You are here

Dotacje Kraków

Dofinansowanie w ramach COSME

COSME Program ramowy na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw 2014-2020.

Głównymi celami tego programu są:
- rozwój konkurencyjności przedsiębiorstw, w szczególności tych z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP),
- krzewienie kultury przedsiębiorczości,
- tworzenie nowych miejsc pracy,
- zwiększenie dostępu do finansowania dla MŚP, dzięki instrumentom finansowym,
- wspieranie MŚP.

Strategia Europa 2020

Strategia Europa 2020 jest długookresowym programem rozwoju społeczno – gospodarczego Unii Europejskiej, który zastąpił Strategię Lizbońską (realizowaną od 2000 r. i zmodyfikowaną 5 lat później). Europa 2020 ma na celu osiągnąć wzrost gospodarczy poprzez:

- skuteczne inwestycje w edukację, badania naukowe i innowacje,
- włączenie społeczne – tworzenie nowych miejsc pracy i walka z ubóstwem,
- wykorzystanie gospodarki niskoemisyjnej.

Beneficjenci programu Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych

Europejski program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI) ma za zadanie promować wysokiej jakości i trwałe miejsca pracy. Powinien on także zapewnić odpowiednią i godziwą ochronę socjalną, przyczynić się do zwalczania wykluczenia społecznego i ubóstwa wraz z poprawą warunków pracy.
Program ten dzieli się na trzy osie priorytetowe:

Program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych 2014 - 2020

Program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych 2014 - 2020 to projekt, który ma na celu wsparcie zatrudnienia oraz rozwój polityki społecznej i mobilności pracowników na terenie krajów Unii Europejskiej. Program ten podzielony został na trzy osie priorytetowe, które mają za zadanie wykonanie określonych celów tematycznych:
- zmodernizować zatrudnienie i stosowaną politykę społeczną w taki sposób aby walczyć z bezrobociem, poprawić warunki pracy a także stworzyć odpowiednią opiekę społeczną i przeciwdziałać wyłączeniu społecznemu,

EaSI

EaSI to unijny program, za którego pośrednictwem podejmowane będą działania na rzecz innowacji społecznych, ale przede wszystkim zatrudniania. Realizowane będą one w ramach trzech osi priorytetowych:

1. PROGRES
Ma zapewnić wprowadzenie ulepszeń w kwestiach polityki społecznej i zatrudniania poprzez walkę z bezrobociem, poprawę warunków pracy, czy organizowanie opieki społecznej.

2. EURES
Głównym calem działań w tej osi ma być podniesienie poziomu mobilności pracowników w krajach Unii Europejskiej.

Dofinansowanie na ogrzewanie ekologiczne Kraków

Rozwój technologiczny bezpośrednio wpływa na degradację środowiska naturalnego. Z tego powodu wiele samorządów, w tym władze Krakowa, zdecydowało się udzielić dofinansowania wynoszącego nawet 100% inwestycji jednostkom, które pragną zamienić tradycyjny sposób ogrzewania, na nowe ekologiczne źródła energii. Dofinansowanie na ogrzewanie środowiskowe Kraków to próbą wpłynięcia na zmniejszenie się tak uciążliwego dla mieszkańców smogu.
Z podobna inicjatywą wyszła również Unia Europejska, która zaoferowała tak zwaną “dotację na piec”.

Niska emisja Kraków

Niska emisja Kraków to ważna kwestia, ponieważ wiemy, jak znaczące jest dla nas ograniczenie emisji dwutlenku węgla w mieście Kraków. Jest to poważny problem, z jakim nie tylko małopolska zmaga się od jakiegoś czasu. Dotacje z zakresu zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska mogą być udzielane na realizację takich zadań jak:
- trwała zmiana systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na:
- podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
- ogrzewanie gazowe,
- ogrzewanie elektryczne,
- ogrzewanie olejowe,
- odnawialne źródło energii,

Pozyskanie środków unijnych

Jedną z możliwości na rozwój prowadzonego przedsiębiorstwa lub założenie nowego jest pozyskanie środków unijnych. Wielu przedsiębiorców obawia się jednak procesu pozyskiwania dotacji, dlatego też rezygnuje z tego pomysłu.

Jest to jednak błędny sposób myślenia, gdyż przebieg starań o dofinansowanie nie jest tak trudny jak mogłoby się wydawać. Duże znaczenie odgrywa tu idea. Jeżeli w pomysłowy sposób stworzymy biznesplan i uda nam się nim zainteresować i przekonać komisję, wówczas dotację mamy w kieszeni.

Jak wypełnić wniosek dotacyjny

Pozyskanie dotacji często stanowi dla przedsiębiorcy jedyną możliwość rozwoju działalności. Lata 2014-2020 szczególnie obfitują w nowe ciekawe programy operacyjne, z których warto korzystać.

Podstawą do uzyskania dotacji jest jednak prawidłowo sporządzony wniosek. Nie każdy niestety wie jak wypełnić wniosek o dotacje. Cały proces jego tworzenia często stanowi dla kandydata największy problem. Dlatego nie warto obciążać się obowiązkiem samodzielnego przechodzenia przez ten etap. Nasi doświadczeni i wykwalifikowani pracownicy mogą to zrobić za Ciebie!

Jak zdobyć dotację na start

Zważając na możliwości, z których mogą obecnie korzystać obywatele, wiele młodych osób decyduje się na prowadzenie własnej działalności. Zastanawiają się więc oni jak zdobyć dotację na start.

Pages

Subscribe to RSS - Dotacje Kraków

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60