You are here

Dotacje unijne

Ubieganie się o dofinansowanie z poddziałania RPO 1.2

Ubieganie się o dofinansowanie z podziałania RPO 1.2 może okazać się wspaniałą szansą na pozyskanie dodatkowych środków. To dzięki nim będzie można unowocześnić firmę, wdrażając innowacyjne rozwiązania w przedsiębiorstwach.

Dotacje w ramach podziałania 1.2 RPO woj. podkarpackiego są przeznaczone na dofinansowanie zakupu usług doradczych oraz badawczo-rozwojowych od jednostek naukowych.

Napiszemy wniosek w ramach działania RPO 1.2

Wniosek aplikacyjny to podstawa ubiegania się o dotację unijną. Jednak sporządzenie go to spora trudność. Należy nie tylko zadbać o jego poprawność formalną czy rachunkową, lecz także o merytorykę, która sprawdzana jest podczas rozpatrywania wniosku.

Zanim znaczenie sporządzać się wniosek o dofinansowanie z UE, ważne jest by zapoznać się z szczegółowymi zasadami konkursu. To też trudność, gdyż wiele pojęć czy zasad jest skonstruowanych w mało jasny sposób. Pomoc fachowca w przygotowywaniu projektu oraz sporządzaniu wniosku jest potrzebna.

Wnioski działanie RPO 1.2 Badania przemysłowe Bony na innowacje

Wnioski działanie RPO 1.2 Badania przemysłowe Bony na innowacje to wszytko określenia, jakie wiążą się z nową dotacją z Regionalnych Programów Operacyjnych woj. podkarpackiego.

Dotacja o której tu mowa to wsparcie w zakresie wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach z sektora MŚP. Dzięki temu dofinansowaniu beneficjenci mogą pozyskać środki na zakup specjalistycznej usługi doradczej lub badawczo-rozwojowe.

Nowa dotacja, nowa szansa na rozwój. Skorzystaj z niej i naszej pomocy w pozyskiwaniu dotacji.

1.2 Bony na innowacje

Jednym głównych celów funduszy unijnych jest wpieranie wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach. Dzięki dotacjom z programów takich jak PO IR oraz także z Regionalnych Programów Operacyjnych, polskie firmy stają się coraz bardziej innowacyjne oraz konkurencyjne.

Wnioski działanie RPO 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia

Wnioski na działanie RPO 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, można już składać. Zanim jednak podejmie się starania o pozyskanie dotacji z tego podziałania, warto zapoznać się z założeniami projektu.

Po pierwsze dobre jest się szczegółowo zapoznać z celem dotacji i przeznaczeniem środków. W przypadku działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, celem dotacji jest wsparcie zakupu usług doradczych lub naukowo-badawczych, realizowanych przez jednostki naukowe na rzecz MŚP.

Poddziałanie 1.2.2

Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych przeznaczony jest dla:
- publicznych służb zatrudnienia,
- Ochotniczych Hufców Pracy,
- agencji zatrudnienia,
- instytucji szkoleniowych,
- instytucji dialogu społecznego,
- instytucji partnerstwa lokalnego.

Dofinansowanie mają szanse otrzymać projekty wspierające aktywizację zawodową ludzi młodych.

Poddziałanie 1.2.2 - chcesz pozyskać dofinansowanie? Zadzwoń i poznaj naszą ofertę. Zapraszamy.

Wnioski działanie RPO 1.2

Wnioski działanie RPO 1.2 powinny być składane przez mikro–, małe i średnie przedsiębiorstwa, które funkcjonują na rynku nie krócej niż 12 miesięcy oraz uzyskują przychody ze sprzedaży towarów lub usług.

Celem projektu jest dofinansowanie rozwoju działalności badawczo-rozwojowej MSP. Dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85% wydatków kwalifikowanych.

Chcesz pozyskać dofinansowanie w ramach działania RPO 1.2 ? Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Odpowiemy na wszystkie pytania, rozwiejemy wątpliwości.

Działanie RPO 1.2 nabór wniosków

Czym jest działanie RPO 1.2 nabór wniosków? To możliwość pozyskania dofinansowania pozwalającego na wdrożenie projektu w życie. W ramach tego programu wnioski mogą być składane przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, prowadzące działalność gospodarczą przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy, licząc do dnia złożenia wniosku i uzyskujące przychody ze sprzedaży towarów lub usług.

Regionalny PO Województwa Podkarpackiego działanie 1.2

Regionalny PO Województwa Podkarpackiego oferuje przedsiębiorstwom dofinansowanie z zakresu działania 1.2 "Bony na innowacje". Podobne działania oferowane są z innych Regionalnych Programów Operacyjnych. Są to na przykład RPO woj. małopolskiego czy PO IR.

Działania takie jak 1.2 RPO "Bony na innowacje" wspierają przedsiębiorstwa w zakupie specjalistycznych usług badawczo-rozwojowych od jednostek naukowych. Są więc docelowym wsparciem, w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań w firmach.

Nabór wniosków w ramach działania RPO 1.2

Nabór wniosków w ramach działania RPO 1.2 rozpoczął się!

Dla przedsiębiorców, prowadzących swoją działalność na terenie województwa podkarpackiego to doskonała wiadomość. Będą mogli oni pozyskać dotacje na zakupu innowacyjnych usług, od jednostek naukowych.

Pages

Subscribe to RSS - Dotacje unijne

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60