You are here

Dotacje UE

Dotacje Unijne dla bezrobotnych

Na dotacje unijne dla bezrobotnych w szczególnie trudnej sytuacji, a więc niepełnosprawnych, przeznaczono w sumie kwotę prawie 10 miliardów EUR. Największa część tych funduszy wykorzystywana jest na wspieranie zatrudnienia oraz aktywizację osób niepełnosprawnych poprzez staże, szkolenia, dopłaty dla przedsiębiorstw decydujących się na zatrudnianie osób bezrobotnych.

Dotacje Unijne Bydgoszcz

Jeżeli chodzi o dotacje unijne, Bydgoszcz jest miastem, w którym są one wykorzystywane bardzo efektywnie. Przykładowo, kiedy w 2010 roku, Ministerstwo Środowiska przeglądało wnioski o dofinansowanie unijne, dotyczące zaplanowanych przez miasta budów spalarni śmieci, pozytywną ocenę otrzymały wnioski 11 regionów. Tylko osiem z nich w efekcie planowo przesłało do MŚ stosowną dokumentację i planowo rozpoczęło realizację inwestycji, w tym: Bydgoszcz, Kraków, Szczecin, Koszalin, Białystok, Łódź, Poznań i aglomeracja śląska.

Dotacje Unii Europejskiej

Rozwój gospodarczy obudził przedsiębiorczość w wielu Polakach. Na całym świecie głównym czynnikiem zmian w biznesie są ciągle powstające małe i średnie przedsiębiorstwa, które - mając niewiele do stracenia, a dużo do zyskania - wykazują się większą chęcią do podejmowania ryzyka. Dużą rolę przywiązują też do szans, jakie daje członkostwo Polski we Wspólnocie oraz dotacje Unii Europejskiej.

Dotacje Unia Europejska

Dziś tak naprawdę na wszystko możemy otrzymać dotacje. Unia Europejska stwarza szereg możliwości dla przedsiębiorców, osób fizycznych, rolników, stawiając przy tym ciągle na nowe technologie.

Dotacje UE

Dotacje UE jako forma pomocy polskim przedsiębiorcom oraz osobom fizycznym z budowaniu ich kapitału ludzkiego. Aby otrzymać pomoc od Unii Europejskiej należy jednak spełnic wiele podstawowych kryteriów a wniosek musi przejść przez poszczególne etapy oceny.

Tags: 

Dotacje rusztowania

Dotacje: rusztowania zaliczane są do konstrukcji tymczasowych. Do konstruowania rusztowania wymagana jest wiedza i doświadczenie, duża wyobraźnia, a także zdobycie uprawnień montażysty rusztowań. Uprawnienia takie można zdobyć uczestnicząc w kursie montażystów rusztowań, który obecnie jest współfinansowany przez Unię Europejską. Projekt nosi nazwę „Podnoszenie kwalifikacji pracowników polskich przedsiębiorstw” i mieści się w ramach PO Kapitał Ludzki.

Dotacje PUP

Czas uzyskania dotacji PUP zależy głównie od szybkości konkretnego PUP. Urzędy zazwyczaj dają sobie miesiąc na rozpatrzenie złożonego przez osobę bezrobotną wniosku. Po uzyskaniu przychylnej opinii zostaje wyznaczony termin w którym zostaje zawarta umowa pomiędzy Urzędem Pracy, a osobą bezrobotną oraz poręczycielami. Zazwyczaj trwa to kolejny tydzień, natomiast kiedy już podpiszemy umowę, kwota przelewana jest na nasze konto w ciągu kilku dni.

Dotacje na założenie firmy dla rolników

Jeżeli chodzi o dotacje na założenie firmy dla rolników, obecnie realizowane są rogramy rolnośrodowiskowe w których maksymalna kwota pomocy jaką można otrzymać wynosi 1800 zł/ha. Płatność rolnośrodowiskowa jest pomocą wieloletnią, wypłacaną corocznie, po wykonaniu określonego zestawu zadań w ramach danego wariantu. Pomoc za pośrednictwem dotacji mogą również uzyskać młodzi rolnicy. Jednorazowa premia w tym wypadku to równowartość 50 tys. zł. Należy pamiętać, że powierzchnia gospodarstwa nie może być mniejsza niż średnia powierzchnia gospodarstw rolnych w danym województwie.

Dotacje na turystykę

Na dotacje na turystykę przeznaczona jest całkiem spora kwota pieniędzy – na lata 2007–2013 przewidziano do wydania na ten cel aż 5,8 mld zł. Po pieniądze te mogą sięgać nie tylko instytucje, ale też mali przedsiębiorcy i osoby indywidualne. Należy jedynie obmyślić dobry pomysł, a następnie za wszelką cenę starać się go zrealizować. Wiele osób odważyło się sięgnąć po unijne wsparcie, a co najważniejsze udało im się.

Dotacje na szkolenia

Dotacje na szkolenia pracowników, w szczególności dotyczące zapoznania się z nowoczesnymi technologiami, to priorytet UE. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przeznaczy w 2012 roku 400 mln zł na szkolenia dla przedsiębiorców i ich pracowników. Dotacje można otrzymać do 85 proc. wydatków, nabór wniosków odbywa się na zasadach regionalnych.

Pages

Subscribe to RSS - Dotacje UE

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60