You are here

Dotacje UE

Dotacje unijne Szczecin

Przeznaczone dla rozwoju miasta dotacje unijne Szczecin wykorzystał w dużej mierze na poprawę infrastruktury. Gmina Miasto Szczecin zrealizowała lub realizuje przedsięwzięcia finansowane ze środków dostępnych w latach 2004 – 2006 tj. przebudowę ul. Krzywoustego, ul. Autostrada Poznańska, zakup taboru tramwajowego wraz z wykonaniem remontu torowisk ul. Ku Słońcu oraz budowę ronda.

Dotacje unijne Poznań

Jak podaje portal Urzędu Miasta, pochodzące z PO KL dotacje unijne Poznań wykorzystał praktycznie najlepiej w kraju. Jednocześnie wszystkim Poznaniakom przypomniano, że z dniem 14 sierpnia 2012 r. podpisana została nowa wersja Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Aby zapoznać się ze zmianami zapraszamy na stronę UM.

Dotacje unijne Pomorskie

Po unijne pieniądze na innowacje sięgnęło też Pomorze. Jeżeli chodzi o wykorzystane dotacje unijne Pomorskie nie jest wprawdzie liderem w skali kraju. W przeliczeniu na mieszkańca jednego mieszkańca rozdysponowana wartość dotacji wynosi niespełna 390 zł. Nie stawia to regionu w ścisłej czołówce Polski, ale wśród województw Polski północnej już zdecydowanie tak.

Dotacje unijne na założenie firmy

Dotacje unijne na założenie firmy stwarzają niektórym grupom społecznym nieco bardziej sprzyjające pozyskaniu dotacji warunki. Jak podkreślają przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w sposób priorytetowy przy rekrutacji powinny być następujące grupy wnioskodawców: kobiety powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci, osoby długotrwale bezrobotne, niepełnosprawni, osoby do 25 roku życia, osoby powyżej 50 roku życia, a także mieszkańcy wsi.

Dotacje unijne Lublin

Dotacje Unijne Lublin a to zbiór projektów miasta, zrealizowanych przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej oraz innych zewnętrznych źródeł finansowania. Miasto od lat plasowało się się w czołówce najbardziej aktywnych w aplikowaniu o środki unijne województw. Dzięki temu możliwe było stopniowe wprowadzanie zmian, które czynią Lublin nowoczewnym miastem europejskim. Dzięki funduszom przeznaczonym na lata 2007-2013, Urząd Miasta pozyskał 1 260 tys. PLN.

Dotacje unijne Łódź

Dotacje unijne, Łódź, udzielane Beneficjentom na na badania i rozwój cieszą się mniejszym zainteresowaniem niż tradycyjne dotacje inwestycyjne dla firm, gdzie można pozyskać pieniądze na projekty, które są innowacyjne jedynie w skali danego przedsiębiorstwa. Jest to oczywiste, ponieważ trudniej stworzyć innowacyjny na skalę krajową projekt. Polska gospodarka rozwija się a dotacje stały się dla przedsiębiorców szansą, którą każdy chce wykorzystać.

Dotacje unijne Kraków

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, odpowiedzialne za przyznawane Dotacje Unijne - Kraków wystosowało ostatnio nowy komunikat dla Beneficjentów, dotyczący konsekwencji wynikających z naruszenia zasad korzystania z RPI. Wybierając Regionalną Pomoc Inwestycyjną, należy pamiętać, że ealizacja projektu projektu nie może rozpocząć się przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Dotyczy to wszystkich kosztów poniesionych przez beneficjenta.

Dotacje unijne Kielce

Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich, którego pracownicy udzielną odpowiedzi na wszystkie pytania, jakie niosą za sobą dotacje unijne: Kielce, Św. Leonarda 1. Chcąc zostać beneficjentem jednego z programów, warto zgłosić się do punktu, by zdobyć wszystkie potrzebne informacje.

Dotacje Unijne Gliwice

Kolejną dobrą nowinę usłyszeli mieszkańcy Gliwic, a to wszystko, ponieważ wreszcie udało się pozyskać dotacje unijne. Gliwice od niemal trzech lat cieszą się pięknem Radiostacji.
Uporządkowanie i renowacja obiektu pochłonęły blisko 7,5 mln zł z budżetu miasta. Jednak nadszedł czas, aby Gliwice otrzymały z Brukseli blisko 5-milionowy zwrot wydanych na ten cel środków.

Dotacje Unijne dla firm

Dotacje Unijne dla firm, których zasady określane są zawsze przez odpowiednie rozporządzenie ministra, często wykluczają w możliwości ubiegania się o dofinansowanie firmy transportowe. Podmioty związane z działalnością w dziedzinie transportu otrzymały jednak także swoją szansę. Istnieje możliwość otrzymania dotacji w okresie programowania 2007-2013, z jednego z szestnastu regionalnych programów operacyjnych, wdrażanych na obszarach poszczególnych województw.

Pages

Subscribe to RSS - Dotacje UE

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60