You are here

Dotacje UE

Beneficjenci POIR

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój dotyczył będzie przede wszystkim wzrostu innowacyjności i konkurencyjności Polskich przedsiębiorstw na tle innych krajów. Przedsiębiorstwa to główni beneficjenci POIR, ale nie tylko oni mogą liczyć na wsparcie w ramach tego programu.

Ci którzy mogą liczyć na dotację z Funduszu Unijnego – beneficjenci POIR to między innymi:

Perspektywa finansowa

Perspektywa finansowa to wieloletni okres, na który zaplanowany został budżet Unii Europejskiej. Nie może on być krótszy niż pięć lat. Kraje Unii mają do spełnienia odpowiednie cele i założenia, jednak dzięki temu mogą liczyć na dofinansowania i wsparcie od Unii, a w konsekwencji przy odpowiednim ich wykorzystaniu zwiększyć ich konkurencyjność i innowacyjność na tle międzynarodowym. Polska uczestniczy w kolejnych perspektywach finansowych od samego momentu wejścia do Unii, czyli od roku 2004.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR) to godny następca Innowacyjnej Gospodarki. Niedawno Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przedstawiło jego założenia, z których wynika, że głównymi celami POIR będzie wspieranie badań naukowych i innowacji, podniesienie konkurencyjności małych i średnich firm, a także rozwój technologiczny.

Dotacje na rok 2014 – 2020

Dotacje na rok 2014 – 2020 przewidywane są przede wszystkim jako wydatki na innowacje i będą się różnić w pewnym stopniu od tych z lat ubiegłych. Do Polski ma trafić ponad 70 mld euro, które zostaną podzielone na 6 programów krajowych oraz 16 programów regionalnych (RPO). Na RPO przeznaczone zostanie 28 mld euro.
 

Dotacje na założenie firmy 2012

Dotacje na założenie firmy 2012- to ważna informacja dla wszystkich chcących rozwinąć skrzydła. W tym roku w Polsce jest możliwość pozyskania wielu dotacji na ten cel. Najpopularniejsze z nich są dotacje przyznawane w ramach Działania 6.2 w kwocie 40 tys. zł, przeznaczona dla osób bezrobotnych. Jednakże jeżeli ktoś chciałby świadczyć usługi w Internecie i posiada pomysł na innowacyjną e-usługę, to najodpowiedniejszym, i także dość popularnym sposobem, jest dotacja w ramach działania 8.1 PO IG.

Dotacje europejskie dla firm

Dotacje europejskie dla firm to jak sama nazwa wskazuje dotacje przyznawane przez Unię Europejską przedsiębiorcom. Od dłuższego czasu cieszą się coraz większym zainteresowaniem szczególnie wśród młodych, pomysłowych osób, które dzięki swojej wiedzy i chęci stworzenia czegoś innowacyjnego chciałyby dzięki pomocy UE rozpozpocząć swoją działalność. Czasem pomysły są naprawdę zaskakujące i ciekawe. Właśnie takie inwestycje PARP popiera i finansuje. Dotacje europejskie dla firm są możliwe do pozyskania w organizowanych przez Polską Agencje Rozwoju Przedsiębiorczości różnorakich konkursach.

Dofinansowanie UE

Dofinansowanie UE dla przedsięwzięć e-biznesowych świadczone jest obecnie przez PARP w celu stopniowego wprowadzania na rynek rozwiązań biznesowych świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Internetu. Działaniem odpowiednim dla twórców rozwiązań e-biznesowych jest działanie 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Sporządzenie wniosku w ramach działania musi być poprzedzone dokładnym merytorycznym opracowaniem pomysłu. Chętnie pomożemy w opracowaniu Państwa pomysłu oraz dopracowaniu wniosku tak, by spełniał wymogi UE.

Dotacje Unia

Dotacje Unia przyznaje jedynie tym przedsiębiorcom, którzy troszczą się nie tylko o rozwój własnej firmy, lecz także o podniesienie innowacyjności i atrakcyjności gospodarki Polski, tak by krajowe podmioty mogły rywalizować z firmami działającymi na terenie innych krajów europejskich. W Polsce w porównaniu z zachodnimi krajami, słabo rozwinięty jest przykładowo rynek e-usług, a więc usług świadczonych za pośrednictwem Internetu.

Dotacje z Unii

Dotacje z Unii Europejskiej w ramach programów opracowanych na lata 2007-2013 ciągle dają firmom MŚP wiele okazji, które należy wykorzystać, aby firma mogła się rozwinąć, a zakres usług świadczonych przez nią został wzbogacony - przykładowo - o innowacyjne, zautomatyzowane rozwiązania. Niezależnie, w jakiej branży działa firma, warto pomyśleć o opracowaniu koncepcyjnego sposobu świadczenia podobnych usług drogą online.

Dotacje dla firm

Dotacje dla firm zaczęły być przekazywane polskim przedsiębiorcom jeszcze przed akcesją kraju do UE w ramach tzw. funduszy przedakcesyjnych. Do momentu wstąpienia do UE pomoc udzielana była przez programy: PHARE, SAPARD, ISPA. W ramach środków przeznaczonych na lata 2004-2006 przedsiębiorcy otrzymali kolejną możliwość otrzymania dotacji. Obecnie w ramach NSRO 2007-2013 trwają ciągłe nabory wniosków w ramach działań i programów operacyjnych. Dotacje trafiają do firm głównie z RPO - Regionalnych Programów Operacyjnych oraz PO IG - Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Pages

Subscribe to RSS - Dotacje UE

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60