You are here

Dotacje unijne

Kto może pozyskać dofinansowanie z działania 1.2.1

Zastanawiasz się kto może pozyskać dofinansowanie z działania 1.2.1? Beneficjentami poddziałania są: przedsiębiorstwa, w szczególności mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw z udziałem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, konsorcja przedsiębiorstw z udziałem:
- jednostek naukowych;
- uczelni, w tym spółek celowych uczelni;
- organizacji pozarządowych;
- instytucji otoczenia biznesu.

Nabór wniosków poddziałanie 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa

Nabór wniosków poddziałanie 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa przeznaczony jest dla przedsiębiorców, konsorcjów przedsiębiorstw z IOB, w tym z organizacjami pozarządowymi oraz konsorcjów przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, uczelniami wyższymi lub podmiotami leczniczymi, bądź ze spółkami celowymi tworzonymi przez te podmioty.

Projekty, aby miały możliwość otrzymania dofinansowania muszą skupiać się w głównej mierze na tworzeniu oraz rozwoju zaplecza badawczo-rozwojowego.

1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa

1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa to działanie, które koncentruje się na zwiększeniu aktywności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw. Beneficjentami są małe oraz średnie przedsiębiorstwa.

Na środki unijne mogą liczyć beneficjenci z projektami skupiającymi się na obszarach inteligentnych specjalizacji oraz opartych na technologiach wspomagających.

1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkursy horyzontalne

Beneficjentami działania 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkursy horyzontalne są przedsiębiorcy, konsorcja przedsiębiorstw z IOB, w tym z organizacjami pozarządowymi oraz konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, uczelniami wyższymi lub podmiotami leczniczymi, bądź ze spółkami celowymi tworzonymi przez te podmioty.

Wsparcie środków unijnych przeznaczone jest dla projektów mających na celu rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego przedsiębiorstw.

Poddziałanie 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa

Poddziałanie 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa jest stworzony dla przedsiębiorców, konsorcjów przedsiębiorstw z IOB, w tym z organizacjami pozarządowymi oraz konsorcjów przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, uczelniami wyższymi lub podmiotami leczniczymi, bądź ze spółkami celowymi tworzonymi przez te podmioty, którzy chcą pozyskać dodatkowe pieniądze na realizację projektu.

Dofinansowanie dotyczy projektów tworzących i wspierających zaplecze badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw.

1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa

Działanie 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa ma na celu tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw. Wartość całego poddziałania to ponad 55 mln złotych przeznaczonych na aktywność badawczo-rozwojową.

Beneficjentami są przedsiębiorcy, konsorcja przedsiębiorstw z instytucjami otoczenia biznesu oraz konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi.

Dofinansowanie mają możliwość otrzymać projekty, które w głównej mierze skupiają się na tworzeniu i rozwoju zaplecza badawczo - rozwojowego przedsiębiorstw.

Pozyskiwanie dotacji z poddziałania 1.2.1

1.2.1 lub "Tworzenie infrastruktury badań i rozwoju w przedsiębiorstwach" to oznaczenia kolejnego programu, realizowanego przez Regionalne Programy Operacyjne. Tym razem poddziałanie 1.2.1 o nazwie "Tworzenie infrastruktury badań i rozwoju w przedsiębiorstwach" zostanie sfinansowanie z funduszy RPO województwa Dolnośląskiego.

Napiszemy wniosek w ramach poddziałania 1.2

Podziałanie1.2 Regionalnych Programów Operacyjnych stanowi doskonałą szansę dla przedsiębiorców. Do pozyskania jest w sumie kilkanaście milinów złotych, a każdy z beneficjentów może dzięki dotacji, pokryć część kosztów realizacji projektu.

Podstawą w pozyskaniu dofinansowania jest dobrze wykonany wniosek aplikacyjny. To od niego zależy czy dotacja zostanie przyznana i w jakiej wysokości. Wykonanie takiego wniosku jest nie łatwym zadaniem. Dlatego jeżeli podejmuje się starania o dofinansowanie unijne, warto skorzystać z usług naszej firmy.

Napiszemy wniosek w ramach działania 1.2

Oferta naszej firmy jest bardzo duża. Od lat zajmujemy się pozyskiwaniem dotacji z programów unijnych. Gdy rozpocząć się nabór wniosków na kolejne działania z RPO woj. dolnośląskiego, również intensywnie wspierany beneficjentów w pozyskiwaniu dotacji.

Wnioski działanie 1.2.1

Wnioski działanie 1.2.1 można już składać!

Regionalne Programy Operacyjne rozpoczęły realizację podziałania 1.2.1, tak więc beneficjenci mogą już składać wnioski o dofinansowanie z tego programu. Do pozyskania jest naprawdę dużo pieniędzy, które będzie można pozyskać na rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach.

Nie ma na co czekać!

Wnioski na podziałanie 1.2.1 można składać już tylko przez kilka dni. Nie czekaj, napisz lub zadzwoń do nas i pozyskaj dotację z podziałania 1.2.1.

Pages

Subscribe to RSS - Dotacje unijne

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60