You are here

Dotacje na innowacje

1.1 A2 RPO w woj. dolnośląskim w 2014

Program 1.1 A2 RPO w woj. dolnośląskim w 2014 ma zapewnić dofinansowania dla przedsiębiorstw, planujących inwestycje w wartości niematerialne i prawne albo ruchome środki trwałe, które wiążą się między innymi z:
- rozbudową funkcjonującego już przedsiębiorstwa,
- znaczną zmianą procesu produkcyjnego,
- dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa.

Działanie 1.1 "inwestycje dla przedsiębiorców"

Działanie 1.1 "inwestycje dla przedsiębiorców" to program, który zapewni przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego, finansowe wsparcie dla planowanych przez nich inwestycji w ruchome środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane w mniejszym, bądź większym stopniu do innowacyjnych.

Dotacja na innowacje

Dotacja na innowacje przyznawana jest w ramach środków różnych Programów Operacyjnych. Bardzo dużą popularnością cieszą się działania organizowane w ramach 8 Osi Priorytetowej – Rozwój społeczeństwa informacyjnego. W ramach puli przekazanej na lata 2007­-2013, w ramach tej osi, organizowane były konkursy, w których można było pozyskać środki między innymi na stworzenie i rozbudowę portalu internetowego – w ramach działania 8.1, czy też integrację systemów informatycznych partnerów biznesowych – w ramach działania 8.2.

Czy istnieje wykaz innowacyjności?

Nie ma wykazu tego co jest innowacyjne, gdyż taki wykaz w praktyce oznaczałby ograniczenie możliwych do dofinansowania wniosków do projektów znajdujących się w wykazie. W związku z powyższym niemożliwe jest tworzenie listy innowacyjnych pomysłów, które kwalifikują się do wsparcia, bo z założenia ma to być coś nowego a nie już istniejącego.

Czy istniejące firmy mogą otrzymać dofinansowanie?

Często w rozmowie z naszymi klientami pada pytanie czy istniejące firmy mogą otrzymać dofinansowanie. Oczywiście firmy, które już funkcjonują mogą być finansowane ze środków Unii Europejskiej. W Działaniu 8.1 firmy takie nie mogą działać jednak dłużej niz 12 miesięcy i muszą posiadać status mikro lub małego przedsiębiorcy. Również w Działaniu 8.2 istniejące firmy mogą otrzymać dofinansowanie. W programie tym promowane są mikro i małe firmy z długoletnim stażem działalności, posiadające partnerów biznesowych.

Dotacje na innowacje

Dotacje na innowacje to to czego najchętniej i najczęściej szukają młodzi przedsiębiorcy, którzy mają pomysł na stworzenie własnego e-biznesu. Unia Europejska w programie Innowacyjna Gospodarka wyodrębniła co najmniej jedno działanie w ramach którego można otrzymać dotacje na innowacje. Jest nim Działanie POIG 8.1 - Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej. Dzisiejszy świat głównie obraca się w internecie. Za pomocą niego dokonujemy różnych transakcji, reklamujemy swoją firmę, pozyskujemy klientów itp.

Dotacje na innowacje

Dotacje na innowacje przekazywane są przedsiębiorcom oraz osobom fizycznym, rozpoczynającym dopiero działalność, ze środków PO Innowacyjna Gospodarka. Jedną z możliwości otrzymania dofinansowania przez mikro i małe firmy, które dopiero niedawno zaczęły funkcjonować jest dofinansowanie w ramach Działania 8.1. Pula środków przeznaczona jest na wsparcie dla podmiotów, które chcą wprowadzić innowację, a więc opracować zautomatyzowany sposób świadczenia usług drogą online - w różnych dziedzinach.

Subscribe to RSS - Dotacje na innowacje

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60