You are here

Dotacje UE

Pierwsza firma dotacje

Chcąc zdobyć dotację na otwarcie pierwszej firmy, warto skorzystać ze środków, znajdujących się w puli Europejskiego Funduszu Społecznego, przeznaczonych na realizację celów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach NSRO 2007-2013. Jeżeli chcesz, aby wreszcie mogła rozpocząć działalność Twoja pierwsza firma, dotacje w ramach Działania 6.2, gwarantujące uzyskanie do 40 tys. złotych.

PARP

PARP, czyli Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest instytucją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku. Zadaniem PARP jest zarządzanie funduszami z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności oraz rozwój zasobów ludzkich. Wiecej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.parp.gov.pl.

Jak wypełnić wniosek o dotacje

Zastanawiasz się jak wypełnić wniosek o dotacje? W zależności od wybranego działania jest to mniej lub bardziej skomplikowana sprawa wymagająca dobrej znajomości rozporządzeń, instrukcji oraz innych ważnych informacji, które mają wpływ na pozytywne przejście poszczególnych etapów oceniania Wniosku. Niektóre działania nie wymagają od Wnioskodawcy tak szczegółowych informacji, lecz np. do działania 8.1 konieczne jest przedstawienie wniosku wraz z prognozą przepływów finansowych na kolejne 3 lata, co może przysparzać problemów przy pisaniu Wniosku samodzielnie.

Jak dostać dotacje z Unii

Jak dostać dotacje z Unii? Przede wszystkim, w pierwszym korku, powinniśmy zdecydować się na co tak naprawdę chcemy pozyskać pieniądze. Czy większe znaczenie ma dla nas rozwój umiejętności, które następnie staną się pomocne w prowadzeniu firmy, czy dysponujemy już wystarczającą wiedzą, natomiast nie mamy środków, by prowadzić firmę, a tym samym potrzebujemy pieniędzy. Następnie warto udać się do jednego z punktów udzielających informacji o projektach realizowanych za pomocą UE, bądź znaleźć w Internecie informacje. W tym wypadku polecamy strony rządowe, których adresy kończą się na gov.pl.

Fundusze Europejskie Kapitał Ludzki

Fundusze Europejskie: Kapitał Ludzki to program operacyjny, realizowany w ramach NSRO 2007-2013, obejmujący całość interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w Polsce. Program stanowi odpowiedź na wyzwania, jakie przed państwami członkowskimi UE, w tym również Polską, stawia odnowiona Strategia Lizbońska. Zgodnie z tą właśnie strategią rozwój kapitału ludzkiego i społecznego przyczynia się do pełniejszego wykorzystania zasobów przez gospodarkę, a tym samym uzupełnia inne programy Unii, tj. POIG w wywieraniu wpływu na podwyższenie konkurencyjności krajowej gospodarki.

Dotacje z Unii na otwarcie firmy

Chcąc ubiegać się o dotacje z Unii na otwarcie firmy musimy pamiętać, że programy pomocowe przeznaczone na otwarcie działalności mogą ubiegać się jedynie osoby, które nie rozpoczęły jeszcze procesu rejestracji firmy. Nigdy nie należy rejestrować firmy przed wyborem programu, z którego zamierza się skorzystać. Pamiętać trzeba, że wiele programów pomocowych jest przeznaczonych dla osób, które chcą założyć, ale jeszcze nie mają zarejestrowanej działalności gospodarczej. Formalne założenie firmy może uniemożliwić pozyskanie dodatkowych pieniędzy.

Dotacja z Unii Europejskiej

Dotacje z Unii Europejskiej na biznes w sieci? Osoby, dysponujący ciekawym pomysłem na działalność, która odbywać się będzie za pośrednictwem Internetu, mogą uzyskać kapitał na realizację swojego projektu. Pieniądze można pozyskać ze specjalnego działania 8.1 PO Innowacyjna Gospodarka. Młodzi przedsiębiorcy mogą otrzymać refundację nawet 700 tys. zł kosztów. Na dotację mogą liczyć start-upy oraz młode projekty (do roku na rynku). Projekt musi skupiać się na wytworzeniu produktów cyfrowych.

Dotacje z Unii

Dotacje z Unii Europejskiej są szansą dla przedsiębiorczych osób, które do tej pory ze względu na sytuację finansową nie mogłyby zdecydować się na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wysokość składek ZUS, a także innych kosztów prowadzenia działalności często przewyższa możliwości finansowe Wnioskodawców. Starając się o pieniądze na większe przedsięwzięcia, musimy co prawda wnieść wkład własny, ale - tak jak w przypadku Działania 8.1 - początkowo otrzymujemy zaliczkę - 30%, która często wystarcza na start.

Dotacje z UE

Chcąc pozyskać dotacje z UE, szczególnie w obszarze innowacyjnej gospodarki i rozwoju przedsiębiorstw, często stajemy w obliczu wyboru - z którego działania skorzystać. Czy warto walczyć o środki z programów regionalnych, czy też głównych programów o zasięgu krajowym. Naszym zdaniem warto zgłaszać chęć udziału w ramach POIG, ponieważ środki przeznaczone w ramach konkursów są rozdysponowane na całą Polskę. Nie istnieje więc ryzyko, że w danym regionie zabraknie środków, natomiast w innym pozostaną one niewykorzystane, przez co my stracimy swoją szansę.

Dotacje z PUP

Za przyznawane z rezerwy Funduszu Pracy dotacje z PUP, które mają posłużyć finansowaniu zadań na rzecz promocji zatrudnienia odpowiadają właśnie Powiatowe Urzędu Pracy. W pierwszej transzy dotacji na cel udzielenia pomocy Beneficjentom PUP rozdysponowano 350 milionów złotych. W Urzędach Pracy ciągle natykamy się na kolejki Wnioskodawców, osób bezrobotnych. Niektóre działania ograniczone są tylko do osób do 30 lub po 50 roku życia, albo też tylko do zwolnionych z pracy z przyczyn pracodawcy.

Pages

Subscribe to RSS - Dotacje UE

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60