You are here

dotacje Krajów

Dotacje na innowacje

Dotacje na innowacje dla małych i średnich przedsiębiorstw umożliwiają rozwój działalności gospodarczej w zakresie prac rozwojowych oraz wprowadzenia coraz to nowoczesnych technologii pozwalających na zwiększenie m.in. zakresu rynków zbytu.

MŚP mogą skorzystać z poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Bądź Programu Horyzont 2020.

Subscribe to RSS - dotacje Krajów

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60