You are here

Dotacje UE

Dotacje na rozwój firmy

Aby otrzymać dotacje na rozwój firmy, musimy zgłosić swój wniosek, w ramach wybranego działania, do tzw. RIF, czyli Regionalnej Instytucji Finansującej. Przykładami instytucji, które otrzymały pozytywną ocenę Komisji Konkursowej, a tym samym uzyskały status RIF dla wybranych działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) na lata 2007-2013 są Małopolska, czy też Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego. Pełna lista RIF znajduje się na stronie internetowej PARP.

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, przyznawane w ramach PO KL 6.2, mające mieć wpływ na rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia w Polsce to bez wątpienia forma skutecznego przeciwdziałania bezrobociu, podnoszenia aktywności zawodowej społeczeństwa, a także stymulowania rozwoju społecznego i gospodarczego regionów.

Dotacje na otwarcie firmy

Osoby chcące pozyskać dotacje na otwarcie firmy muszą zdawać sobie sprawę, że starając się o dotację na start w ramach działania nie należy się zgłaszać do Wojewódzkiego Urzędu Pracy, a do jednego z podmiotów, który realizuje projekt na terenie danego województwa, a więc uzyskał uprzednio status Beneficjenta Pośredniczącego.

Dotacje na otwarcie działalności gospodarczej

Dotacje na otwarcie działalności gospodarczej działalności są w pełni bezzwrotne - otrzymanych od PUP środków nie trzeba oddawać. Są one otrzymywane z góry - przed przystąpieniem do otwarcia firmy, a więc nie trzeba posiadać własnych źródeł potrzebnych do rozpoczęcia działalności, jak ma to miejsce w przypadku większości dotacji unijnych.

Dotacje na otwarcie działalności

Skąd pozyskać dotacje na otwarcie działalności gospodarczej? Godną uwagi możliwością pozyskania pieniędzy na rozpoczęcie działalności gospodarczej jest właśnie unijna dotacja.
Stanowi źródło taniego pieniądza dla firm, nie trzeba jej zwracać, ani też nie jest oprocentowana, tak jak np. kredyt bankowy. Nie ma też żadnej zagrożenia utraty kontroli nad przedsiębiorstwem, tak jak w przypadku VC.

Dotacje na innowacje 2011

Dotacje na innowacje 2011 zostały już przyznane. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przyznała je młodym przedsiębiorcom, związanym z instytucjami naukowymi w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na 2011 r. Pieniądze na innowacje zostały rozdane już praktycznie w 2010 roku - rozdysponowano 73 proc. z 10 mld EUR na ten cel, w 2011 r. do przedsiębiorców, samorządów i jednostek naukowych popłynęło jeszcze 2,6 mld EUR.

Dotacje na innowacje

Dotacje na innowacje udzielane są dzięki kolejnym edycjom programu Bon na innowacje. Mały lub mikroprzedsiębiorca może otrzymać dotacje do 100 proc. kosztów kwalifikowanych projektu - maksymalnie 15 tysięcy PLN. Celem programu przekonanie polskich przedsiębiorców do kontaktów jednostkami naukowymi, a więc uczelniami i instytutami, gdyż to właśnie taka współpraca prowadzi do wielkich odkryć i przedsięwzięć.

Dotacje na działalność gospodarczą 2011

Dotacje na działalność gospodarczą 2011 zostały już przyznane i rozdysponowane pomiędzy zainteresowanymi podmiotami, w 2012 pojawiła się kolejna szansa dla młodych przedsiębiorców. Warto pamiętać, że konkursy w ramach tego działania prowadzone są przez regionalnych operatorów, którzy mają możliwość modyfikowania zasad. Złożenie wniosku wymaga zapoznania się z dokumentacją opracowywaną na potrzeby konkretnego konkursu przez podmioty je prowadzące.

Dotacje na działalność gospodarczą

Szansą, jaką daje Unia Europejska są dotacje na działalność gospodarczą. Ryzyko związane z pozyskaniem dotacji jest niewielkie, ponieważ w grę nie wchodzą duże kwoty. Sam proces rozliczania projektów również nie jest skomplikowany.

Dotacje na działalność

Dotacje na działalność gospodarczą, a raczej jej rozpoczęcie przyznawane są za pośrednictwem Działania 6.2 w ramach programu PO KL. Niestety są one przyznawane co jakiś czas, a Beneficjenci końcowi, zanim otrzymają możliwość wzięcia udziału w konkursie, muszą czekać aż Beneficjent pośredniczący - a więc przykładowo Urząd Pracy otrzyma środki, które w przyszłości zostaną rozdysponowane.

Pages

Subscribe to RSS - Dotacje UE

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60