You are here

Dotacje UE

Regionalny PO Województwa Dolnośląskiego działanie 1.4

Regionalny PO Województwa Dolnośląskiego działanie 1.4 tak brzmi możliwość otrzymania dotacji na stworzenie nowych modeli biznesowych, umożliwiających pozyskanie nowych rynków. Internacjonalizacja firm oraz pomoc w rozwoju ich eksportu jest bardzo dużą szansą dla firm. Warto z niej skorzystać.

Pozyskaj dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego woj. dolnośląskiego - napisz do nas lub zadzwoń.

Ubieganie się o dofinansowanie z poddziałania 1.5.2

Coraz więcej przedsiębiorców interesuje się tematem jakim jest ubieganie się o dofinansowanie z poddziałania 1.5.2. Nic dziwnego skoro daje to możliwość pozyskania dodatkowych środków na realizację projektu.

Poddziałanie 1.5.2 wspiera innowacyjność produktową i procesową. Jego beneficjentami są mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa. Istotnym faktem jest to, aby projekty dotyczyły także inteligentnych specjalizacji regionu.

1.5.2 Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MSP - ZIT AW

Beneficjentami działania jakim jest 1.5.2 Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MSP - ZIT AW są mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa, które funkcjonują na obszarze Gmin wchodzących w obszar Aglomeracji Wałbrzyskiej lub zamierzających realizować projekt/inwestycję na terenie Gmin wchodzących w obszar Aglomeracji Wałbrzyskiej określony w Strategii ZIT.

Pozyskiwanie dotacji z poddziałania 1.5.1

Pozyskiwanie dotacji z poddziałania 1.5.1 skierowane jest do mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw a także zgrupowań i partnerstw MŚP. Projekty mogące liczyć na dofinansowanie powinny koncentrować się na innowacyjności produktowej oraz procesowej:
wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług;
dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług.

Poddziałanie 1.5.1

Celem jakie ma poddziałanie 1.5.1 jest stworzenie i rozwój infrastruktury dla rozwoju firm innowacyjnych, poprzez inwestycje ukierunkowane na parki naukowo-technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości, centra zaawansowanych technologii. Poddziałanie skupia się w głównej mierze na tworzeniu sprawnych mechanizmów generowania, transferu i komercjalizacji innowacji.

Chcesz pozyskać dotacje? Skontaktuj się z naszym biurem i poznaj naszą ofertę. Nasza wiedza i wieloletnie doświadczenie zwiększą Twoje szanse na pozyskanie środków unijnych. Zapraszamy do kontaktu.

Dofinansowanie projektów podziałania 1.2.1

Na dofinansowanie projektów podziałania 1.2.1 przeznaczono 100 000 000 EUR, o które mogą postarać się podmioty takie jak:
przedsiębiorstwa, w szczególności mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa
konsorcja przedsiębiorstw z udziałem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw
konsorcja przedsiębiorstw z udziałem:
- jednostek naukowych
- uczelni, w tym spółek celowych uczelni
- organizacji pozarządowych
- instytucji otoczenia biznesu

1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa

1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa to działanie, które koncentruje się na zwiększeniu aktywności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw. Beneficjentami są małe oraz średnie przedsiębiorstwa.

Na środki unijne mogą liczyć beneficjenci z projektami skupiającymi się na obszarach inteligentnych specjalizacji oraz opartych na technologiach wspomagających.

1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkursy horyzontalne

Beneficjentami działania 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkursy horyzontalne są przedsiębiorcy, konsorcja przedsiębiorstw z IOB, w tym z organizacjami pozarządowymi oraz konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, uczelniami wyższymi lub podmiotami leczniczymi, bądź ze spółkami celowymi tworzonymi przez te podmioty.

Wsparcie środków unijnych przeznaczone jest dla projektów mających na celu rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego przedsiębiorstw.

Poddziałanie 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa

Poddziałanie 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa jest stworzony dla przedsiębiorców, konsorcjów przedsiębiorstw z IOB, w tym z organizacjami pozarządowymi oraz konsorcjów przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, uczelniami wyższymi lub podmiotami leczniczymi, bądź ze spółkami celowymi tworzonymi przez te podmioty, którzy chcą pozyskać dodatkowe pieniądze na realizację projektu.

Dofinansowanie dotyczy projektów tworzących i wspierających zaplecze badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw.

1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa

Działanie 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa ma na celu tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw. Wartość całego poddziałania to ponad 55 mln złotych przeznaczonych na aktywność badawczo-rozwojową.

Beneficjentami są przedsiębiorcy, konsorcja przedsiębiorstw z instytucjami otoczenia biznesu oraz konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi.

Dofinansowanie mają możliwość otrzymać projekty, które w głównej mierze skupiają się na tworzeniu i rozwoju zaplecza badawczo - rozwojowego przedsiębiorstw.

Pages

Subscribe to RSS - Dotacje UE

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60