You are here

Dotacje 8.1

Czy spółka z o.o. może złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach Działania 8.1

Każda Spółka z o.o.może złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach Działania 8.1 jeśli posiada status mikro lub małego przedsiębiorcy. Należy także pamiętać, że spółka taka nie może być wpisana do KRS dłużej niż 12 miesięcy licząc na moment składania wniosku. Spółka z o.o. może złożyć wniosek o dofinansowanie nie tylko w Działaniu POIG 8.1 ale również w Działaniu POIG 8.2. Spółki z o.o. nie podlegają wykluczeniu a wręcz mają większe szanse na pozyskanie dotacji z UE niż wniosokodawcy prowadzący własną działalność gospodarczą. Spółka z o.o.

Dotacje dla mikroprzedsiębiorców

Dotacje dla mikroprzedsiębiorstw możliwe są do uzyskania między innymi w działaniu 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjne Gospodarka, którego celem jest wdrażanie na rynek usług internetowych usług innowacyjnych, które w przyszłości służyć mają obywatelom i przedsiębiorcom oraz trafiać w konkretnie określone potrzeby odbiorców. Beneficjentami w ramach działania mogą zostać jedynie mali- i mikroprzedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą poniżej roku, bądź poniżej dwóch - zależnie od województwa.

Wniosek o dotacje 8.1

Sporządzony w ramach PO IG wniosek o dotacje 8.1 objęty jest dofinansowaniem, którego instytucją zarządzającą jest PARP. Jak sama nazwa instytucji zarządzającej mówi - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - odpowiedzialna jest za organizację działań mających na celu pobudzanie zarówno przedsiębiorczości jak i innowacji, a w związku z tym dofinansowanie nowych przedsięwzięć informatycznych w celu wspierania e-biznesu. Jeżeli planują Państwo sporządzić wniosek w ramach działania 8.1 zapraszamy również do zapoznania się z naszą ofertą.

Pieniądze z UE na stronę

Działanie 8.1 będące dofinansowaniem na e-usługi daje możliwość pozyskania środków na budowę odpowiedniego serwisu do jej świadczenia ale nie tylko. W ramach projektu można otrzymać pieniądze z UE na stronę internetową, stworzenie odpowiednich modułów e-usługi, zatrudnienie odpowiednich osób do jej stworzenia, promocję itp. Cały katalog wydatków znajduje się w Dokumentach na stronie internetowej PARP, lecz w razie wątpliwości zawsze można skonsultować się z naszą firmą za pośrednictwem poczty email lub telefonicznie.

Kompedium wiedzy o dotacjach

Na naszej stronie internetowej, ale także na stronach poszczególnych instytucji finansujących np. www.parp.gov.pl, można znaleźć bogate kompendium wiedzy o dotacjach unijnych. Warto zapoznać się z zawartymi tam informacjami, aby przygotować się i wybrać odpowiednie działanie dla realizacji swojego pomysłu.

Jak starać się o dotacje dla firm

Małe i mikro przedsiębiorstwa, które niedawno rozpoczęły swoją działalność, nierzadko zastanawiają się nad tym jak starać się o dotacje dla firm. Obecnie jest szereg działań organizowanych przez Unię Europejską dających możliwość rozpoczęcia i dofinansowania działalności firm sektora MŚP. Ważne jest jednak odpowiednie dobranie programu, w którym dana firma może wystartować, gdzie będzie mieć szanse na pozyskanie nawet sporego dofinansowania. W celu porady odnośnie odpowiedniego działania skontaktuj się z naszą firmą.

Dotacja z Unii Europejskiej

Dotacje z Unii Europejskiej na biznes w sieci? Osoby, dysponujący ciekawym pomysłem na działalność, która odbywać się będzie za pośrednictwem Internetu, mogą uzyskać kapitał na realizację swojego projektu. Pieniądze można pozyskać ze specjalnego działania 8.1 PO Innowacyjna Gospodarka. Młodzi przedsiębiorcy mogą otrzymać refundację nawet 700 tys. zł kosztów. Na dotację mogą liczyć start-upy oraz młode projekty (do roku na rynku). Projekt musi skupiać się na wytworzeniu produktów cyfrowych.

Dotacje z Unii

Dotacje z Unii Europejskiej są szansą dla przedsiębiorczych osób, które do tej pory ze względu na sytuację finansową nie mogłyby zdecydować się na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wysokość składek ZUS, a także innych kosztów prowadzenia działalności często przewyższa możliwości finansowe Wnioskodawców. Starając się o pieniądze na większe przedsięwzięcia, musimy co prawda wnieść wkład własny, ale - tak jak w przypadku Działania 8.1 - początkowo otrzymujemy zaliczkę - 30%, która często wystarcza na start.

Dotacje z UE

Chcąc pozyskać dotacje z UE, szczególnie w obszarze innowacyjnej gospodarki i rozwoju przedsiębiorstw, często stajemy w obliczu wyboru - z którego działania skorzystać. Czy warto walczyć o środki z programów regionalnych, czy też głównych programów o zasięgu krajowym. Naszym zdaniem warto zgłaszać chęć udziału w ramach POIG, ponieważ środki przeznaczone w ramach konkursów są rozdysponowane na całą Polskę. Nie istnieje więc ryzyko, że w danym regionie zabraknie środków, natomiast w innym pozostaną one niewykorzystane, przez co my stracimy swoją szansę.

Dotacje unijne dla małych firm

W ramach Działania 1.1 nowopowstałe mikroprzedsiębiorstwa mogą otrzymać dotację z Regionalnych Programów Operacyjnych. Przykładowo na Lubelszczyźnie dotacje unijne dla małych firm, które rozpoczęły działalność nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosków o dofinansowanie i zatrudniają nie więcej niż 9 osób, mogą wynosić nawet 500 tysięcy zł. Czasem jednak warto zastanowić się, czy nie byłoby lepiej zgłosić się do innego działania, niekoniecznie związanego z regionem oraz bezpośrednio z tematyką prowadzenia firmy MŚP.

Pages

Subscribe to RSS - Dotacje 8.1

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60