You are here

Dotacje UE

Horyzont 2020 konkursy

Horyzont 2020 jest unijnym programem wspierającym badania i innowacje. Budżet tego programu wynosi blisko 80 mld euro. Kwota ta ma: pobudzić europejską gospodarkę i rozwój nauk, a także przyczynić się do poprawy jakości życia i wzrostu poziomu zatrudnienia.

Pośród obszarów zaplanowanych do realizacji warto wyróżnić:
- bezpieczeństwo cyfrowe,
- inteligentne miasta,
- spersonalizowaną opiekę medyczną.

Dofinansowania na innowacyjne pomysły

Główny celem jaki Unia Europejska wyznaczyła sobie na lata 2014-2020 jest zwiększenie poziomu innowacyjności, a także zniwelowanie pogłębiających się z tego tytułu różnic pomiędzy poszczególnymi państwami Unii Europejskiej. Z tego powodu obecnie zaproponowane programy opierają się głównie na wspieraniu badań stosowanych i prac B+R. Dodatkowo olbrzymią rolę odegrają dofinansowania na innowacyjne pomysły, które mają przyczynić się do pobudzenia innowacyjności na polskim rynku.

Pozyskanie dotacji na innowacje

Dotacje stanowią olbrzymią szansę dla przedsiębiorców pragnących rozwinąć swoją działalność, jednak nie posiadających na ten cel odpowiednich środków finansowych.
Niejednokrotnie zdarzają się sytuacje, gdy firma doskonale wie czego potrzebuje, aby usprawnić swoje przedsięwzięcie, niestety brak wystarczając funduszy do przeprowadzenia niezbędnych badań, zakupienia odpowiedniego sprzęt itd. bardzo ogranicza możliwości działaczy.

Wnioski o dofinansowanie na innowacje

W celu otrzymania dofinansowania na innowacje warto złożyć wniosek do unijnego projektu Horyzont 2020.

By złożyć taki wniosek trzeba najpierw znaleźć konkurs (“call”), następnie zapoznać się z terminami otwarcia i zamknięcia (“data publikacji/ogłoszenia i data zamknięcia- deadline”). Kolejnym i najważniejszym krokiem jest zebranie kompletnej dokumentacji. Należy pamiętać, że dokumenty konkursowe możemy podzielić na te ogólne - np. Work Programme i te obejmując konkretne obszary- topics.

Dotacje na innowacje

Dotacje na innowacje dla małych i średnich przedsiębiorstw umożliwiają rozwój działalności gospodarczej w zakresie prac rozwojowych oraz wprowadzenia coraz to nowoczesnych technologii pozwalających na zwiększenie m.in. zakresu rynków zbytu.

MŚP mogą skorzystać z poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Bądź Programu Horyzont 2020.

Wniosek o dofinansowanie Horyzont 2020

Konkursy w programie Horyzont 2020 są już otwarte!
Jest to największy w historii program mający na celu finansowanie badań naukowych innowacji w Unii Europejskiej. Jego głównym celem jest stworzenie spójnego systemu finansowania inwestycji. Fundusze na tą kwestię osiągnęły zadziwiającą sumę 80 mld euro. Pieniądze te na pewno przyniosą ogromne korzyści. Polska jest krajem, który w przeciwieństwie do innych krajów Unii Europejskiej jest słabo rozwinięty technologicznie. Podwyższenie innowacji może temu zaradzić.

Pisanie wniosków do działania 1.1.1

POIR 1.1.1 to Program Operacyjny Inteligentny Rozwój z poddziałaniem 1.1.1 "Szybka ścieżka" - Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. Jest to także kontynuacja działania, realizowanego w latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Pozyskanie dotacji w ramach działania 1.1.1

Pozyskanie dotacji w ramach działania 1.1.1 może odbyć się tylko pod warunkiem złożenia wniosku elektronicznego o pomoc finansową za pomocą systemu informatycznego IP oraz uregulowania formalności związanych z wpisem do Krajowej Inteligentnej Specjalizacji. Przedsiębiorstwa składające wniosek muszą określić wartość dofinansowania i uwzględnić w nim również poziom kosztów kwalifikowanych projektu: minimalnych i maksymalnych.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu nie może być niższa niż 2 mln złotych.

Dotacje na prace rozwojowe

W latach 2014-2020 Unia Europejska szczególny nacisk postanowiła położyć na działania wpływające na wzrost innowacyjności w naszym kraju.
Ostatnie badania wykazały, że jej stopień w naszym państwie jest bardzo niewielki, a na skalę europejska zajmujemy niechlubne czwarte miejsce od końca. Za nami jest już tylko Bułgaria, Rumunia i Łotwa.
Z tego powodu zaoferowane zostały nam dotacje na prace rozwojowe.
Aby zrealizować cele sobie postawione UE opracowała Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Program Horyzont 2020

Program Horyzont 2020 wchodzi w skład programów unijnych i stanowi największy w historii program finansowania badań naukowych i innowacji.

Pages

Subscribe to RSS - Dotacje UE

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60