskać dofinansowanie w ramach działań 8.1 i 8.2, a odpowiedzi udzielają im eksperci szkoleni przez PARP i posiadający fachową wiedzę w tym temacie. Warto przewertować zadane już pytania i uzyskane na nie odpowiedzi, gdyż, jak się okazuje, zazwyczaj powtarzają się one u różnych osób chcących pozyskać dotacje i przygotowujących wniosek.

Dotacje na rozwój firmy 2012

Zastanawiasz się, gdzie można dostać dotacje na rozwój firmy 2012 roku? Istnieje kilka sposobów na pozyskanie takiego dofinansowania. O dotację na założenie firmy można ubiegać się w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (PO KL- Działanie 6.2), z Funduszu Pracy, programów regionalnych, jak również w ramach różnych działań z PO IG. Każde z nich z pewnością ułatwi nowym przedsiębiorcom wejście w świat biznesu.

Po jakim okresie jest przyznawana zaliczka?

Wniosek o zaliczkę można wysłać jeszcze tego samego dnia kiedy podpisze się umowę o dofinansowanie z PARP. Wystarczy wejść na stronę PARP i wypełnić wniosek w generatorze wniosków o płatność. Ogólnie wnioski te są rozpatrywane szybko. Czas oczekiwania to ok. 30 dni. Również wysłany drogą elektroniczną wniosek należy wydrukować i wysłać do odpowiedniej jednostki RIF tak jak było to w przypadku wniosku aplikacyjnego.

Czy dofinansowanie Unia wypłaca bezpośrednio Wnioskodawcy czy też firmom, które wykonują pracę nad projektem?

Dofinansowanie otrzymuje Wnioskodawca na specjalny rachunek bankowy. Ze środków tych sam reguluje wynagrodzenia za świadczone usługi a faktury przedstawia w PARP w celu refundacji poniesionych kosztów.

Czy po otrzymaniu można zawiesić lub zlikwidować działalność z powodu np.wypadku losowego?

Nie można jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie ponieważ PARP do każdego przypadku zawsze podchodzi w sposób indywidualny.

Czy e-learning jest e-usługą?

Tak. E-learning jest e-usługą i można na taką formę uzyskać dofinansowanie w ramach Działania POIG 8.1.

Na jaką działalność nie można pozyskać dofinansowania?

Zakresy działalności gospodarczej, które nie podlegają dofinansowaniu w ramach Działania 8.1:
1.produkcja lub wprowadzanie do obrotu wyrobów tytoniowych;
2. produkcja lub wprowadzanie do obrotu napojów alkoholowych,
3. produkcja lub wprowadzanie do obrotu treści pornograficznych,
4. obrót materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją,
5. gry losowe, zakłady wzajemne, gry na automatach i gry na automatach o niskich wygranych,
6. produkcja lub wprowadzanie do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów,

Od czego zależy intensywność wsparcia (procent otrzymanego dofinansowania)?

Wartość procentowa przyznanego dofinansowania wynika zasadniczo z wartości wnioskowanej przez przedsiębiorcę . Zapisy rozporządzenia stanowią, że wsparcie może wynosić do 70 % wydatków kwalifikowanych lub - w przypadku mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną i mającego nie więcej niż 27 lat - wielkość wsparcia może wynosić do 80 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem (w przypadku spółki cywilnej warunki te dotyczą każdego ze wspólników)

Pages

Subscribe to RSS - Dotacje 8.1

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60