You are here

Dotacje UE

Programy Operacyjne 2014

Lata 2014-2020 są dla Polski możliwością i szansą na rozwój. Dzieje się tak ponieważ rozpoczyna się nowa perspektywa finansowa, a do naszego kraju z Unii Europejskie trafią nowe środki. Programy operacyjne 2014 to okazja także dla indywidualnych projektów, które dzięki pomocy z Unii będą miały szansę powstać oraz kontynuować swój rozwój. W ramach różnych programów będą realizowane różne cele zgodne z Umową Partnerstwa zawartą z Unią Europejską.

Dofinansowania unijne 2014

Dofinansowania unijne 2014 zostaną wydane głównie na infrastrukturę i środowisko, ale w puli unijnych środków znalazły się także pieniądze dla osób powyżej 50 roku życia.

Już w roku 2013 osoby starsze uzyskały ogromne wsparcie ze strony Unii Europejskiej. Obejmowały one wtedy głównie obszary integracji społecznej oraz aktywizacji na rynku pracy. W projekcie uczestniczyły setki tysięcy osób i wszystkie były bardzo zadowolone.

Jak uzyskać dotację z POIR?

O Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój robi się w ostatnim czasie coraz głośniej. Budzi on zainteresowanie wszystkich tych, którzy chcieliby pozyskać dodatkowe fundusze na przedsięwzięcia jakich już się podjęli lub jakie w przyszłości podejmą. Unia Europejska na ten program w naszym kraju zdecydowała się przeznaczyć około 82,3 mld złotych, dlatego wielu chętnie skorzystałoby z dofinansowania.

Dofinansowanie z Unii Europejskiej

Dla osób pragnących dofinansowanie z unii europejskiej lata 2014-2020 powinny być na to dobrym okresem. Jest to czas kiedy wkraczamy w nową perspektywę finansową. Pojawiły się nowe programy operacyjne. W nowej perspektywie możemy skorzystać ze środków unii europejskiej w 6 krajowych programach operacyjnych. Wśród nich możemy wyróżnić: program Infrastruktura i Środowisko, program Inteligentny Rozwój, program Wiedza, Edukacja i Rozwój, program Polska Wschodnia, program Polska Cyfrowa oraz program Pomoc Techniczna.

Program POIR w Polsce

W nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 niektóre programy z poprzedniej perspektywy finansowej są kontynuowane jak na przykład PO Infrastruktura i Środowisko innych już nie ma np. PO Kapitał Ludzki. W nowej perspektywie finansowej jest 6 krajowych programów operacyjnych w tym wspomniany wcześniej PO Infrastruktura i Środowisko, a także PO Inteligentny Rozwój, PO Wiedza, Edukacja i Rozwój, PO Pomoc Techniczna, PO Polska Cyfrowa oraz PO Polska Wschodnia. Program POIR w Polsce ma właśnie za zadanie zwiększyć jej innowacyjność.

Pisanie wniosków POIR

W perspektywie finansowej na lata 2014-2020 jest 6 krajowych programów operacyjnych. Niektóre są kontynuacją programów z poprzedniej perspektywy, inne – dostępne w latach 2007-2013 zostały już zakończone, a w ich miejsce powstały nowe całkowicie inne programy. Wśród tych 6 krajowych programów możemy wyróżnić: PO Infrastruktura i Środowisko, PO Inteligentny Rozwój, PO Wiedza, Edukacja i Rozwój, PO Polska Wschodnia, PO Polska Cyfrowa, PO Pomoc Techniczna.

Polityka Spójności 2014-2020

Dofinansowanie kierowane do Polski będzie realizowane jako Polityka Spójności 2014-2020. Wszystkie działania będą zmierzały do poprawy stanu gospodarki w Polsce. W tym celu realizowane będzie 6 krajowych i 16 regionalnych programów operacyjnych, których konkretne cele i założenia zostały opracowane w Umowie Partnerstwa przygotowanej przez Komisję Europejską.

Do krajowych programów operacyjnych zaliczają się:

Cele tematyczne

Umowa Partnerstwa, która jest kontraktem pomiędzy Polską a Komisją Europejską, stanowi podstawę realizacji nowej perspektywy finansowej przewidzianej na lata 2014-2020. Określa ona kierunki działań, jakie będą podejmowane w oparciu o trzy polityki unijne, na które składają się:

- Polityka Spójności
- Wspólna Polityka Rolna
- Wspólna Polityka Rybołówstwa

Dotacja Unijna POIR

Czas biegnie, wszystko idzie do przodu, rozwija się. Oczywista rzeczą jest to, że każda zmiana na lepsze wymaga nakładu funduszy finansowych. Pada wówczas pytanie: skąd je wziąć?

Optymistycznym rozwiązaniem jest dotacja unijna POIR. Unia Europejska ciągle tworzy różne, kilkuletnie programy operacyjne, które mają pomóc rozwijać się międzynarodowej gospodarce, podwyższać standardy życia ludzi, chronić środowisko naturalne.
W styczniu przyszłego roku rozpocznie się nowy program- dotacja unijna POIR na lata 2014-2020. Jest ona następcą POIG-u.

Złożenie wniosku o dotację POIR

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój to jedyny taki program z 6 krajowych programów operacyjnych, w którym tak dużą szanse na dotację mają zwykłe firmy i przedsiębiorstwa. Każdy z nich może myśleć nad złożenie wniosku o dotację POIR. W założeniach POIR możemy znaleźć zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności produktów polskich przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym.

Co trzeba zrobić, aby otrzymać dotację?

Pages

Subscribe to RSS - Dotacje UE

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60