You are here

Dotacje unijne

Dotacja na ogrzewanie ekologiczne dla miasta Kraków

Ruszyła już dotacja na ogrzewanie ekologiczne dla miasta Kraków, skierowana jest do mieszkańców Krakowa, którzy chcą przyczynić się do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska i powietrza. Działania będą polegać na wymianie pieców węglowych na ogrzewanie ekologiczne.

Dofinansowanie na ogrzewanie ekologiczne

Palisz w piecu węglem? Nie chcesz już tego robić, bo wiesz jakie są tego skutki dla środowiska? Teraz to możliwe, bo gmina Kraków przygotowała dofinansowanie na ogrzewanie ekologiczne.

Wymiana pieca dotacja

Rozwój przemysłu w znacznym stopniu wpływa na środowisko naturalne, przyczyniając się w znacznym stopniu do degradacji fauny, flory oraz zamierania wielu gatunków organizmów żywych.

Rozliczanie dotacji unijnych

Jednym z sposobów rozdysponowania dofinansowania unijnego jakie pozyskane zostało przez beneficjenta jest wypłacania zaliczek na poczet realizacji całego przedsięwzięcia. W takim przypadku konieczne będzie rozliczanie dotacji unijnych, podmiot gospodarczy, który pozyskał dofinansowanie musi wytłumaczyć się z wszystkich środków jakie zostały rozdysponowane w trakcie realizacji projektu. Instytucje, które zajmują się rozdysponowaniem funduszy unijnych muszą mieć pewność, że środki finansowe zostały wydatkowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Pozyskiwanie dotacji z UE

W latach 2014 – 2020 można korzystać z wielu programów przygotowanych przez Unię Europejską. To dzięki nim w poprzednich latach szerokie grono osób otrzymało potrzebne wsparcie i pomoc. Zakłada się, że w najbliższych latach będzie bardzo podobnie. Także wiele osób zyska potrzebną pomoc.

Wniosek o dofinansowanie z Unii Europejskiej

Polska w latach 2014-2020 będzie obfitowała w wiele projektów i programów operacyjnych. Źródłem ich finansowania będą środki unijne. O dofinansowanie z UE starać się może każdy przedsiębiorca, który wśród propozycji działań programów znalazł coś dla siebie.

Dotacje UE na założenie firmy

W ciągu lat 2014-2020 przyszli przedsiębiorcy dostaną idealną okazję do założenia własnej działalności. Okres ten będzie bowiem obfitował w różne dotacje UE na założenie firmy

Beneficjentem tego typu dotacji może być każdy kto:
-od roku nie prowadził żadnej działalności gospodarczej, lub ma status bezrobotnego,
-nie ma zaległości w płaceniu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne,
-nie jest w trakcie postępowania sądowego, administracyjnego lub egzekucyjnego.

Jak postarać się o dotacje dla firm

Czytając ten artykuł z pewnością jesteś obecnym lub przyszłym przedsiębiorcą, który rozmyśla nad losami swojej działalności. Prawdopodobnie obawiasz się o jej stan finansowy i zastanawiasz się jak postarać się o dotacje dla firm

Jak zdobyć dotację dla firm

Jednym z częstych pytań jakie zadają sobie inwestorzy jest “Jak zdobyć dotację dla firm?“. Należy jak najszybciej pozyskać na nie odpowiedź, gdyż lata 2014-2020 obfitują w wiele różnego rodzaju pomocy finansowych.

Pierwszym krokiem, jaki należy uczynić jest zapoznanie się z listą konkursów realizowanych w ramach danego programu. Po zapoznaniu się z jego wytycznymi konieczne jest sporządzenie odpowiedniego biznesplanu oraz napisanie właściwego wniosku dotacyjnego, który zainteresuje komisję. Po jego terminowym złożeniu należy oczekiwać wyników jego rozpatrzenia.

Dotacja unijna dla nowych firm

W Polsce dostrzec można coraz większą ilość powstających firm i korporacji. Część z nich radzi sobie finansowo, jednak wiele jest takich, które na dalszy rozwój potrzebują pieniędzy.

Dlatego Unia Europejska przewidziała dofinansowania dla firm. Organizowanych jest bardzo dużo programów operacyjnych, które kierowane są do przedsiębiorców i mogą wesprzeć ich działalności pod różnymi aspektami. Inwestorzy mogą za zdobyte pieniądze zakupić niezbędny sprzęt i licencje, zainwestować w wykorzystanie nowoczesnych technologii czy wiele innych.

Pages

Subscribe to RSS - Dotacje unijne

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60