You are here

Dotacje UE

Dotacje dla eksporterów

Dotacje dla eksporterów można otrzymać z różnych źródeł. Wsparcie eksportu jest także zadaniem Funduszy Europejskich. Dotacja na wywóz towarów z kraju można otrzymać w ramach programów, takich jak:

 • 3.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
 • 1.4 Regionalny Program Operacyjny
 • GO_GLOBAL
 • Duży Bon
 • Dotacja dla eksporterów to szansa dla krajowych przedsiębiorców, aby zaistnieć na zagranicznych rynkach. Jest to także możliwość rozwoju przedsiębiorstwa i zwiększenie szans na osiągnięcie sukcesu.

  Dofinansowanie internacjonalizacji przedsiębiorstw

  Dotacje z Unii Europejskiej pomagają bardzo wielu osobom, w tym także licznej grupie przedsiębiorców. Pomagają w realizacji badań przemysłowych czy wdrażaniu innowacyjnych technologii, a także internacjonalizacji przedsiębiorstw.

  Dofinansowanie internacjonalizacji przedsiębiorstw to kolejne działanie funduszy europejskich, mające na celu poprawę ich konkurencyjności, zwłaszcza na rynku międzynarodowym. Istnieje wiele programów realizujących te działania. Wśród nich możemy wymienić:
  - Działanie 1.4 RPO,
  - GO TO BRAND
  - GO GLOBAL

  Dotacje związane z eksportem

  Dofinansowanie eksportu możliwe jest dzięki VI osi priorytetowej- Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. “Paszport do eksportu” to tytuł działania 6.1.

  Beneficjentami są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, czyli MŚP. Projekt ten składa się jakby z dwóch etapów:
  - przygotowanie planu rozwojowego eksportu (usługi doradcze)
  - wdrażanie planu rozwojowego eksportu.
  W pierwszym etapie kwota jaką maksymalnie można otrzymać wynosi 10 000 zł, z kolei w etapie drugim to już 200 000 zł.

  Dofinansowanie z poddziałania 1.4.2

  Dofinansowanie z poddziałania 1.4.2 może wynosić od 50% do 70% wydatków kwalifikowanych projektu. Poddziałanie 1.4.2 funkcjonuje w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego i kierowane jest głównie do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

  Działanie 1.4.2

  Poddziałanie 1.4.2 stworzone zostało w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego oraz I osi priorytetowej stawiającej na wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie.

  Program ten kierowany jest do małych i średnich przedsiębiorstw. Minimalna kwota dofinansowania to 100 000 zł, a maksymalna- 6 000 000 zł. Małe przedsiębiorstwa mogą liczyć na sfinansowanie aż do 70% kosztów kwalifikowanych inwestycji, a średni przedsiębiorcy do 60%.

  Poddziałanie 1.4.1 wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych

  Mieszkańcy województwa wielkopolskiego, których interesuje ekspansja na rynki zagraniczne mogą starać się o dofinansowanie z Unii w ramach ogłoszonego właśnie konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego poddziałanie 1.4.1. wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych. Beneficjentami tego konkursu są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które aby być brane pod uwagę muszą wypełnić co najmniej dwa działania z listy wskazanej przez Instytucję Zarządzającą, z których przynajmniej jedno musi dotyczyć listy działań obowiązkowych.

  Pisanie wniosków o dotację na piec gazowy w mieście Kraków

  Czas zacząć pisanie wniosków o dotację na piec gazowy Kraków. Termin rozstrzygnięcia konkursu zbliża się nieubłaganie i każdy dzień nas do niego przybliża. Warto więc zastanowić się, czy chcemy skorzystać z pomocy jaką oferuje nam miasto Kraków w postaci dofinansowania do zamiany pieca węglowego na piec gazowy i jeśli tak, to podjąć w tym kierunku odpowiednie kroki.

  Dotacje europejskie UE

  Polska otrzymała na lata 2014-2020 bardzo duże wsparcie finansowe od UE. Dotacje europejskie UE mają pomóc w rozwoju kraju i zapewnić mu innowacyjność.

  Przedsiębiorcy dotacje europejskie UE będą mogli uzyskać w ramach kilku programów. Jednymi z bardziej znanych są PO Inteligentny Rozwój, PO Wiedza Edukacja Rozwój, czy Regionalne Programy Operacyjne. Dotacje europejskie UE pozyskiwane są na drodze postępowania dotacyjnego. Kandydaci muszą przejść przez procesy takie jak: wybór konkursu, stworzenie biznesplanu, napisanie wniosku i jego terminowe złożenie.

  RPO województwo małopolskie 2014-2020

  Z końcem 2014 roku Komisja Europejska zaakceptowała Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Realizacja tego programu pochłonie prawie 3 mld euro. Kwota ta jest wyższa niż w ubiegłej perspektywie 2007-2013. Na program składa się 13 osi priorytetowych, wśród których wymienić można między innymi: Gospodarkę wiedzy, Infrastrukturę transportową, Przedsiębiorczą Małopolską czy Rewitalizację przestrzeni regionalnej.W ramach Infrastruktury transportowej przewidywane dofinansowanie wynosi 390, 5 mln euro.

  Beneficjenci w ramach programu internacjonalizacja

  Dzięki nowej perspektywie finansowej i Polskiej Umowie Partnerstwa nasz kraj otrzyma aż 146,40 mln euro na wsparcie internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw. Kwota ta w przeliczeniu na polską walutę daje około 609,5 mln złotych. Finansowanie, realizowane za pomocą PO IR w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 3.2, koncentruje się głównie na projektach skutkujących nawiązywaniem przez przedsiębiorstwa kontaktów z zagranicznymi kontrahentami i inwestorami.

  Pages

  Subscribe to RSS - Dotacje UE

  Programy

  Fundusze europejskie

  E-mail:
  kontakt@fundusze-europejskie.net

  Telefon:
  +12 397 76 70, +22 201 27 60