You are here

Dotacje UE

Nabór wniosków poddziałanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia

Nabór wniosków podziałanie 1.2 Badanie przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia rozpoczął się, a więc zaistniała kolejna szansa dla przedsiębiorstw. O dotacje z RPO Podkarpackiego mogą się starać jednostki z sektora mikro-, małych oraz średnich firm.

Wnioski działanie RPO 1.2

Wnioski działanie RPO 1.2 powinny być składane przez mikro–, małe i średnie przedsiębiorstwa, które funkcjonują na rynku nie krócej niż 12 miesięcy oraz uzyskują przychody ze sprzedaży towarów lub usług.

Celem projektu jest dofinansowanie rozwoju działalności badawczo-rozwojowej MSP. Dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85% wydatków kwalifikowanych.

Chcesz pozyskać dofinansowanie w ramach działania RPO 1.2 ? Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Odpowiemy na wszystkie pytania, rozwiejemy wątpliwości.

Działanie RPO 1.2 nabór wniosków

Czym jest działanie RPO 1.2 nabór wniosków? To możliwość pozyskania dofinansowania pozwalającego na wdrożenie projektu w życie. W ramach tego programu wnioski mogą być składane przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, prowadzące działalność gospodarczą przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy, licząc do dnia złożenia wniosku i uzyskujące przychody ze sprzedaży towarów lub usług.

Regionalny PO Województwa Podkarpackiego działanie 1.2

Regionalny PO Województwa Podkarpackiego oferuje przedsiębiorstwom dofinansowanie z zakresu działania 1.2 "Bony na innowacje". Podobne działania oferowane są z innych Regionalnych Programów Operacyjnych. Są to na przykład RPO woj. małopolskiego czy PO IR.

Działania takie jak 1.2 RPO "Bony na innowacje" wspierają przedsiębiorstwa w zakupie specjalistycznych usług badawczo-rozwojowych od jednostek naukowych. Są więc docelowym wsparciem, w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań w firmach.

Nabór wniosków w ramach działania RPO 1.2

Nabór wniosków w ramach działania RPO 1.2 rozpoczął się!

Dla przedsiębiorców, prowadzących swoją działalność na terenie województwa podkarpackiego to doskonała wiadomość. Będą mogli oni pozyskać dotacje na zakupu innowacyjnych usług, od jednostek naukowych.

Nabór wniosków poddziałanie 1.4.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw

Nabór wniosków poddziałanie 1.4.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw stworzony jest dla MSP oraz Lokalnych Grup Działania, których projekty mają na celu umiędzynarodowienie działalności przedsiębiorstw w województwie dolnośląskim.
Celem działania 1.4 jest wzrost poziomu handlu zagranicznego sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Poddziałanie 1.4.2 nabór wniosków

Poddziałanie 1.4.2 nabór wniosków skierowany jest do MŚP oraz Lokalnych Grup Działania, których celem jest tworzenie nowych modeli biznesowych.

Ważne jest, aby składane projekty tworzyły długoterminowe strategie biznesowe mające na celu pełne wykorzystanie i maksymalizację aktywów przedsiębiorstwa w celu zwiększenia rentowności i uzyskania długoterminowej przewagi konkurencyjnej danego przedsiębiorstwa.

Nabór wniosków poddziałanie 1.4.1 Internacjonalizacja przedsiębiorstw

Nabór wniosków na poddziałanie 1.4.1 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, realizowane przez Regionalny Program Operacyjny Dolnego Śląska już trwa. Dla firm z tego terenu to niepowtarzana szansa, by otrzymać wsparcie , które umożliwi wejście na nowe rynki.

1.4.1 Internacjonalizacja przedsiębiorstw

1.4.1 Internacjonalizacja przedsiębiorstw to kolejne realizowane działanie, z Regionalnych Programów Operacyjnych. W ramach realizacji tego podziałania przedsiębiorstwa, mogą starać się o dofinansowanie działań, takich jak:
tworzenie długoterminowych strategii biznesowych, mający na celu: tworzenie i rozwój strategii działań międzynarodowych, dostosowanie produktów lub usług do wymogów zagranicznych rynków, otwieranie nowych kanałów biznesowych, rozwój kontaktów biznesowych pomiędzy przedsiębiorstwami.

Pisanie wniosków o dofinansowanie z działania 1.4

Programy jakie realizuje Unia Europejska są od lat dużym wsparciem dla polskiej gospodarki, a poprzez to dla każdego z nas. Chociaż szansa jest bardzo duża, pozyskanie dotacji to nie coś łatwego. Wymagane jest, by każdy beneficjent złożył wniosek, w którym określić wysokość dofinansowania, jakie chce pozyskać, cel na jaki zostanie przeznaczone oraz zawrzeć inne dane wymagane regulaminami konkursu. Wniosek o dotacje jest więc kluczem do otrzymania środków unijnych.

Pages

Subscribe to RSS - Dotacje UE

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60