You are here

Dotacje Kraków

Jak dostać dotacje z UE

Wielu przedsiębiorców zastanawia się nad tym, w jaki sposób zapewnić swojej firmie aktywny rozwój. Oczywiste jest, że do większości działań potrzebne są nakłady finansowe. Nasuwa się więc pytanie dotyczące tego, jak dostać dotacje z UE?

Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

4 MAJA ROZPOCZĘŁY SIĘ NABORY NA WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA!

Działanie 1.1 przeprowadzone przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju funkcjonuje w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w nowej perspektywie finansowej przeznaczonej na lata 2014-2020 dla mikro małych i średnich przedsiębiorstw. Dofinansowanie obejmuje realizację projektów obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe bądź same prace rozwojowe.

Jak pozyskać dofinansowanie na innowacje?

Dotacje na innowacje finansowane są przez Unię Europejską w ramach POIR dla Poddziałania 1.1.1 programu „Badania Przemysłowe i Prace Rozwojowe Realizowane przez Przedsiębiorstwa” oraz dla programu „Horyzont 2020”. Oba sposoby wsparcia dotyczą mikro małych i średnich przedsiębiorstw, które dążą do rozwoju swojej działalności poprzez zwiększenie innowacyjnego działania i racjonalnego myślenia w dążeniu do osiągnięcia rynku i zdobycia konkurencyjnej pozycji.

Projekt horyzont 2020

Projekt horyzont 2020 to tytuł programu finansowanego ze środków unijnych. Jego głównym zadaniem jest stworzenie spójnego systemu finansowania badań naukowych i innowacji. Nie da się ukryć, że jest on dużą szansą na rozwój polskiej innowacji, której daleko do innych krajów europejskich. Otrzymane dofinansowanie miałoby obowiązywać przez cały proces realizacji projektu, któremu przyznano dotację na podstawie udziału w konkursie. Począwszy od koncepcji naukowej, poprzez szereg badań, aż po wprowadzenie innowacyjnego rozwiązania, produktu na rynek.

Doryzont 2020 priorytety

Program „Horyzont 2020” jest największym programem przeznaczonym na finansowanie badań naukowych i innowacji. Jego budżet na lata 2014 – 2020 to blisko 80 mld EURO. Ma przyczynić się do polepszenia stosunków życia społecznego i wzrostu gospodarczego powodując nowe miejsca pracy, a zarazem usprawnić prowadzoną przez małe i średnie przedsiębiorstwa działalność gospodarczą.

Horyzont 2020 konkursy

Horyzont 2020 jest unijnym programem wspierającym badania i innowacje. Budżet tego programu wynosi blisko 80 mld euro. Kwota ta ma: pobudzić europejską gospodarkę i rozwój nauk, a także przyczynić się do poprawy jakości życia i wzrostu poziomu zatrudnienia.

Pośród obszarów zaplanowanych do realizacji warto wyróżnić:
- bezpieczeństwo cyfrowe,
- inteligentne miasta,
- spersonalizowaną opiekę medyczną.

Dofinansowanie z programu Horyzont 2020

Program Horyzont 2020 jest największym w historii Unii Europejskiej programem przeznaczonym na dofinansowanie małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie badań naukowych i innowacji wdrażanym przez Komisję Europejską.

Pisanie wniosków do działania 1.1.1

POIR 1.1.1 to Program Operacyjny Inteligentny Rozwój z poddziałaniem 1.1.1 "Szybka ścieżka" - Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. Jest to także kontynuacja działania, realizowanego w latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Program "Szybka ścieżka" MŚP

Program "Szybka ścieżka" MŚP jest jednym z poddziałań (1.1.1) działania 1.1 “Projekty B+R przedsiębiorstw”. To z kolei wchodzi w skład POIR (Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój).

Program inteligenty rozwój - poddziałanie 1.1.1

Program Inteligenty Rozwój - poddziałanie 1.1.1 to nowy konkurs działający na podstawie zasad ustalonych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju skierowany głównie do mikro, małych, a także średnich przedsiębiorstw.

Pages

Subscribe to RSS - Dotacje Kraków

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60