You are here

Dotacje UE

Dotacje dla niepełnosprawnych

Dotacje dla niepełnosprawnych przyznawane są głównie przedsiębiorcom, którzy podejmując odważny krok, zdecydowali się na zatrudnienie w swojej firmie osób niepełnosprawnych. Pracodawcy mogą skorzystać z dofinansowana do pensji osób niepełnosprawnych nie tylko z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) - również Unia Europejska nie zapomniała o pomocy osobom niepełnosprawnym. W ramach PO KL możliwe jest uzyskanie dofinansowania unijnego na aktywizację zawodowa oraz podnoszenie kwalifikacji takich osób.

Dotacje dla mikroprzedsiębiorstw

Dotacje dla mikroprzedsiębiorstw oraz małych przedsiębiorstw stanowią spory odsetek środków całej puli, jakie Unia Europejska przekazała Polsce w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Jedną z dotacji, ukierunkowanych na rozwój właśnie sektora MŚP jest Działania 8.1, z którego większe podmioty zostają automatycznie wykluczone.

Dotacje dla kobiet

Największe szanse na wsparcie na założenie firmy, dzięki dotacjom unijnym bez wątpienia mają młode i starsze kobiety, zgodnie z nowymi wytycznymi. Jednak uprzywilejowanie kobiet dotyczy głównie działania PO KL 6.2, ponieważ przykładowo w przypadku działania PO IG 8.1 kobiety nie są w żaden sposób uprzywilejowane. W końcu jednym z głównych założeń PO IG jest brak dyskryminacji ze względu na płeć.

Dotacje dla firm w małopolsce

Dużą szansą na dotacje dla firm w Małopolsce są przyznawane W ramach 2 Osi Priorytetowej:Gospodarka regionalnej szansy udzielane jest bezzwrotne dofinansowanie przedsięwzięć w dwóch głównych obszarach, dotacje ukierunkowane na wzmacnianie konkurencyjności przedsiębiorstw. Program przeznaczony jest głównie dla firm sektora MŚP oraz instytucji otoczenia biznesu.

Dotacje dla firm na wsi

Jednym z najpopularniejszych programów unijnych skierowanych do polskich przedsiębiorców jest Działanie “Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” prowadzone w ramach PROW. Firma wnioskująca o wsparcie według tej właśnie strategii, działająca na terenach wiejskich lub w małym miasteczku, może pozyskać do 300 tys. zł.

Dotacje dla firm jednoosobowych

Dotacje dla firm jednoosobowych, a więc na rozpoczęcie, czy tez rozwój własnej działalności gospodarczej to priorytet Unii Europejskiej. Polska jest krajem, w którym spory procent PKB (około 2/3) generowany jest właśnie przez firmy sektora MŚP, a więc również jednoosobowe działalności gospodarcze. Warto przyjrzeć się więc programom pomocowym prowadzonym w ramach PO KL oraz PO IG.

Dotacje celowe

Dotacje celowe to wszystkie środki przeznaczone na realizację programów finansowanych, które wydatkowane są przez podmioty je realizujące, które nie są państwowymi jednostkami urzędowymi. Tak więc dotacjami celowymi są środki przeznaczane na realizację projektów pomocy technicznej finansowanych z udziałem Unii Europejskiej.

Dotacje 2013

Na jakie dotacje 2013 Unia Europejska przeznaczy najwięcej środków? Większość Programów Operacyjnych przewidzianych na lata 2007-2013 już wygasła. Jeśli chodzi o podmioty z sektora MŚP - warto cały czas śledzić wiadomości związane z PO IG, gdyż zawsze może dość do przesunięć budżetowych i pojawią się nowe środki na dotacje. Pula przeznaczona na Działanie 8.1 jest jeszcze wysoka, stąd można śmiało stwierdzić, że szansa na możliwość pozyskiwania dotacji również w roku 2013 wciąż jest spora.

Dotacje z Urzędu Pracy

Coraz częściej do powiatowych UP zwracają się osoby bezrobotne chcące rozpocząć własną działalność gospodarczą, gdyż nie mogą znaleźć zatrudnienia, które by ich satysfakcjonowało. Jednak nie na każdą działalność bezrobotny może otrzymać dotację. Pomoc nie może zostać udzielona m.in. na działalność związaną z eksportem, jeżeli pomoc jest bezpośrednio związana z ilością wywożonych produktów,handel obnośny i obwoźny, działalność handlowo–usługową polegającą na akwizycji, wynagrodzenia zatrudnionych pracowników, koszty zakupu i budowy lokali, remonty kapitalne, czy też sam towar.

Dotacja z Unii Europejskiej na stronę

Dotacja z unii europejskiej na stronę internetową może pochodzić z dwóch źródeł. Z działania PO KL 6.2, które osobom fizycznym, nie prowadzącym jeszcze działalności gospodarczej, przyznaje pomoc w wysokości 40 tys. zł, dzięki której dana osoba będzie mogła rozpocząć działalność oraz zakupić wszelkie potrzebne rzeczy. Jednak jeżeli są to za małe środki - warto skorzystać z pomocy Unii, świadczonej w ramach Działania PO IG 8.1, w którym można uzyskać pomoc aż to 560 tys zł.

Pages

Subscribe to RSS - Dotacje UE

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60