You are here

Dotacje UE

Internacjonalizacja w ramach POIR

Internacjonalizacja jest procesem umiędzynarodowienia działalności gospodarczej firm, rozszerzenia ich działalności oraz przejścia z rynku krajowego na rynki zagraniczne.

Formy, w jakich przedsiębiorstwa dokonują procesu internacjonalizacji to np. eksport (pośredni i bezpośredni), kontrakty menedżerskie, franczyza, spółka joint venture, sojusze strategiczne itp.

Dotacje europejskie 2014

Dotacje europejskie 2014 to oferta z nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Sprawdź w ramach jakich programów operacyjnych i regionalnych możesz starać się o otrzymanie środków, a następnie złóż swój wniosek w wyznaczonym terminie.

Zapraszamy do kontaktu z naszym konsultantem, który odpowie na wszelkie pytania oraz przedstawi Ci warunki współpracy z naszą firmą, która jest najlepsza w pozyskiwaniu dotacji z Unii Europejskiej. Już teraz sprawdź dotacje europejskie 2014 - 2020, i pozwól w przyszłych latach na rozwój swojego przedsiębiorstwa.

Wniosek o dofinansowanie poir

W ostatnich latach bardzo głośno jest o funduszach europejskich, które pobudzają polską gospodarkę do działania. Wiele podmiotów już skorzystało z dotacji unijnej, wiele jeszcze będzie się o nią ubiegać. Jedną z nowości jaka pojawi się w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 będzie Program Operacyjny Inteligentny Rozwój. Zastąpi on istniejący do tej pory program Innowacyjna Gospodarka. Podobnie jak jego poprzednik szczególną uwagę będzie poświęcać innowacyjności oraz stymulowaniu współpracy przedsiębiorstw i jednostek naukowych.

Fundusze na startup

Dla wszystkich, którym zależy na założeniu coraz popularniejszego w Polsce startupu, mamy dobrą wiadomość. W ramach perspektywy finansowej 2014 – 2020 przewidziano określone fundusze na startup. Jeśli zatem chciałbyś założyć startup, a nie masz wystarczających pieniędzy, możesz liczyć na wsparcie finansowe od Unii Europejskiej. Aby dowiedzieć się więcej na temat konkretnych programów umożliwiających sfinansowanie prowadzenia startupu, najlepiej skontaktować się z naszymi doradcami. Oferowane fundusze na startup mogą być wykorzystane również przez Ciebie!

Fundusze na startup

Dla wszystkich, którym zależy na założeniu coraz popularniejszego w Polsce startupu, mamy dobrą wiadomość. W ramach perspektywy finansowej 2014 – 2020 przewidziano określone fundusze na startup. Jeśli zatem chciałbyś założyć startup, a nie masz wystarczających pieniędzy, możesz liczyć na wsparcie finansowe od Unii Europejskiej. Aby dowiedzieć się więcej na temat konkretnych programów umożliwiających sfinansowanie prowadzenia startupu, najlepiej skontaktować się z naszymi doradcami. Oferowane fundusze na startup mogą być wykorzystane również przez Ciebie!

Nabór wniosków w ramach poddziałania 1.1.1

Poddziałanie 1.1.1 realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, który zastąpił Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka i działa w latach 2014-2020. PO IR podzielony został na cele tematyczne, te z kolei na priorytety inwestycyjne, które realizują cele szczegółowe. Poddziałanie 1.1.1, czyli badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa ­ - tzw. „szybka ścieżka”, przyporządkowane są do celu tematycznego 1, jakim jest wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji.

Poddziałanie 1.1.1 nabór wniosków

Realizacja perspektywy finansowej 2014-2020 to kolejny okres, w którym polscy przedsiębiorcy będą mieli szansę na wdrażania bardzo kosztownych, innowacyjnych projektów dzięki dofinansowaniu z funduszy unijnych. Powoli pojawiają się harmonogramy naboru wniosków, które już niedługo będą mogli składać zainteresowani przedsiębiorcy. Jednym z działań jakie będą prowadzone jest projekt ”szybka ścieżka”, który umożliwi przedsiębiorcom pozyskanie dotacji na wzrost innowacyjności firmy.

Wsparcie z działania 1.1

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój to program krajowy, który kładzie nacisk na wsparcie innowacyjności polskich przedsiębiorców, aktualnie przedsiębiorcy mają możliwość przygotowania się na wsparcie z działanie 1.1.W ramach tego przedsięwzięcia wszystkie podmioty z sektora mikro, małych oraz średnich firm będą miały możliwość ubiegania się o dofinansowanie z funduszy unijnych jakie Polska pozyskała na lata 2014-2020. Jest to ogromna szansa dla polskiej gospodarki, które ma ogromny potencjał rozwojowy.

Dotacje unijne z poddziałania 1.1.1

Każdy kto prowadzi działalność gospodarczą zdaje sobie sprawę z tego jak ciężkie jest to zadanie. Doskonale wie, że własna firma to nie tylko zysk, przychód i powiększanie majątku ale także wiele wydatków, wysokie koszty prowadzenia i konieczność dokonywania, nie zawsze w rezultacie opłacalnych inwestycji. Jak poradzić sobie z opłatami i zobowiązaniami finansowymi? Skąd jednak wziąć fundusze?

Pisanie wniosków o dofinansowanie POIR 1.1.1

POIR 1.1.1 to nic innego jak Program Operacyjny Inteligentny Rozwój poddziałanie 1.1.1 "szybka ścieżka" - Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. Jest to kontynuacja działania 1.4, które było realizowane w latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Podniesienie innowacyjności polskich przedsiębiorstw przy wykorzystaniu efektów prac B+R w prowadzonej działalności gospodarczej to główny cel poddziałania 1.1.1.

Pages

Subscribe to RSS - Dotacje UE

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60