You are here

Dotacje unijne

Badania przemysłowe 1.2

Badania przemysłowe 1.2 to program, który dofinansowuje sporządzenie, w formie studium wykonalności, analizy wykonalności prac badawczo-rozwojowych, planowanych do przeprowadzenia przez wnioskodawcę. Projekty mogą obejmować tylko finansowanie zakupu usług doradczych lub naukowo-badawczych realizowanych przez jednostki naukowe na rzecz MŚP.

Beneficjentami programu są mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność gospodarczą nie krócej niż 12 miesięcy oraz uzyskujące przychody ze sprzedaży towarów lub usług.

Pisanie wniosków do działania 1.4.2

Pisanie wniosków do działania 1.4.2 to nasza oferta skierowana do beneficjentów działania 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw. Głównym jego celem jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego poprzez tworzenie nowych modeli biznesowych.

Wspierane będą projekty umożliwiające wdrożenie kompleksowych strategii biznesowych.

Zapraszamy wszystkich chętnych do pozyskania dofinansowania do kontaktu z naszym biurem. Z nami pozyskanie dotacji będzie skuteczne i przyjemniejsze. Zapraszamy.

Nabór wniosków poddziałanie 1.4.1 Internacjonalizacja przedsiębiorstw

Nabór wniosków na poddziałanie 1.4.1 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, realizowane przez Regionalny Program Operacyjny Dolnego Śląska już trwa. Dla firm z tego terenu to niepowtarzana szansa, by otrzymać wsparcie , które umożliwi wejście na nowe rynki.

Pisanie wniosków o dofinansowanie z działania 1.4

Programy jakie realizuje Unia Europejska są od lat dużym wsparciem dla polskiej gospodarki, a poprzez to dla każdego z nas. Chociaż szansa jest bardzo duża, pozyskanie dotacji to nie coś łatwego. Wymagane jest, by każdy beneficjent złożył wniosek, w którym określić wysokość dofinansowania, jakie chce pozyskać, cel na jaki zostanie przeznaczone oraz zawrzeć inne dane wymagane regulaminami konkursu. Wniosek o dotacje jest więc kluczem do otrzymania środków unijnych.

Ubieganie się o dofinansowanie z poddziałania 1.5.2

Coraz więcej przedsiębiorców interesuje się tematem jakim jest ubieganie się o dofinansowanie z poddziałania 1.5.2. Nic dziwnego skoro daje to możliwość pozyskania dodatkowych środków na realizację projektu.

Poddziałanie 1.5.2 wspiera innowacyjność produktową i procesową. Jego beneficjentami są mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa. Istotnym faktem jest to, aby projekty dotyczyły także inteligentnych specjalizacji regionu.

Wnioski działanie 1.5.2

Jeżeli jesteś zainteresowany tematem jakim są wnioski działanie 1.5.2 to z pewnością myślisz o pozyskaniu dofinansowania. Musisz jednak pamiętać o tym, że działanie to wspiera projekty mające na celu polepszenie innowacyjności produktowej oraz procesowej.

Jeśli chciałbyś zwiększyć swoje szanse na dofinansowanie to ważne jest to, aby Twój projekt dotyczył inteligentnych specjalizacji regionu oraz abyś miał większy niż wymagany minimalny kapitał własny.

1.5.2 Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MSP - ZIT AW

Beneficjentami działania jakim jest 1.5.2 Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MSP - ZIT AW są mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa, które funkcjonują na obszarze Gmin wchodzących w obszar Aglomeracji Wałbrzyskiej lub zamierzających realizować projekt/inwestycję na terenie Gmin wchodzących w obszar Aglomeracji Wałbrzyskiej określony w Strategii ZIT.

Napiszemy wniosek w ramach poddziałania 1.5

Dzięki temu, że od lat pomagamy przedsiębiorcom pozyskać dofinansowanie z UE, to napiszemy wniosek w ramach poddziałania 1.5 wszystkim, którzy pragną pozyskać środki unijne w ramach tego programu. Zdobyta przez lata wiedza pozwoli ocenić czy projekt ma jakiekolwiek szansę na pozyskanie funduszy.

W ramach tego poddziałania 1.5 wspierane będą projekty mające na celu zwiększenie innowacyjności produktowej oraz procesowej.

Chcesz mieć większe szanse na pozyskanie dotacji? Zapraszamy do kontaktu oraz podjęcia współpracy.

Poddziałanie 1.5.1

Celem jakie ma poddziałanie 1.5.1 jest stworzenie i rozwój infrastruktury dla rozwoju firm innowacyjnych, poprzez inwestycje ukierunkowane na parki naukowo-technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości, centra zaawansowanych technologii. Poddziałanie skupia się w głównej mierze na tworzeniu sprawnych mechanizmów generowania, transferu i komercjalizacji innowacji.

Chcesz pozyskać dotacje? Skontaktuj się z naszym biurem i poznaj naszą ofertę. Nasza wiedza i wieloletnie doświadczenie zwiększą Twoje szanse na pozyskanie środków unijnych. Zapraszamy do kontaktu.

Dofinansowanie projektów podziałania 1.2.1

Na dofinansowanie projektów podziałania 1.2.1 przeznaczono 100 000 000 EUR, o które mogą postarać się podmioty takie jak:
przedsiębiorstwa, w szczególności mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa
konsorcja przedsiębiorstw z udziałem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw
konsorcja przedsiębiorstw z udziałem:
- jednostek naukowych
- uczelni, w tym spółek celowych uczelni
- organizacji pozarządowych
- instytucji otoczenia biznesu

Pages

Subscribe to RSS - Dotacje unijne

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60