You are here

Dotacje UE

Pozyskanie dotacji unijnych

Pozyskanie dotacji unijnych to długotrwały proces, który poprzedzony musi być dokładna analizą możliwości oraz obecnej sytuacji podmiotu wnioskującego, a także obmyśleniem konkretnego pomysłu na realizację przedsięwzięcia. Następnym krokiem jest sporządzenie wniosku o dofinansowanie. Nie jest to jednak tak proste, jak początkowo się wydaje. Opracowanie wniosku to tak naprawdę szereg działań, które trzeba podjąć, zanim zarys pomysłu zostanie przeniesiony na papier, tj. określenie i scharakteryzowanie grup docelowych projektów, ich potrzeb, czy dokładna analiza rynku.

Alternatywne fundusze

Obecnie na świecie działa około 12 tysięcy funduszy hedgingowych z aktywami rzędu 1 bln dolarów. Przewiduje się, że za dwa lata ich ilość może wzrosnąć nawet o 50 %. Segment europejskich funduszy hedgingowych rozwija się najszybciej, osiągając kapitał stanowiący 1/5 całości zarządzanego ogólnoświatowego kapitału tych podmiotów.

Własna działalność gospodarcza dotacje

Przyznawane na własna działalność gospodarcza dotacje pomóc mają przedsiębiorczym osobom, które nie posiadają środków w odpowiedniej wysokości, by móc rozpocząć prowadzenie wymarzonego biznesu. Dotacje w ramach PO KL 6.2 są mało ryzykowne, ponieważ stworzona działalność gospodarcza musi przetrwać dość krótko, by pieniądze nie musiały być zwracane.

Unijne dotacje na rozpoczęcie działalności

Unijne dotacje na rozpoczęcie działalności, służą objęciu wsparciem ze środków UE osób fizycznych, które chcą rozpocząć nową działalność, a tym samym przyczynić się do spadku bezrobocia oraz rozwoju polskiej gospodarki. Działaniem odpowiednim dla takich osób jest PO KL 6.2, chociaż nie jest to jedyne rozwiązanie. Warto zastanowić się czy zakres działalności, jaką chcemy prowadzić nie odpowiada też wytycznym innych programów operacyjnych, przykładowo PO IG 8.1, gdzie możemy rozpocząć działalność przedsiębiorstwa, prowadzącego przedsięwzięcie internetowe.

Słowniczek dotacji unijnych

Słowniczek dotacji unijnych, zawiera wiele pojęć, z którymi należy zapoznać się chcąc pozyskać dotację i złożyć wniosek do Unii Europejskiej. Aby sporządzić dobry wniosek warto zwrócić się o pomoc do jednej z firm, służących pomocą w sporządzaniu wniosków. Wyeliminuje to konieczność zapoznawania się ze wszystkimi zagadnieniami związanymi z tematyką pisania wniosków, a w efekcie przyspieszy cały proces.

Rusztowania dotacje

Przeznaczone na rusztowania dotacje, mają pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa na budowach oraz pewności, że konstrukcje będą trwałe, a firma nie straci niepotrzebnie pieniędzy na ich poprawę. Rusztowanie zaliczane jest do grupy konstrukcji tymczasowych. Istnieje więc możliwość ich dostosowywania do potrzeb, jakie pojawiają się w trakcie realizacji robót różnego typu.

RPO

RPO, czyli Regionalny Program Operacyjny służy rozdysponowaniu środków skumulowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, które przysłużyć mają się dla rozwoju regionów słabiej rozwiniętych, a w szczególności na inwestowanie w innowacyjne technologie, które mają przysłużyć się wzrostowi innowacyjności tych regionów.

Punkt przedszkolny dotacje

Jeżeli chcesz otworzyć punkt przedszkolny dotacje ze środków Unii Europejskiej są bardzo dobrym rozwiązaniem. Jak pokazują ostatnie lata, sytuacja, jaka tworzy się w okół placówek przedszkolnych w Polsce nie jest optymistyczna. Rodzice, chcąc zapisać dzieci do przedszkola, muszą wyrazić taką chęć, oraz dokonać zapisu nawet do 2 lat wcześniej. W związku z tym warto rozpatrzeć możliwość skorzystania ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1 – Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich dotacje

Jeżeli chodzi o Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, dotacje przyznawane w ramach NSRO, rozdysponowane są z puli przeznaczonej przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, głównie za pośrednictwem ARMiR. Programy skupione są głównie na przyznawaniu środków pomocowych młodym rolnikom oraz unowocześnienie technologii w gospodarstwach wiejskich.

Pozyskiwanie dotacji unijnych

Pozyskiwanie dotacji unijnych warto zacząć od znalezienia dobrej firmy doradczej, która pomoże nam w sporządzeniu wniosku o dotacje. Mając gotową strategię działania, wiedząc w jakim konkursie powinniśmy wziąć udział oraz znając wytyczne, dotyczące naszej koncepcji, nie możemy być pewni, że od razu pozyskamy dotację. Bardzo dużo zależy bowiem od sposobu napisania wniosku o dotacje.

Pages

Subscribe to RSS - Dotacje UE

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60