You are here

Dotacje UE

Nabór wniosków o dofinansowanie POIR 1.1.1

Dotacje z środków Unii Europejskiej od lat wspierają naszą krajową gospodarkę oraz poszczególne podmioty gospodarcze czy instytucje. Wraz z rozpoczęciem się nowej perspektywy finansowej (bieżąca realizowana będzie w latach 2014-2020) opracowywane są nowe programy operacyjne i poddziałania (aktualnie mamy sześć takich programów: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój; Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój; Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko; Program Operacyjny Polska Cyfrowa; Program Operacyjny Polska Wschodnia; Program Pomoc Techniczna).

POIR działanie 1.1

POIR działanie 1.1 nazywane jest priorytetem inwestycyjnym 1.1, który w ramach IV osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój realizuje cel szczegółowy 7 jakim jest wzmocnienie współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorstwami oraz sektorem publicznym.

POIR działanie 1.1 to, w głównej mierze, udoskonalenie infrastruktury badań i innowacji i podnoszenie zdolności do tworzenia doskonałości w zakresie badań i innowacji oraz wspieranie ośrodków kompetencji.

Wsparcie działania 1.1

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR) powstał w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020 i jest następcą Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG), realizowanego w latach 2007-2013.

Dofinansowanie projektów podziałania 1.1.1

Nasza firma od lat zajmuje się pozyskiwaniem dotacji w imieniu klientów. Ilekroć ogłaszany jest nabór wniosków otrzymujemy telefony i maile z prośbą o udzielenie pomocy.

Wsparcie z poddziałania 1.1.1

Wsparcie z poddziałania 1.1.1 będą mogli pozyskać przedsiębiorcy z sektora mikro, małych oraz średnich firm. Jest to konkurs, który prowadzony będzie w ramach programu krajowego POIR realizowanego w Polsce w latach 2014-2020. Po raz kolejny podmioty gospodarcze będą miały możliwość ubiegania się o dotację na projekty charakteryzujące się wysokim stopniem innowacyjności. Bardzo ważna kwestią jest innowacyjny charakter przedsięwzięć, które powinny być powiązane z jedną z krajowych inteligentnych specjalizacji.

Dofinansowanie projektów podziałania 1.1.1

Nasza firma od lat zajmuje się pozyskiwaniem dotacji w imieniu klientów. Ilekroć ogłaszany jest nabór wniosków otrzymujemy telefony i maile z prośbą o udzielenie pomocy.

Cel podziałania 1.1.1

Co to jest poddziałanie 1.1.1?

Poddziałanie 1.1.1 jest jednym z działań przewidzianych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Jaki jest cel podziałania 1.1.1?

Głównym zadaniem jest :

Poddziałanie 1.1.1 "szybka ścieżka"

Pozyskiwanie dotacji od zawsze było procesem skomplikowany i czasochłonny. Przedsiębiorcy, którzy decydowali się na próbę zdobycia dofinansowania ze środków unijnych musieli wykonać wiele czynności i dopełnić wielu formalności aby ich wniosek był brany pod uwagę w czasie rozstrzygania konkursu. Byli oni zobligowani do sporządzenia projektu i wniosków, przedłożenia ich w opowie nim czasie, w terminie naboru wniosków i oczekiwania na jego rozpatrzenie, które trwało nawet i kilkanaście miesięcy.

Dla kogo jest przeznaczone działanie 1.1

Słyszałeś już o tym, że niebawem ruszy nabór wniosków na poddziałanie 1.1.1.? Być może chciałbyś skorzystać z możliwości pozyskania w jego ramach dofinansowania dla swojego przedsiębiorstwa, nie wiesz jednak dla kogo jest przeznaczone działanie 1.1 ?

Cel pozyskania dotacji 1.1.1

Jesteś przedsiębiorcom? Chciałbyś rozwinąć swoją firmę? Masz pomysł ale nie masz wystarczających środków na jego realizację? Nie musisz starać się o kredyt i martwić się jego spłatą, pożyczka od znajomego to również nie najlepszy pomysł. Idealnym rozwiązaniem w Twoim przypadku jest skorzystanie z dotacji unijnej.

Już za kilka miesięcy ruszy nabór wniosków na działanie 1.1.1. być może jest to idealna okazja dla Ciebie? Chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego o programu?- chętnie Ci pomogę!

Pages

Subscribe to RSS - Dotacje UE

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60