You are here

Dotacje UE

Kto może ubiegać się o dotacje z Unii Europejskiej

Kto może ubiegać się o dotacje z Unii Europejskiej? Odpowiadając na to pytanie można powiedzieć, że dotacje z Unii Europejskiej mogą otrzymać m.in. instytucje państwowe i samorządowe, fundacje i inne organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorstwa i przedsiębiorcy. Ważną rzeczą jest poprawne wypełnienie wniosku. W tych czynnościach możemy Ci pomóc. Z nami Twoje szanse na dotacje unijną znacznie wzrosną.

Skontaktuj się i dowiedz więcej.

Projekty w ramach wsparcia internacjonalizacji

Każdy kto chce starać się o dofinansowanie z Unii Europejskiej powinien wiedzieć, że wniosek, który będzie brał udział w naborze jest bardzo ważny i od niego zależy przebieg konkursu. Warto więc skupić na nim jak najwięcej uwagi, by został stworzony bezbłędnie i miał jak największe szanse w starciu o otrzymanie dotacji unijnej.

Beneficjenci działania wspierającego internacjonalizację

Jednym z typów projektów jakie realizowane będą w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój są działania na rzecz wsparcia internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw. Środki przeznaczone na to działanie mają na celu pomoc przedsiębiorcom w rozwoju ich działalności eksportowej i dotarciu do znacznie szerszej grupy odbiorców. Poprzez rozszerzenie działalności gospodarczej na rynki międzynarodowe możliwy będzie indywidualny rozwój podmiotów prowadzących działalność gospodarczą a także stymulacja do rozwoju całej polskiej gospodarki.

Wsparcie internacjonalizacji przedsiębiorstw oraz promocja produktów i usług na rynkach międzynarodowych

W nowej perspektywie finansowej 2014-2020 realizowanych będzie wiele programów, których zabrakło w poprzednich latach, dlatego teraz spore grono przedsiębiorców będzie mogło zrealizować plany na rozwój swoich przedsiębiorstw.

Wsparcie internacjonalizacji przedsiębiorstw oraz promocja produktów i usług na rynkach międzynarodowych realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój i Programu Polska Wschodnia oraz wielu różnych programów regionalnych tj:

Dotacja na program Kreatywna Europa

Kreatywna Europa to jeden z programów, które unia Europejska zaoferowała na lata 2014-2020.
Dotacja na program Kreatywna Europa stanowi wsparcie dla sektorów audiowizualnych i kultury. Głównymi komponentami z jego zakresu są :

Dotacja na wsparcie internacjonalizacji

Dotacja na wsparcie internacjonalizacji to coś czym powinny zainteresować się przedsiębiorstwa z sektora MŚP, instytucje otoczenia biznesu oraz jednostki administracji publicznej. W ramach programu operacyjnego inteligentny rozwój przewidziane zostały dofinansowania na rozwój działalności eksportowej polskich firm.

Dotacja w ramach programu COSME

Program COSME to program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich firm na lata 2014-2020. Wzajemnie z COSME uzupełnia się program Horyzont 2020, który ma na celu wsparcie innowacyjności przedsiębiorstwa. Oba programy stanowią podprogramy dawnego CIP (program, który miał na celu promowanie konkurencyjności europejskich małych i średnich przedsiębiorstw poprzez wsparcie finansowe innowacyjnych rozwiązań dla nich).

Program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2014 - 2020

Program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2014 - 2020 nosi nazwę COSME. Jak sama nazwa wskazuje, kierowany jest on do małych i średnich przedsiębiorstw, a także do administracji publicznej i start-upów w celu podniesienia ich konkurencyjności.

Europa 2020

Głównym celem Unii Europejskiej stało się dokonanie wszelkich starań, aby szybko i skutecznie wyjść z kryzysu i stworzyć warunki dla bardziej konkurencyjnej gospodarki z wyższym poziomem zatrudniania.

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji to fundusz, który ma na celu niesienie pomocy na rzecz pracowników, którzy zostali dotknięci zwolnieniami grupowymi. Pula środków jaka przeznaczona została na ten projekt w latach 2014-2020 to kwota 150 mln euro. Fundusz pokrywać będzie w szczególności koszty projektów, które będą miały na celu pomoc zwolnionym osobom.

Pages

Subscribe to RSS - Dotacje UE

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60