You are here

Dotacje unijne

Nabór wniosków poddziałanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne

Trwa nabór wniosków poddziałanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne. Poddziałanie to pochodzi z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. W latach 2015-2023 zostanie na nie przeznaczone blisko 143 mln EURO. Nabór wniosków poddziałanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne przeznaczony jest dla projektów które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania).

Poddziałanie 1.2.2 Bon na usługi badawcze RPO dla województwa podlaskiego

Poddziałanie 1.2.2 Bon na usługi badawcze RPO dla województwa podlaskiego umożliwia uzyskanie dofinansowania dla funkcjonujących w regionie województwa instytucji otoczenia biznesu. Jeżeli sprzyjają one tworzeniu korzystnych warunków dla powstawania lub rozwoju przedsiębiorstw, mogą starać się o środki na realizację projektu grantowego. Projekt ten musi zakładać dofinansowanie zakupu usług badawczych na rzecz MŚP w formie bonu lub voucheru na usługi badawcze.

Nabór wniosków z programu 4.1.4 Projekty aplikacyjne

Nabór wniosków z programu 4.1.4 Projekty aplikacyjne już się rozpoczął. Informacja ta powinna być ważna dla wszystkich, którzy chcą się ubiegać o dofinansowanie na eksperymentalne prace rozwojowe. Ich realizacja jest warunkiem przyznania dofinansowania dla projektu z tego programu. Jednak z poddziałania można także otrzymać dotacje na realizację badań przemysłowych po warunkiem, że zostaną w projekcie uwzględnione eksperymentalne prace rozwojowe.

Poddziałanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne PO inteligentny rozwój

Poddziałanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne PO Inteligentny Rozwój skierowane jest do wszystkich konsorcjów przedsiębiorstw i jednostek naukowych (których liczba członków nie przekracza 5, a przedsiębiorstwa stanowią 50% wszystkich uczestników).

Dotacja z tego poddziałania przeznaczona jest na realizację projektów, które obejmują realizację:
- badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych,
- eksperymentalnych prac rozwojowych.

Nabór wniosków w ramach działania 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach

Nabór wniosków w ramach działania 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach ciągle jeszcze trwa. Nadal więc istnieje możliwość pozyskania dofinansowania projektu grantowego, mającego na celu dofinansowanie zakupu usług badawczych na rzecz MŚP w formie bonu lub voucheru na usługi badawcze.

Dotacja kierowana jest do funkcjonujących na terenie województwa Podkarpackiego instytucji otoczenia biznesu, które służą tworzeniu korzystnych warunków dla powstawania i rozwoju przedsiębiorstw.

Dotacje unijne z poddziałania 1.2.1 B Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw

Dotacje unijne z poddziałania 1.2.1 B Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw jest łatwiej pozyskać, gdy Twój wniosek o dofinansowanie zostanie napisany przez osobę wykształconą w tym kierunku. Właśnie dlatego oferujemy naszą pomoc. Jesteśmy specjalistami w dziedzinie dotacji unijnych i od wielu lat zajmujemy się pozyskiwaniem dofinansowanie dla naszych Klientów. Skontaktuj się z nami!

Dotacje unijne z poddziałania 1.2.2 A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R

Jednym z niedawno ogłoszonych naborów wniosków jest ten w ramach poddziałania 1.2.2 A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R, RPO WD. Konkurs ten przeznaczony jest dla mikro-, małych, średnich, ale także dużych przedsiębiorstw. Dotacje unijne z poddziałania 1.2.2 A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R mają szansę uzyskać beneficjenci zamierzający realizować projekt/inwestycję na terenie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego określonego w Strategii ZIT WrOF.

Wniosek o dotację z poddziałania 1.2.2 A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R

Poddziałanie 1.2.2 A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R, RPO WD to program, w ramach którego dofinansowanie mogą otrzymać projekty wszystkich przedsiębiorstw, niezależnie od ich wielkości (mikro-, małe, średnie i duże). Zainteresowani udziałem w konkursie powinni niezwłocznie zapoznać się z wytycznymi, bowiem wniosek o dotację z poddziałania 1.2.2 A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R można złożyć, jeśli:
- chcemy otrzymać dofinansowanie na prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych,

Poddziałanie 1.2.2 A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R, RPO WD

Poddziałanie 1.2.2 A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R, RPO WD to konkurs unijny przeznaczony dla wszystkich typów przedsiębiorstw (mikro-, małych, średnich i dużych), które zamierzają realizować projekt na terenie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego określonego w Strategii ZIT WrOF.

Pozyskiwanie dotacji z poddziałania 2.3.2

W ramach poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, POIR dofinansowanie zostanie przeznaczone na realizację projektów obejmujących zakup od jednostki naukowej usługi opracowania nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, technologii produkcji, usługi lub nowego projektu wzorniczego.

Pages

Subscribe to RSS - Dotacje unijne

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60