You are here

Dotacje UE

Dotacje na agroturystykę 2011

Dotacje na agroturystykę 2011 udzielane były przez Unię Europejską za pośrednictwem Działania 311 “Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wysokość wsparcia o jaką mogli starać się rolnicy wyniosła nawet do 100 tys. zł, przy czym pieniądze przyznawane są w formie refundacji - maksymalnie 50% kosztów rozpoczęcia takiej działalności.

Dotacje Lublin

W rejonie województwa lubelskiego, jednym z podstawowych instrumentów wsparcia przedsiębiorców są właśnie dotacje, Lublin - jak wiadomo wraz z całym województwem charakteryzują się znacznie niższym PKB oraz innymi wskaźnikami niż inne polskie województwa. Podmioty mogą starać się o dofinansowanie w znacznej mierze ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

Dotacje łódzkie

W województwie łódzkim istnieje specjalny rodzaj konkursu o dotacje unijne, przeznaczony dla przedsiębiorstw sektora MŚP (mikro- oraz małych), które chcą uzyskać dofinansowanie na inwestycje nie większe niż 300 tys. zł. Jest to możliwe w ramach Działania III. 6 Rozwój mikro- i małych przedsiębiorstw, prowadzonego na terenie województwa łódzkiego.

Dotacje europejskie dla firm

Dotacje europejskie dla firm przyznawane są głównie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Wszystkie Działania, według których następuje nabór wniosków, ukierunkowane są głównie na rozwój sektora MŚP - ale nie tylko. Również duże firmy mogą otrzymać dotacje europejskie - między innymi na integrację przedsiębiorstw, czy też wprowadzenie nowych technologii w produkcji.

Dotacje EU

Dotacje EU mają na celu głównie wspieranie polskiej gospodarki. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie rozwój kapitału ludzkiego, bo to właśnie ludzie tworzą gospodarkę. Warto zadbać o to, by już najmłodsi Polacy rozwijali swoje pasje i zainteresowania, a także starali się tworzyć i realizować swoje pomysły. Jest to możliwe m.in. za pomocą programu "Młodzi zdolni".

Dotacje dolnośląskie

W województwie dolnośląskim firmy realizujące inwestycje w branży turystycznej mają dziś wyjątkowe możliwości, dzięki którym łatwiej jest im pozyskać dofinansowanie. Dotacje dolnośląskie, zawierają w swoim zarysie specjalnie przygotowany konkurs, w ramach którego firmy pragnące pozyskać pieniądze w zakresie inwestycji związanych z turystyką.

Dotacje dla rolników 2011

Rolnicy za 2011 rok otrzymali wyższe dopłaty bezpośrednie niż rok wcześniej. Wynika to głównie z o wiele bardziej korzystnego kursu, według którego EUR przeliczany jest na PLN. Podstawowa dopłata wyniosła 710 zł do ha wobec 562 zł w 2010 r. Dotacje dla rolników 2011 również rozliczane były na korzystnych warunkach.

Dotacje dla rolników

Dofinansowanie polskiego rolnictwa, czyli dotacje dla rolników, pochodzące z Unii Europejskiej, rozdzielane są między zainteresowanych głównie za pośrednictwem ARiMR. Fundusze Europejskie na PROW 2007 – 2013 i inne programy finansowania działalności rolniczej w Polsce przekazywane są cyklicznie - bądź też okresowo w większych kwotach, szczególnie, gdy rolników pochodzących z danego rejonu dotknęła klęska żywiołowa.

Dotacje dla przedsiębiorców

Unia Europejska przywiązuje największą wagę do rozwoju gospodarki. W zasadzie wszystkie jej działania skupiają się wokół tego tematu. Unia oddziałując na rynek wewnętrzny kraju przez programy dla obywateli - wspiera rozwój kapitału ludzkiego, natomiast dotacje dla przedsiębiorców przyznawane są bezpośrednio firmom lub osobom fizycznym chcącym założyć działalność gospodarczą w celu podwyższenia konkurencyjności głównie wśród sektora MŚP.

Dotacje dla nowych firm

Jednym ze sposobów aby pozyskać dotacje dla nowych firm jest wzięcie udziału w konkursie w Działaniu 8.1. Działanie to dotyczy wdrażania na rynek usług internetowej innowacyjnych e-usług, które mają odpowiadać na potrzeby grupy docelowej, do której są kierowane. Firma starająca się o dotacje nie może przy tym działać dłużej niż 2 lata, a w przypadku woj. lubuskiego, lubelskiego, kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego - dłużej niż rok.

Pages

Subscribe to RSS - Dotacje UE

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60