You are here

Dotacje UE

Europejski Fundusz Społeczny

Europejski Fundusz Społeczny to główne narzędzie finansowe UE, które wspiera zatrudnienie w państwach członkowskich, a także promuje spójność gospodarczą i społeczną. Wydatki Europejskiego Funduszu Społecznego to około 10 % całego budżetu unijnego.

Dotacja w ramach programu UE na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych 2014 - 2020

Jednym z programów unijnych, który powstał dla osiągnięcia celów strategii unijnej Europa 2020 jest program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych – EaSI. Trzy poprzednie programy (Progress, EURES i Europejski Mechanizm Mikrofinansowy Progress) stanowią w nowej perspektywie priorytety EaSI. Program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych obok Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebujących i Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji stanowi czwarty filar inicjatywy pomocy osobom bezrobotnym i wykluczonym społecznie.

Dofinansowanie na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych

Dofinansowanie na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych jest przyznawane, by promować wysokiej jakości i trwałe miejsca pracy. Program ten powstał w celu zapewnienia odpowiedniej i godziwej ochrony socjalnej. Dofinansowanie na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych ma również na celu zwalczenie wykluczenia społecznego i ubóstwa oraz poprawę warunków pracy.

Dotacja na ogrzewanie ekologiczne dla miasta Kraków

Ruszyła już dotacja na ogrzewanie ekologiczne dla miasta Kraków, skierowana jest do mieszkańców Krakowa, którzy chcą przyczynić się do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska i powietrza. Działania będą polegać na wymianie pieców węglowych na ogrzewanie ekologiczne.

Rozliczanie dotacji unijnych

Jednym z sposobów rozdysponowania dofinansowania unijnego jakie pozyskane zostało przez beneficjenta jest wypłacania zaliczek na poczet realizacji całego przedsięwzięcia. W takim przypadku konieczne będzie rozliczanie dotacji unijnych, podmiot gospodarczy, który pozyskał dofinansowanie musi wytłumaczyć się z wszystkich środków jakie zostały rozdysponowane w trakcie realizacji projektu. Instytucje, które zajmują się rozdysponowaniem funduszy unijnych muszą mieć pewność, że środki finansowe zostały wydatkowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Pozyskiwanie dotacji z UE

W latach 2014 – 2020 można korzystać z wielu programów przygotowanych przez Unię Europejską. To dzięki nim w poprzednich latach szerokie grono osób otrzymało potrzebne wsparcie i pomoc. Zakłada się, że w najbliższych latach będzie bardzo podobnie. Także wiele osób zyska potrzebną pomoc.

Wniosek o dofinansowanie z Unii Europejskiej

Polska w latach 2014-2020 będzie obfitowała w wiele projektów i programów operacyjnych. Źródłem ich finansowania będą środki unijne. O dofinansowanie z UE starać się może każdy przedsiębiorca, który wśród propozycji działań programów znalazł coś dla siebie.

Dotacje UE na założenie firmy

W ciągu lat 2014-2020 przyszli przedsiębiorcy dostaną idealną okazję do założenia własnej działalności. Okres ten będzie bowiem obfitował w różne dotacje UE na założenie firmy

Beneficjentem tego typu dotacji może być każdy kto:
-od roku nie prowadził żadnej działalności gospodarczej, lub ma status bezrobotnego,
-nie ma zaległości w płaceniu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne,
-nie jest w trakcie postępowania sądowego, administracyjnego lub egzekucyjnego.

Jak postarać się o dotacje dla firm

Czytając ten artykuł z pewnością jesteś obecnym lub przyszłym przedsiębiorcą, który rozmyśla nad losami swojej działalności. Prawdopodobnie obawiasz się o jej stan finansowy i zastanawiasz się jak postarać się o dotacje dla firm

Dotacja UE dla małych firm

Unia Europejska bardzo aktywnie wspiera rozwój różnych gałęzi gospodarki krajów członkowskich. Polska znajduje się obecnie w okresie, który obfituje w różnego rodzaju projekty i programy oferujące duże ilości środków finansowych.

Przewidziane zostały także środki finansowe dotacja UE dla małych firm Dzięki zdobytemu dofinansowaniu mogą one zapewnić sobie innowację i zaopatrzyć działalności we wszelkie niezbędne sprzęty. Zdecydowanie zwiększy to ich wydajność i efektywność pracy.

Pages

Subscribe to RSS - Dotacje UE

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60